Ještě pře natíráním?

V kapitole s názvem Ještě před natíráním se dozvíte, jaké dřevo musíte vybrat a jak důležitá je správná montáž resp. konstrukční ochrana dřeva.

Jaké dřevo vybrat?
Správná montáž neboli konstrukční ochrana dřeva


Jaké dřevo vybrat?

Prvním krokem je bezpochyby výběr kvalitního dřeva, …

… pokud možno první jakosti. To znamená, že dřevo bylo pokáceno v pravou roční dobu (v zimě, kdy dřevo odpočívá, a proto neobsahuje mnoho šťáv), že bylo správně sušeno, řezáno a zpracováno.


Správná montáž neboli konstrukční ochrana dřeva

Především u prvků, které budou velmi vystavené povětrnostním vlivům, je důležité zajistit také jejich konstrukční ochranu.

To znamená zajistit, aby se na vodorovném povrchu nezadržovala voda (mírně zaoblený povrch), aby nebylo vpřímém styku se zemí a aby byly příčně resp. čelní řezy dodatečně chráněny (chemicky nebo mechanicky např. stříškami).

Vhodnou montáží neboli tzv. konstrukční ochranou dřevěného prvku zabráníme zadržování vody. Snižujeme tak riziko vývinu lesních škůdců na kritických bodech a tím také degradaci dřeva.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
img1463[1]
OLYMPUS DIGITAL CAMERA