Правна информация


Уебсайтът съдържа обща информация за Helios TBLUS, d.o.o. и свързаните с нея дружества, дейността на посочените дружества и техните продукти. Информацията се отнася за всички, които посещават уебсайта; моля, прочетете я внимателно. Използвайки уебсайта www.belinka.com, потребителят потвърждава, че е приел и се съгласява с условията, предвидени в него.

Общи условия

HELIOS TBLUS – General terms and conditions

Фирмени данни

Име на компанията: Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.

Регистрационен номер: 5043212000

Данъчен номер: SI 45984794

Входящ номер: 10447300, Sodni register, Okrožno sodišče v Ljubljani

Централа: Količevo

Адрес на седалището: Količevo 65, 1230 Domžale

Телефонен номер: +386 (0)1 588 62 99

Факс: +386 (0)1 588 63 03

E-mail: belles@belinka.si

Правна информация

Всички права запазени. Информацията се отнася до началната страница и всички подстраници на уебсайта www.belinka.com. Цялата информация и материали (текст и снимки) в уебсайта www.belinka.com са защитени от авторското право и свързаните с него права и/или от права върху индустриалната собственост, притежавани от Helios TBLUS, d.o.o. и/или свързаните с нея дружества. Потребителите могат да използват този уебсайт www.belinka.com само за лична, нетърговска употреба. Използването на www.belinka.com по друг начин, особено за търговски цели, е забранено.

 
Ограничено използване на информация и материали

Цялата информация и материали (текст и снимки) публикувани в уебсайта www.belinka.com могат да бъдат възпроизвеждани само за нетърговски цели, като се запазват всички посочени предупреждения относно авторското право и свързаните права и/или правата върху индустриалната собственост. Информацията и материалите не трябва да се копират, възпроизвеждат или разпространяват по друг начин за търговски цели без изрично писмено разрешение от Helios TBLUS, d.o.o. и/или свързаните с нея дружества.

Всяко копие или част от съдържанието на уебсайта трябва да бъде маркирано със знака на Helios TBLUS, d.o.o. в съответствие с правилата за корпоративна идентичност – всички права запазени. Уебсайтът www.belinka.com също така съдържа информация от трети страни и линкове към уебсайтове на трети страни, за чието съдържание Helios TBLUS, d.o.o. не носи отговорност и не може да даде никакви гаранции относно тях. Когато посещавате и използвате посочените линкове към уебсайтове, отговорността на Helios TBLUS, d.o.o. се изключва напълно.

Helios TBLUS, d.o.o. може да променя тази правна информация по всяко време и тя е задължителна за потребителите в актуалната и форма; поради това се препоръчва на потребителите да се запознаят със съдържанието и при всяко посещение на уебсайта www.belinka.com. Забранено е използването на уебсайта www.belinka.com в противоречие с правилата, предвидени в него. Потребител, който използва уебсайта www.belinka.com в противоречие с правилата, установени в него, носи пълната отговорност за собствените си действия.

Ограничена отговорност

Цялата информация и материали за www.belinka.com са само за информационни цели. Helios TBLUS, d.o.o. има за цел предоставянето на точна, актуализирана и пълна информация в уебсайта www.belinka.com, обаче не може да гарантира неговата прецизност и изчерпателност и не поема отговорност в това отношение.

Потребителите трябва да използват уебсайта www.belinka.com и публикуваното съдържание в него на собствена отговорност. Нито Helios TBLUS, d.o.o., нито друго юридическо или физическо лице, допринесло за създаването и дизайна на уебсайта или продължава да сътрудничи при неговите актуализации, носят отговорност за всякакви щети, които могат да възникнат при достъпа, ползването или невъзможността да се използва информацията в тези уебсайтове; за всеки вид грешка или пропуск в съдържанието му.

Helios TBLUS, d.o.o. не носи отговорност за вредите (включително тези, причинени от вируси), които потребителят може да получи върху софтуер, мобилен телефон или друго устройство и/или приложение, използвано за достъп до посочения уебсайт, в резултат на посещение или използване на www.belinka.com . В допълнение Helios TBLUS, d.o.o. не носи отговорност за какъвто и да е друг вид щети, които могат да бъдат причинени в резултат на използването или невъзможността да се използва уебсайта www.belinka.com. Helios TBLUS, d.o.o. си запазва правото да променя уебсайта www.belinka.com по всяко време, по какъвто и да е начин и независимо от причината, без предизвестие, като не поема никаква отговорност за последствията от тези промени.