Как почистваме инструментите?

След като приключим с нанасянето, можем бързо и лесно да почистим инструментите, но трябва да използваме подходящи почистващи средста.

Освен това е важно да почистим инструментите възможно най-бързо след приключване на работата.

Промазките могат да бъдат обособени в две групи – според съдържащия се в тях разтворител. Различаваме промазки, които съдържат органични разтворители (сред тях са Base, Lasur, Toplasur uv plus). След промазването с такъв вид покрития почистваме инструмента с бял спирт или разредител за алкидни продукти.

Инструментите, използвани за нанасянето на промазки на водна основа (в тази група са Impregnant, Interier, Exterier), се почистват с вода и детергент.