Съвети

Повече от 40 години в Belinka се занимаваме със защита на дървесината, с разработване и производство на нови, все по-добри средства, които я защитават и облагородяват.

Нашите специалисти постоянно изучават и следят световните тенденции в областта на покритията и създават съставки, подобряващи качеството на продуктите на Belinka. По този начин извоювахме мястото си на един от водещите европейски производители на средства за защита на дървесината.

Освен на разработването на нови покрития, в Belinka отделяме специално внимание и на професионалното консултиране на клиентите ни. Консултантският ни екип включва високо квалифицирани експерти, техници по въпросите на развитието и инженери, които участват в създаването на нови продукти, а на по-късен етап наблюдават развитието им и резултатите от съпоставителните тестове.