Оздравяване на атакувана от вредители дървесина

Ако вече сме използвали атакувана дървесина или не сме я защитили добре, ако върху нея се е събирала вода и не сме обновявали защитата редовно, сме създали благоприятни условия за развитие на дървесни вредители.

Най-често става дума за дървесни гъби, които се появяват заради овлажняването на дървесината или за дървесни насекоми. Обикновено вредителите атакуват задните страни на стенните или подовите облицовки. Атакуването установяваме по дупките в дървесината , натрупаната стърготина или по шума на насекомите.

За да предпазим ефективно вече атакувания материал, трябва първоначално да установим вида вредител и мащабите на пораженията. След това избираме средството, което ще използваме за унищожаване на дървесните вредители. Препаратите проникват дълбоко в дървесината и унищожават вредителите. Когато я обработим с един от декоративните продукти, които предпазват и от атмосферните влияния, без да съдържат биоциди, създаваме своеобразна бариера. Така предотвратяваме контакта на потребителя с повърхността, защитена с биоциди. По този начин даваме възможност на биоцидите да действат там, където е необходимо. В хода на работа се придържаме към инструкциите, съдържащи се в етикета на опаковката.

Процедурата се извършва на открито или в добре проветрено помещение. В битовите помещения не препоръчваме използването на препарати за оздравяване на вече атакуван дървен материал. Изключения са малките повърхности като прозорци, врати и др. Същото важи и за влажните помещения, в които не се предвижда продължително застояване на хора (мазета, бани).

Унищожаване на зелени водорасли
Унищожаване на дървесни насекоми


Унищожаване на зелени водорасли

Зелените водорасли са често нежелан гост, който се появява върху дървения материал, фасадите, камъните или други минерални повърхности.

Най-често се появяват върху онези елементи, които не са подложени на силна слънчева светлина (северно изложение).

За унищожаването на зелените водорасли е особено ефикасен продуктът на Belinka Algid, чието приложение е изключително лесно. Бързо отстранява зелените водорасли, а наред с това предотвратява и по-нататъшната им поява.

img1469[1]
img1470[1]
img1471[1]


Унищожаване на дървесни насекоми

За унищожаването на дървесните вредители в Belinka разработихме биоцидните продукти Fentin и Belocid.

Fentin е ефикасно средство за борба с насекомите в мебелите и антиките, в различни предмети от дърво, в паркета, в обзавеждането на сградите в случаите, когато насекомите ги атакуват в по-малка степен.

Когато дървеният материал е атакуван в по-голяма степен или е заразен с причиняващи гниене гъби, използваме Belocid.

img1474[1]
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
img1472[1]
img1473[1]
img1475[1]
img1476[1]
img1477[1]