Exterier Primer

Exterier Primer është ngjyrë themelore, të cilën e përhapim në të gjitha llojet e drurit para përdorimit të ngjyrës mbuluese Belinka Exterier Email.

  • lyerje bazë para përhapjes së Exterier Email
  • në bazë të ujit
  • pengon largimin e përbërësve të drurit nga druri

Pengon depërtimin e substancave të drurit nëpër ngjyrën mbuluese duke e garantuar bardhësinë e saj. Përmirëson edhe kapjen e ngjyrës mbuluese për dru.


Paralajmërim

Për drurin me shumë nyje dhe drurin që përmban tanin (bung, gështenjë) preferojmë 2 shtresa të lyerjes themelore.

Colour chart

(Nuanca janë informative.)