Abeceda ochrany dřeva

V abecedě ochrany dřeva naleznete četné informace o ochraně dřeva.

Vysvětlíme výrazy, jako jsou barva, nátěr nebo lak a poskytneme informace o dřevu, o tom, co je impregnace a co jsou biocidy.

Zde si můžete přečíst více o tom, co jsou povrchové barvy, lazury a krycí barvy neboli emajly a jaké jsou mezi nimi rozdíly. Dozvíte se, že pro ochranu dřeva je třeba impregnace i povrchový nátěr a proč Belinka nenabízí univerzální výrobky (2 v 1).

Barva, nátěr nebo lak
Krátce o dřevu
Co je impregnace?
Jaké jsou rozdíly mezi impregnačním prostredkem Base, Impregnant a Belbor fix?
Co jsou biocidy?
Co jsou povrchové nátěry?
Co jsou lazury?
Způsob zesvětlováni Illuminou
Co jsou krycí barvy nebo emajly?
Co tedy mám použít – impregnaci nebo povrchový nátěr?
Nemáte nějaký univerzální výrobek (2 v 1), kde by povrchový nátěr již obsahoval biocidy?
Rozdíly mezi Lasurem a Toplasurem uv plus


Barva, nátěr nebo lak

Nejdříve musíme vysvětlit základní výrazy pro výrobky, které se používají v oblasti barev a laků.

„Barva“ je nejobecnější a možná i nejrozšířenější výraz pro výrobky tohoto druhu. Často také říkáme, že dřevo nebo nějaký jiný povrch „natřeme barvou“. Nevýhoda výrazu barva je, že může znamenat jak druh výrobku tak i jeho barevný tón nebo odstín. Často se také nevhodné užívá výrazu „lak“ nebo „lakovat“, který v terminologii našeho oboru znamená bezbarvý nátěr respektive jeho aplikaci.

Vhodnější je tedy výraz „nátěr“, který je právě tak obecný a označuje všechny druhy výrobků, které výrobci barev a laků nabízíme.

Přečtěte si více i o jiných druzích nátěrů, jako jsou impregnace, lazury krycí barvy.


Krátce o dřevu

Dřevo je přírodní kompozitní materiál, složený především z celulózy, hemicelulózy a ligninu.

Má četné užitné vlastnosti: kromě toho, že je odolné, pevné a elastické, je také přirozeně krásné, rozmanité a snadno zpracovatelné. Dřevo je trvalé a má také vynikající izolační vlastnosti.

Navzdory těmto dobrým vlastnostem je dřevo ve styku s vnějšími vlivy zranitelné, citlivé na UV paprsky (slunce mění barvu dřeva a rozpouští jeho lignocelulózu), vlhkost (způsobuje změny rozměrů) a biologické škůdce.

Belinka svými výrobky nabízí ideální ochranu dřeva před všemi těmito nebezpečími.


Co je impregnace?

Impregnace je nátěr, který obsahuje biocidy a zabraňuje tak vývin škůdců uvnitř dřeva.

Je řidčí než povrchový nátěr, neboť je důležité, aby pronikl co nejhlouběji do dřeva a důkladně tak ošetřil dřevo a chránil je před škůdci.

Impregnaci musíme aplikovat na všechny dřevěné výrobky, které se budou nacházet venku nebo ve vlhkých místnostech. Belinka vyrábí tři různé impregnace: Base (s organickými rozpouštědly), Impregnant (na bázi vody) a Belbor fix (preventivna ochrana dřeva ve střešních konstrukcích).

Impregnace sama o sobě neposkytuje dodtatečnou ochranu. Po aplikaci impregnace musíme dřevo vždy natřít ještě povrchovým nátěrem, který je bude chránit před vlivy počasí.


Jaké jsou rozdíly mezi impregnačním prostredkem Base, Impregnant a Belbor fix?

Všechny Belinka impregnačni prostředky obsahují biocidy a jsou určeny pro preventivní ochranu dřeva před dřevenimi škůdcí.

Lepší a hlubší vstřebávání ochranných prostředků do dřeva, znamená, lepší ochrannu. Dřevo, které bude vystaveno povětrnostním vlivům, je nutné, po impregnace přetrřit jestě z jedníou s povrchových úprav.

