Meni

Къде и по какъв начин съхраняваме продуктите на Belinka?

Всички промазки трябва да се съхраняват в подходящи за това условия.

Най-подходящата температура варира между 5 и 25 0C. Следва да се обърне специално внимание на съхраняването на продуктите, съдържащи разтворител на водна основа, тъй като те не бива да замръзват.

Най-добре е продуктите да се съхраняват в добре затворената им оригинална опаковка. Ако вече е използвана част от продукта, той трябва да се прехвърли в по-голяма опаковка, да се затвори добре, и да се обозначи.

Продуктите, съдържащи биоциди, се съхраняват винаги в оригиналната опаковка.