Impregnant

Impregnant është shtresë themelore pa ngjyrë që drurit i jep mbrojtje preventive nga kalbja, vërshimi dhe nga insektet.

  • impregnimi pa ngjyrë
  • mbrojtje preventive nga dëmtuesit e drurit

E përdorim si impregnim për drurin jashtë, si dhe për drurin në vendet e njoma.


Paralajmërim

Punoni në hapësirë të ajrosur mirë. Mos e derdhni në kanalizim. Mbeturinën e lëngshme apo ambalazhin e zbrazët mënjanojeni si mbeturinë të posaçme. Kërkoni ndihmë nga mjeku dhe tregojani ambalazhin në rast të fatkeqësisë apo përzierjes në bark.