Impregnační základové náteri Base a Impregnant, kromě biocidů obsahují taky pryskyřice. Ty homogenizují povrch dřeva, proto jsou ty vyrobky ideální jako základní náter pro před povrchovou upravou, spíš, lazur. Dřevo chrání před plísní, hmyzy a hubamy. Oba výrobky jsou bezbarvý, a proto nemají vliv na konečnou podobu barevného tónu lazury. Base obvykle používámé v případě, když rozhodujemé o ochranně dřevěných povrchů s přípravky obsahujícími organická rozpouštědla (Toplasur uv plus nebo Lasur). Když chceme dřevo ochránit z vodou lasurou (Exteriér), dřevo nejprve impregnujemé s Impregnantem.

Belbor fix neobsahuje pryskyřice, a kvuli tomu může být definován pouze jako impregnační prostředek. Jeho funkcí je ochránna dřeva střešní konstrukcé před útokem hmyzu, hub a modré plísní. Účinná látka Belboru fix dobře proniká do dřeva, po 24 hodinách, je do dřeva zafixován, a už není smýtelni. Dřevo dřevěné střešní krytiny, které je pod střechou a nebude vystaveno vlhkosti a povětrnostním vlivům, je proto dostatečně záchránnit pouze s tímto produktem. Střešní komponenty, které jsou před domem a vystavené počasí, musí být opatřeny taky ješte z základním nátěrem s organickými rozpouštědly (Lasur nebo Toplasur uv plus). Vzhledem k tomu, že je Belbor fix na vodní báze a neobsahuje pryskyřice, zveda dřevna vlákna a zdůraznuje napětí nerovnoměrné broušeho dřeva. Proto neni vhodný jako základ pro lazury na viditelnichdřevěnich dílech – s výjimkou pouze nviditelných částích střešní konstrukce. Vyrobek je lehce zbarvený, což může mít vliv taky na konečný podobu niansy lazury.


Co jsou biocidy?

Biocidy jsou prostředky pro hubení škodlivých organismů.

Dělíme je na fungicidy (ochrana před plísněmi, baktériemi, mikroorganismy) a insekticidy (ochrana před hmyzem ve všech fazích jeho vývoje).

Skupina výrobků od Belinky obsahující biocidy je určena preventivní ochraně dřeva (Base, Impregnant, Belbor fix) a pro případ, že dřevo již bylo napadeno škůdci a musíme je tedy zahubit (Belocid, Fentin, Algid).

Biocidy jsou speciální prostředky, které obyčejně přidáváme do impregnací, které jsou koncipovány tak, aby pronikly co nejhlouběji do dřeva a tam působily pomocí svých účinných látek – biocidů. Druh biocidu je pro jednotlivý nátěr vybraný podle toho, kterému lesnímu škůdci je určen – insekticid nebo fungicid resp. kombinace obou.


Co jsou povrchové nátěry?

Povrchové nátěry chrání dřevo před povětrnostními a mechanickými vlivy a zároveň dřevo dekorativně zbarvují.

Dělí se na lazury (které jsou poloprůsvitné a zachovávají viditelnou strukturu dřeva) a krycí barvy (které dřevo zcela překryjí).

img1461[1]
Lazury – výše, krycí barvy – níže


Co jsou lazury?

Lazury jsou poloprůsvitné povrchové nátěry, které ponechávají viditelnou strukturu dřeva, …

… chrání dřevo před povětrnostními a mechanickými vlivy a zároveň je dekorativně zbarvují. Chrání je také před mastnotami, obyčejně jsou odolné vůči jemnějším čistícím prostředkům a chemikáliím. Snadno se nanášejí. Důležitými vlastnostmi lazur jsou paropropustnost a jednoduchá renovace nátěru. Lazury od Belinky jsou: Lasur, Toplasur uv plus, Interier a Exterier.

U lazur je třeba věnovat zvýšenou pozornost doporučené spotřebě jednotlivého výrobku, neboť pouze při dodržení pokynů můžeme očekávat kvalitní a trvanlivou ochranu dřeva.

