Rady

V Belince se již více než 40 let zabýváme ochranou dřeva, vývojem a výrobou nových, stále lepších prostředků, které dřevo chrání a zušlechťují.

Naši odborníci stále zkoumají a sledují světové trendy v oblasti nátěrů a získávají suroviny, které vylepšují kvalitu výrobků Belinka. Dosáhli jsme tak postavení jednoho z předních evropských výrobců prostředků ochrany dřeva.

V Belince se snažíme nebýt pouze výrobcem prostředků ochrany dřeva. Chceme v lidech podporovat pozitivní vztah ke dřevu jako přírodnímu materiálu, vyzvat je, aby jej chránili, zušlechtili a vnesli do svých domovů a do svého okolí.