Rady

V Belinke sa už viac ako 40 rokov zaoberáme ochranou dreva, vývojom a výrobou nových, stále lepších prostriedkov, ktoré chránia a zušľachťujú drevo.

Naši odborníci stále skúmajú a sledujú svetové trendy v oblasti náterov a získavajú suroviny, ktoré vylepšujú kvalitu výrobkov Belinka. Tak sme dosiahli postavenie jedného z popredných európskych výrobcov prostriedkov na ochranu dreva.

V Belinke sa snažíme nebyť len výrobcom prostriedkov na ochranu dreva. Chceme v ľuďoch podporovať pozitívny vzťah k drevu ako k prírodnému materiálu. Vyzvať ich, aby ho chránili, zušľachťovali a priniesli do svojich domovov a do svojho prostredia.