Lyerësit Belinka janë preparate për mbrojtjen dhe dekorimin e drurit. Kjo do të thotë e ruajnë drurin në mënyrë preventive nga dëmtuesit, ndikimet mekanike dhe atmosferike, e ngjyrosin atë në mënyrë dekorative, ndërsa edhe mund ta shërojnë drurin e sulmu.

ABETARE NGOPJE

Belles

Belles

 • mbrojtje preventive e drurit nga nxierja, insektet dhe këpurdhëzat
 • përmban biocidet më moderne
 • përmirëson puthitjen e ngjyrave përfundimtare
Impregnant

Impregnant

 • impregnimi pa ngjyrë
 • mbrojtje preventive nga dëmtuesit e drurit

RESTAURIMIT TË DRURIT

Belocid plus

Belocid plus

 • shërimi i drurit të sulmuar
 • shkatërron këpurdhëzat kalbëse dhe insektet
 • vepron edhe në mënyrë preventive
 • përmban biocidet më bashkëkohore

I kaltër, llaqet

Belton

Belton

 • e mbron drurin nga ndikimet e motit dhe e përmirëson
 • është i përshtatshëm për të gjitha llojet e drurit jashtë dhe brenda objekteve
 • e ruan pamjen natyrore të drurit me sipërfaqe të fildishtë
 • 17 nuanca ngjyrash
Beltop uv plus

Beltop uv plus

 • për mbrojtjen e drurit në kushtet më të vështira atmosferike
 • zlasti na drevo z osnovnih dimenzij, npr okna in vrata
 • pamja përfundimtare e sipërfaqes është një pamje me shkëlqim
 • 17 nuanca ngjyrash
Interier

Interier

 • i qëndrueshëm ndaj yndyrës, djersës dhe preparateve të buta për pastrim
 • qëndrueshmëri më e lartë mekanike
 • nuk përmban aromë të pakëndshme
 • 15 nuanca ngjyrash
Interier lak

Interier lak

 • ka një rezistencë të lartë mekanike
 • rezistent ndaj pastrimit mallrave, dhe familja njollat
 • pamja me shkëlqim sipërfaqe
Exterier

Exterier

 • mbrojtja ndaj lagështisë, UV rrezeve dhe ndikimeve tjera të dëmshme të ambientit
 • përmban konzervans filmi, i cili pengon krijimin e mykut dhe algave në sipërfaqe
 • nuk ngjet
 • 15 nuanca ngjyrash
Tophybrid

Tophybrid

 • mbrojtje nga rrezet ultravioletë deri në 7 vite
 • aplikim i lehtë dhe tharje e shpejtë
 • për ambiente të brendshme dhe të jashtme

Cover ngjyrat

Exterier primer

Exterier primer

 • lyerje bazë para përhapjes së Exterier email
 • në bazë të ujit
 • pengon largimin e përbërësve të drurit nga druri
Exterier email

Exterier email

 • ngjyrë mbuluese e bardhë në bazë të ujit
 • mbron nga ndikimet atmosferike dhe ndikimet tjera të jashtme
 • përmban konzervansë filmi, pengon krijimin e mykut dhe algave

Lazurë për ndritje

Illumina

Illumina

 • mbulon (ndritë) lyerjet e errëta lazurike
 • nuk është e përshtatshme si lyerës i pavarur
 • mbi illuminën mund ta lyejmë cilëndo nyancë të llazurës
 • për drurin jashtë

Coatings drurit me bazë uji

Impregnant

Impregnant

 • impregnimi pa ngjyrë
 • mbrojtje preventive nga dëmtuesit e drurit
Interier

Interier

 • i qëndrueshëm ndaj yndyrës, djersës dhe preparateve të buta për pastrim
 • qëndrueshmëri më e lartë mekanike
 • nuk përmban aromë të pakëndshme
 • 15 nuanca ngjyrash
Interier lak

Interier lak

 • ka një rezistencë të lartë mekanike
 • rezistent ndaj pastrimit mallrave, dhe familja njollat
 • pamja me shkëlqim sipërfaqe
Exterier

Exterier

 • mbrojtja ndaj lagështisë, UV rrezeve dhe ndikimeve tjera të dëmshme të ambientit
 • përmban konzervans filmi, i cili pengon krijimin e mykut dhe algave në sipërfaqe
 • nuk ngjet
 • 15 nuanca ngjyrash
Tophybrid

Tophybrid

 • mbrojtje nga rrezet ultravioletë deri në 7 vite
 • aplikim i lehtë dhe tharje e shpejtë
 • për ambiente të brendshme dhe të jashtme
Exterier primer

Exterier primer

 • lyerje bazë para përhapjes së Exterier email
 • në bazë të ujit
 • pengon largimin e përbërësve të drurit nga druri
Exterier email

Exterier email

 • ngjyrë mbuluese e bardhë në bazë të ujit
 • mbron nga ndikimet atmosferike dhe ndikimet tjera të jashtme
 • përmban konzervansë filmi, pengon krijimin e mykut dhe algave

Vajra

Vaj për dru në vende të hapura

Vaj për dru në vende të hapura

 • bio impregnim pa ngjyrë
 • sipërfaqja e impregnuar nuk e thithë ujin dhe për shkak të aditivëve të posaqëm është më e qëndrueshme ndaj UV rrezeve të dëmshme
Vaji për dru me dyllra shtesë

Vaji për dru me dyllra shtesë

 • bio lyerës pa ngjyrë në bazë të vajrave bimore dhe dyjeve
 • jep mbrojtje kualitative dhe sipërfaqe të këndshme të lëmuar
Vaji për dru që është në kontakt me gjëra ushqimore

Vaji për dru që është në kontakt me gjëra ushqimore

 • bio impregnim pa ngjyrë
 • impregnimi hyn thellë në dru dhe e bën siërfaqen të qëndrueshme ndaj ujit

Përmbajtja e dobishme