O kompaniji

Nega drveta predstavlja našu strast: naša misija je kreiranje novih, još boljih proizvoda koji štite drvo i obogaćuju ga. Belinkini stručnjaci prate najnovije trendove u sferi zaštite drveta i razvijaju nove i poboljšane proizvode, koji nose naziv Belinka. Tokom skoro 50 godina poslovanja, Belinka je postala pravi sinonim za vrhunsku zaštitu i isticanje prirodne lepote drveta.

Belinka je važan deo dekorativnog segmenta grupacije KANSAI HELIOS, stoga je naša vizija da povećamo vidljivost kvalitetne zaštite drveta u premijum segmentu na ključnim tržištima. Svaka nova generacija naših proizvoda pogodnija je za korisnike i životnu sredinu od prethodne. Briga za životnu sredinu, održivi razvoj i društvenu odgovornost jesu principi koje sledimo na svakom koraku svog poslovanja.

Kontakt:

Helios TBLUS, d.o.o.
Količevo 65
1230 Domžale – SI
TEL: +386 (0)1 588 62 99
FAX: +386 (0)1 588 63 03

HELIOS Srbija a.d.
Radovana Grkovića 24
32300 Gornji Milanovac, Srbija
Tel.: +381 63 316 774
Fax: + 381 11 3392 796
E-mail: dragisa.nikolic@helios.rs