Belinka Oil Tung

Belinka Oil Tung është një produkt impregnimi i përdorur për mbrojtjen e elementeve të drurit të ekspozuara ndaj kushteve të motit të realizuara me lloje druri rezistente, si dhe të drurit në jahte ose në anije të tjera.

  • impregnimi biologjik pa ngjyrë
  • për mbrojtjen e elementeve të drurit të ekspozuara ndaj kushteve të motit si dhe të drurit në jahte ose anije të tjera
  • një sipërfaqe druri e trajtuar mirë e largon ujin, ka një shkëlqim të mëndafshtë dhe nuk zverdhet me kalimin e kohës

Belinka Oil Tung është i përshtatshëm për mbrojtjen e sipërfaqes së drurit kur preferohet përdorimi i materialeve natyrale. Ai nuk formon një shtresë mbrojtëse në sipërfaqen e drurit. Për këtë arsye, rekomandohet që elementet të kontrollohen rregullisht për të përcaktuar nëse kanë një mbrojtje të përshtatshme. Intervali i nevojshëm për mirëmbajtjen varet nga lloji i drurit, ngarkesa mekanike dhe ekspozimi ndaj lagështisë. Rekomandohet që ta freskoni sipërfaqen dy herë në vit me të njëjtin produkt.

Vajrat Belinka janë të prodhuar me përbërës natyralë dhe nuk janë të dëmshëm për shëndetin dhe mjedisin.


Paralajmërim

Veshjet e bëra me vaj duhet të zhyten në ujë ose të digjen pas përdorimit, në rast të kundërt mund të shkaktohet një djegie spontane.