Sanacija napadnutog drveta

Ukoliko smo već upotrebili zaraženo drvo ili ga nismo dobro zaštitili, ako se na njemu zbog slabe konstrukcijske zaštite zadržavala voda i zaštite nismo redovno obnavljali, stvorili smo povoljne uslove za razvoj drvnih štetočina.

To su najčešće drvne gljivice, koje se pojavljuju zbog vlaženja drveta, ili drvnih insekata. Štetočine najčešće napadaju leđne strane zidnih ili podnih obloga, odnosno drvo krovne konstrukcije. Da su drvo napali insekti, obično prepoznajemo po rupicama u drvetu, po naslagama izgrizenog drveta ili ponekad čujemo zvuk.

Za uspešnu zaštitu već napadnutog drveta moramo najpre utvrditi vrstu štetočine i obim napadnutog drveta. Zatim biramo sredstvo koje ćemo upotrebiti za uništavanje drvnih štetočina. Sredstva prodiru duboko u drvo i uništavaju drvne štetočine. Kada drvo premažemo još jednim od dekorativnih premaza, koji su istovremeno i zaštita od klimatskih uticaja i ne sadrži biocide, stvaramo na drvetu prepreku i sprečavamo kontakt korisnika s površinom koja je zaštićena od biocida. Tako postižemo da biocidi deluju tamo gde je potrebno. U radu koristimo uputstva koja su na ambalaži.

Rad izvodimo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Ne preporučujemo rad sa sredstvima koja su namenjena sanaciji već napadnutog drveta, osim na manjim površinama (npr. prozori, vrata) i u vlažnim prostorijama koje nisu namenjene dužem zadržavanju ljudi (podrumi, kupatila).

Sanacija zelenih algi
Uništavanje drvnih štetočina


Sanacija zelenih algi

Zelene alge su česta napast, koja može da se pojavi na drvetu, fasadi, kamenu ili drugim mineralnim površinama.

Obično se jave na onim elementima koji su manje osunčani (severna strana).

Za tu namenu je naročito efikasan Belinkin proizvod Algid, koji je sasvim jednostavan za upotrebu. Zelene alge brzo odstranjuje, a pored toga i sprečava njihovo ponovno pojavljivanje.

img1469[1]
img1470[1]
img1471[1]


Uništavanje drvnih štetočina

Za suzbijanje drvnih štetočina u Belinki smo razvili više sredstava koja sadrže biocide.

Za represivnu zaštitu, što znači da lečimo već napadnuto drvo, preporučujemo vam Fentin odnosno Belocid.

Fentin je efikasno sredstvo za suzbijanje insekata u nameštaju i antikvitetima, u različitim drvenim predmetima, a i u drvenariji i parketu kada ga insekti napadnu u manjem obimu.

Kada je drvo napadnuto u većem obimu ili su ga zarazile gljivice truleži, koristimo Belocid.

img1474[1]
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
img1472[1]
img1473[1]
img1475[1]
img1476[1]
img1477[1]