Ako očistíme náradie?

Po práci očistíme pracovné pomôcky l’ahko a rýchlo, ak použijeme správne prostriedky.

Dôležité je očistit‘ náradie čo najskôr po ukončení práce.

Nátery môžeme rozdelit‘ do dvoch skupín podl’a toho aké rozpúšt’adlo obsahujú. Rozlišujeme nátery obsahujúce organické rozpúšt’adlá (Base, Lasur, Toplasur uv plus). Po natieraní týmito výrobkami umyjeme náradie priemyselným liehom alebo riedidlom určeným na alkydové nátery.

Pomôcky, ktorými natierame vodné nátery (do tejto skupiny patria Impregnant, Interier, Exterier), umyjeme vodou a saponátom.