Belinka Oil Tung

Belinka Oil Tung je tungový olej, který se používá pro ochranu dřeva, které je vystavené povětrnostním vlivům a které je odolnější, např. dřevo na výrobu jachet nebo jiných plavidel.

  • bezbarvá bio impregnace
  • ochrana dřeva a dřevěných prvků vystavených povětrnostním vlivům
  • dobře ošetřený dřevěný povrch je odolný vůči vodě, má hedvábný lesk a časem nežloutne

Belinka Oil Tung je vhodný pro ochranu dřevěných povrchů, které vyžadují přírodní materiál. Na povrchu nevytváří ochranný film. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelnou kontrolu ošetřených ploch, abyste se přesvědčili, zda jsou adekvátně chráněné. Povinné intervaly ochrany závisí na typu dřeva, mechanické zátěži a vystavení vlhkosti. Doporučujeme ošetřit povrch dvakrát do roka stejným výrobkem.

Belinka oleje jsou vyrobené z přírodních surovin a jsou šetrné ke zdraví a životnímu prostředí.


Upozornění

Olejem nasáknuté hadry je nutné po použití namočit do vody nebo spálit, v opačném případě může dojít k jejich samovznícení.