Dřevo se v prvním roce po montáži přizpůsobuje mikroklimatu okolí, a proto se rozpíná a smršťuje, »dýchá« s okolím. Na povrchu nátěru vzniknou malé, běžně nepostřehnutelné praskliny. Je proto třeba po roce od prvního nátěru všechny klimaticky exponované části dřeva ještě jednou přetřít vybranou lazurou.


Zpusob zesvětlováni Illuminou

První fáze: Příprava dřeva – kartáčování, broušení, čištění, odstraňování nepřilnavých částí dřeva a staré barvy a případná oprava podkladu.

Druhá fáze: Nános nátěru Belinka Illumina

Třetí fáze: Natírání vybraným odstínem lazury (v tomto případě je to Toplasur uv plus č. 8).


Co jsou krycí barvy nebo emajly?

Jsou to povrchové nátěry, které dřevo (nebo kov) dekorativně zbarvují a chrání před povětrnostními a jinými vlivy.

Po natření struktura dřeva již není viditelná, neboť krycí barvy povrch zcela překryjí. Proto jimi můžeme přetřít i méně kvalitní dřevo. Krycí barvy nejsou paropropustné a obnovení nátěru je u nich náročnější.

Obyčejně je nanášíme v kombinaci s vhodným základem. Volba základu je závislá na podkladu, který natíráme. Řada krycích barev od Belinky se jmenuje Exterier email.


Co tedy mám použít – impregnaci nebo povrchový nátěr?

Obojí.

Impregnace a povrchové nátěry nejsou zaměnitelné, nýbrž se doplňují, což znamená, že je vždy používáme v kombinaci jedno s druhým. Každé dřevo potřebuje nějaký druh povrchového nátěru (lazuru nebo krycí nátěr), protože bude vystaveno mechanickým (v interiéru) nebo povětrnostním vlivům (venku).

Impregnaci použijeme spolu s povrchovým nátěrem v případě, kdy dřevo bude vystaveno vlivům počasí nebo vlhkosti.


Nemáte nějaký univerzální výrobek (2 v 1), kde by povrchový nátěr již obsahoval biocidy?

V Belince důsledně rozlišujeme impregnace a povrchové nátěry.

Dřevo nejdříve impregnujeme řidkým nátěrem, který pronikne hluboko do dřeva a účinně je tím chrání před škůdci. Impregnované dřevo pak přetřeme ještě povrchovým nátěrem, který dřevo ochrání před vlivy počasí. Tím impregnaci zapečetíme a zajistíme působení biocidů tam, kde je třeba. Nezatěžují tak zbytečně životní prostředí.

Pokud bychom použili univerzální povrchové nátěry, které obsahují biocidy a zároveň chrání dřevo před vlivy počasí, dřevo by nenasálo dostatek biocidů, zároveň by však tyto zůstaly na povrchu. Spotřebitel by s nimi přicházel do styku, dřevo by však bylo hůře chráněno proti škůdcům. Na tento fakt je třeba zvláště upozornit v případě, chceme-li takový výrobek použít k natírání dřeva v obytných místnostech. Tam obyčejně použití impregnace vůbec není zapotřebí.

Ekologický a neekologický princip použití biocidů
img1481[1]
Ekologický princip                             Neekologický princip


Rozdíly mezi Lasurem a Toplasurem uv plus

vlastnost Lasur Toplasur uv plus
použití Fasádní obklady, ploty,… (měkčí druhy dřeva a rozměrově méně stabilní dřevo) dveře, okna, rozměrově stabilní dřevo a dřevo více vystavené vlivům počasí
uv ochrana a klimatická
odolnost
dobrá (obsahuje UV filtry a voděvzdorné látky) Pro extrémní klimatické podmínky (obsahuje také UV absorbéry, vosky in lapače volných radikálů)
lesk jemný mat lesk
viskozita řidčí – tekutější (dobře se vsakuje do dřeva) hustší – tixotropní (nestéká)
doporučená spotřeba pro venkovní použití 10–12 m2 dřeva/1 l (obyčejně 3 vrstvy) 8–10 m2 dřeva/1 l (običejně 2 vrstvy,
6-10 mdřeva/1 l  – bezbarvý Toplasur uv plus (ve 3 vrstvách)