Exterier

Exterier është lyerës për mbrojtjen e drurit në të hapur.

  • mbrojtja ndaj lagështisë, UV rrezeve dhe ndikimeve tjera të dëmshme të ambientit
  • përmban konzervans filmi, i cili pengon krijimin e mykut dhe algave në sipërfaqe
  • nuk ngjet
  • 9 nuanca ngjyrash
  • MIX

Përbërësit me kualitet sigurojnë mbrojtje optimale të drurit, lyerjes i japin një pamje të plotë, ruajnë strukturën natyrore të drurit ndërsa drurin e mbrojnë nga rrezet UV, lagështia dhe ndikimet tjera të jashtme të ambientit.

Exterier e brendshme është shqyrtuar në përputhje me standardet EN 71-3 dhe ka vërtetim se është i përshtatshëm për lyerjen e lodrave të fëmijëve.


Colour chart

(Nuanca janë informative.)