Këshilla

Në Belinka që më shumë se 40 vjet merremi me mbrojtjen e drurit, me zhvillimin dhe prodhimin e preparateve të reja dhe gjithnjë më të mira, të cilat drurin e mbrojnë dhe e fisnikërojnë.

Ekspertët tonë tërë kohën e hulumtojnë dhe përcjellin trendet botërore në fushën e lyerësve dhe në këtë mënyrë përfitojnë përbërës, të cilët e përmirësojnë kualitetin e produkteve të Belinkës. Kështu kemi arritur pozitën e njërit nga prodhuesit udhëheqës të preparateve për mbrojtjen e drurit në Evropë.

Përveç zhvillimit të lyerësve të rinj në Belinka vëmendje të posaçme i kushtojmë edhe këshillimit profesional të blerësve tonë. Ekipa jonë këshilluese përbëhet nga ekspertët profesionistë, teknikët zhvillues dhe inxhinierët, të cilët bashkëpunojnë gjatë përfitimit të preparateve të reja ndërsa më vonë edhe e përcjellin zhvillimin e tyre dhe testet krahasuese.