Совети

Во Белинка, дури и повеќе од 40 години, се грижиме за заштитата на дрвото, со развој и со производство на нови и се` подобри средства за заштита и за облагородување на дрвото.

Во Белинка, дури и повеќе од 40 години, се грижиме за заштитата на дрвото, со развој и со производство на нови и се` подобри средства за заштита и за облагородување на дрвото. Нашите стручњаци непрестајно истражуваат и ги следат светските трендови на подрачјето на премазите и подготвуваат состојки што го подобруваат квалитетот на производите на Белинка. Освен развојот на нови премази, во Белинка посветуваме особено внимание и на стручно советување на нашите купувачи. Нашата екипа на советници ја сочинуваат врвни стручњаци, техници за развој и инженери, кои учествуваат во создавање на нови производи, а подоцна го следат нивниот развој и тестовите за споредување.