Meni

Sanacija napadnutih drvenih površina

Ako se koristi drvo koje je već napadnuto nametnicima ili ako nije dobro zaštićeno, odnosno ako se na njemu radi slabe konstrukcijske zaštite zadržava voda i na koncu ako zaštita nije redovito obnavljana, stvoreni su pogodni uvjeti za razvoj drvnih nametnika.
Najčešće su to drvne gljivice, koje se pojavljuju radi vlaženja drva ili drvni insekti. Nametnici najčešće napadaju leđne strane zidnih ili podnih obloga odnosno drvo krovne konstrukcije. Da je drvo napadnuto insektima prepoznaje se po rupicama u drvu, po naslagama izgrizenog drva, a ponekad se čak i čuje zvuk.
Za uspješnu zaštitu već napadnutog drva najprije moramo prepoznati vrstu nametnika i opseg napadnute površine. Zatim treba izabrati sredstvo, koje se koristi za uništavanje drvnih nametnika. Sredstva prodiru duboko u drvo i uništavaju drvne nametnike. A kada se drvo premaže još i jednim od dekorativnih premaza, koji su ujedno zaštita od klimatskih utjacaja i ne sadržavaju biocide, stvara se prepreka na drvu i time se sprječava doticaj korisnika s onim dijelom drva u kojem se nalaze biocidi. Tako postižemo da biocidi djeluju tamo gdje su potrebni. Pri radu treba poštivati upute, koje se nalaze na ambalaži.
Radove treba izvoditi na otvorenome ili u dobro zračenim prostorijama. Rad sa sredstvima, koja su namijenjena sanaciji već napadnutoga drva, u pravilu ne preporučujemo u prostorijama za boravak, osim kod manjih površina (npr. prozori ili vrata) ili u vlažnim prostorijama, koje nisu namijenjene duljem zadržavanju ljudi (podrumi ili kupaonice).

Suzbijanje zelenih algi
Uništavanje drvnih nametnika


Suzbijanje zelenih algi

Zelene alge su česta nevolja koja se može pojaviti na drvu, fasadi, kamenu ili drugim mineralnim površinama.

Pojavljuju se obično na onim elementima koji su manje obasjani suncem (sjeverna strana).

Za tu namjenu osobito je djelotvoran Belinkin proizvod Algid koji je potpuno jednostavan za korištenje. Brzo uklanja zelene alge, a osim toga, usporava njihov ponovni nastanak.

img1469[1]
img1470[1]
img1471[1]


Uništavanje drvnih nametnika

Za uništavanje drvnih nametnika Belinka je razvila posebna sredstva koja sadržavaju biocide – Fentin i Belocid.

Fentin je djelotvorno sredstvo za uništavanje insekata u stolariji, antikvitetima, različitim drvenim predmetima ili u građevnoj stolariji i parketu, kada ga insekti napadnu u manjem opsegu.

Ako je drvo napadnuto u većem opsegu ili je zaraženo gljivicama koje uzrokuju truljenje, predlažemo korištenje Belocida.

img1474[1]
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
img1472[1]
img1473[1]
img1475[1]
img1476[1]
img1477[1]