Sanácia napadnutého dreva

Keď bolo použité už napadnuté drevo alebo ak drevo nebolo dobre ošetrené, …

… ak na ňom stála voda z dôvodu nesprávnej konštrukčnej ochrany a ak náter nebol pravidelne obnovovaný, vytvorili sa vhodné podmienky pre vznik lesných škodcov.

Najčastejšie sú to lesné plesne a huby, ktoré sa objavujú z dôvodu vlhnutia dreva alebo drevokazný hmyz. Škodci najčastejšie napadajú zadnú stranu stenových obkladov alebo podláh alebo drevo strešných konštrukcií. Či drevo bolo napadnuté hmyzom poznáme podl’a malých dierok v dreve, kôpok vyhryzeného dreva alebo aj podl’a charakteristického zvuku.

Pre úspešnú sanáciu musíme najskôr zistit‘ druh škodcu a rozsah poškodenia. Potom vyberieme prostriedok, ktorý použijeme na ničenie lesných škodcov. Prostriedok prenikne hlboko do dreva a zničí škodcov. Po natretí zvoleným povrchovým náterom, ktorý poskytne drevu aj ochranu pred poveternostnými vplyvmi a neobsahuje biocídy, uzatvorí povrch, čím sa zabráni kontaktu spotrebitel’a s povrchom, ktorý je ošetrený biocídmi. Biocídy tak pôsobia len tam, kde sú potrebné. Pri práci dodržiavajte pokyny uvedené na balení.

Pracujte vonku alebo v dobre vetranej miestnosti. Pracovat‘ s prostriedkami určenými na sanáciu zasiahnutého dreva zvyčajne neodporúčame v obytných miestnostiach, okrem menších povrchov (okná, dvere) a vo vlhkých miestnostiach, ktoré nie sú určené na dlhší pobyt (kúpel’ne, pivnice).

Ničenie drevokazného hmyzu

Na ničenie drevokazného hmyzu sme v Belinke vyvinuli biocídny prostriedok Belocid plus.

Ak je drevo zasiahnuté vo väčšom rozsahu alebo ak je napadnuté práchnivením, použijeme Belocid plus.

img1474[1]
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
img1472[1]
img1473[1]
img1475[1]
img1476[1]
img1477[1]