Lyerësit Belinka janë preparate për mbrojtjen dhe dekorimin e drurit. Kjo do të thotë e ruajnë drurin në mënyrë preventive nga dëmtuesit, ndikimet mekanike dhe atmosferike, e ngjyrosin atë në mënyrë dekorative, ndërsa edhe mund ta shërojnë drurin e sulmu.

ABETARE NGOPJE

Belles

Belles

 • mbrojtje preventive e drurit nga nxierja, insektet dhe këpurdhëzat
 • përmban biocidet më moderne
 • përmirëson puthitjen e ngjyrave përfundimtare
Impregnant

Impregnant

 • impregnimi pa ngjyrë
 • mbrojtje preventive nga dëmtuesit e drurit

RESTAURIMIT TË DRURIT

Belocid Plus

Belocid Plus

 • shërimi i drurit të sulmuar
 • shkatërron këpurdhëzat kalbëse dhe insektet
 • vepron edhe në mënyrë preventive
 • përmban biocidet më bashkëkohore
Impregnant

Impregnant

 • impregnimi pa ngjyrë
 • mbrojtje preventive nga dëmtuesit e drurit

I kaltër, llaqet

Interier

Interier

 • i qëndrueshëm ndaj yndyrës, djersës dhe preparateve të buta për pastrim
 • qëndrueshmëri më e lartë mekanike
 • nuk përmban aromë të pakëndshme
 • 9 nuanca ngjyrash
 • MIX
Exterier

Exterier

 • mbrojtja ndaj lagështisë, UV rrezeve dhe ndikimeve tjera të dëmshme të ambientit
 • përmban konzervans filmi, i cili pengon krijimin e mykut dhe algave në sipërfaqe
 • nuk ngjet
 • 9 nuanca ngjyrash
 • MIX
Interier lak

Interier lak

 • ka një rezistencë të lartë mekanike
 • rezistent ndaj pastrimit mallrave, dhe familja njollat
 • pamja me shkëlqim sipërfaqe
Belton

Belton

 • e mbron drurin nga ndikimet e motit dhe e përmirëson
 • është i përshtatshëm për të gjitha llojet e drurit jashtë dhe brenda objekteve
 • e ruan pamjen natyrore të drurit me sipërfaqe të fildishtë
 • 20 nuanca ngjyrash
Beltop UV Plus

Beltop UV Plus

 • për mbrojtjen e drurit në kushtet më të vështira atmosferike
 • zlasti na drevo z osnovnih dimenzij, npr okna in vrata
 • pamja përfundimtare e sipërfaqes është një pamje me shkëlqim
 • 20 nuanca ngjyrash
 • MIX
Tophybrid

Tophybrid

 • mbrojtje nga rrezet ultravioletë deri në 7 vite
 • aplikim i lehtë dhe tharje e shpejtë
 • për ambiente të brendshme dhe të jashtme

Cover ngjyrat

Exterier Primer

Exterier Primer

 • lyerje bazë para përhapjes së Exterier Email
 • në bazë të ujit
 • pengon largimin e përbërësve të drurit nga druri
Exterier Email

Exterier Email

 • ngjyrë mbuluese e bardhë në bazë të ujit
 • mbron nga ndikimet atmosferike dhe ndikimet tjera të jashtme
 • përmban konzervansë filmi, pengon krijimin e mykut dhe algave

Lazurë për ndritje

Illumina

Illumina

 • mbulon (ndritë) lyerjet e errëta lazurike
 • nuk është e përshtatshme si lyerës i pavarur
 • mbi illuminën mund ta lyejmë cilëndo nyancë të llazurës
 • për drurin jashtë

Coatings drurit me bazë uji

Interier

Interier

 • i qëndrueshëm ndaj yndyrës, djersës dhe preparateve të buta për pastrim
 • qëndrueshmëri më e lartë mekanike
 • nuk përmban aromë të pakëndshme
 • 9 nuanca ngjyrash
 • MIX
Exterier

Exterier

 • mbrojtja ndaj lagështisë, UV rrezeve dhe ndikimeve tjera të dëmshme të ambientit
 • përmban konzervans filmi, i cili pengon krijimin e mykut dhe algave në sipërfaqe
 • nuk ngjet
 • 9 nuanca ngjyrash
 • MIX
Impregnant

Impregnant

 • impregnimi pa ngjyrë
 • mbrojtje preventive nga dëmtuesit e drurit
Interier lak

Interier lak

 • ka një rezistencë të lartë mekanike
 • rezistent ndaj pastrimit mallrave, dhe familja njollat
 • pamja me shkëlqim sipërfaqe
Exterier Primer

Exterier Primer

 • lyerje bazë para përhapjes së Exterier Email
 • në bazë të ujit
 • pengon largimin e përbërësve të drurit nga druri
Exterier Email

Exterier Email

 • ngjyrë mbuluese e bardhë në bazë të ujit
 • mbron nga ndikimet atmosferike dhe ndikimet tjera të jashtme
 • përmban konzervansë filmi, pengon krijimin e mykut dhe algave
Tophybrid

Tophybrid

 • mbrojtje nga rrezet ultravioletë deri në 7 vite
 • aplikim i lehtë dhe tharje e shpejtë
 • për ambiente të brendshme dhe të jashtme

Vajra

Belinka Oil Paraffin

Belinka Oil Paraffin

 • impregnimi pa ngjyrë
 • përdoret për mbrojtjen e elementeve të drurit në sauna
 • nuk thahet, është pa ngjyrë, pa aromë dhe pa shije
Belinka Oil Tung

Belinka Oil Tung

 • impregnimi biologjik pa ngjyrë
 • për mbrojtjen e elementeve të drurit të ekspozuara ndaj kushteve të motit si dhe të drurit në jahte ose anije të tjera
 • një sipërfaqe druri e trajtuar mirë e largon ujin, ka një shkëlqim të mëndafshtë dhe nuk zverdhet me kalimin e kohës
Belinka Oil Food Contact

Belinka Oil Food Contact

 • impregnimi biologjik pa ngjyrë
 • për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të drurit që janë në kontakt me ushqimet
 • impregnimi thithet në thellësi nga druri dhe bën që sipërfaqja të largojë ujin
Belinka Oil Interier

Belinka Oil Interier

 • impregnimi pa ngjyrë
 • për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të drurit në ambiente të brendshme
 • formon një shtresë të hollë mbi sipërfaqe që ofron një mbrojtje cilësore dhe një sipërfaqe të lëmuar dhe të këndshme
 • një sipërfaqe me vaj e largon ujin dhe thahet me shpejtësi
 • e përeshtatshme për lyerjen e lodrave të fëmijëve
Belinka Oil Exterier

Belinka Oil Exterier

 • impregnimi biologjik pa ngjyrë
 • veranda, mobilie kopshti, panale për veshje dhe elemente bashkuese
 • përmban agjentë që ngadalësojnë zhvillimin e mykut
 • ka një aromë agrumesh dhe thahet me shpejtësi

Përmbajtja e dobishme