Brezplačni klic

080 10 88

O podjetju

Skrb za les je naša strast, ustvarjanje novih, vedno boljših izdelkov, ki les zaščitijo in ga oplemenitijo pa naše poslanstvo. Belinkini strokovnjaki spremljajo najnovejše trende na področju zaščite lesa ter razvijajo nove in izboljšane izdelke, ki nosijo ime Belinka. V več kot 70 letih svojega delovanja je Belinka tako postala pravi sinonim za vrhunsko zaščito in poudarjanje naravne lepote lesa.

Belinka je pomemben del segmenta dekorative v skupini KANSAI HELIOS, tako je naša vizija, da na ključnih trgih še povečamo prepoznavnost v premium segmentu kakovostne zaščite lesa. Naši proizvodi so z vsako generacijo bolj prijazni uporabnikom in okolju. Skrb za okolje, trajnostni razvoj in družbena odgovornost so namreč načela, ki jim sledimo na vsakem koraku delovanja.

SPREJEMANJE TRAJNOSTI Z BARVAMI IN PREMAZI NA BIOLOŠKI OSNOVI

V ospredju okoljske trajnosti in zdravstvenih vidikov je tudi industrija barv in premazov, ki z odprtimi rokami sprejema spremembe. V zadnjem času se uveljavljajo trajnostne metode, pri čemer so barve na biološki osnovi postale posebna rešitev.

Vzpon barv na biološki osnovi

Barve na biološki osnovi, pridobljene iz obnovljivih materialov, kot so rastline, olja in naravni minerali, prinašajo številne koristi za okolje in zdravje ljudi. Za razliko od tradicionalnih barv, ki so odvisne od fosilnih goriv in petrokemičnih proizvodov, možnosti na biološki osnovi uporabljajo obnovljive vire, kar zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in odvisnost od omejenih virov. Ta prehod spodbuja krožno gospodarstvo s povečanjem učinkovitosti virov in zmanjšanjem količine odpadkov.

Različne vrste materialov na biološki osnovi v barvah in premazih

Biološke surovine v barvah in premazih spadajo v tri osnovne kategorije:

  • Gradniki na biološki osnovi: surovine, pridobljene iz maščobnih kislin, rastlinskih olj ali drugih monomerov, pridobljenih iz biomaterialov, kot je jantarna kislina.
  • Topila na biološki osnovi: topila, pridobljena iz obnovljivih virov, kot so koruza, sladkor in sladkorna pesa, so okolju prijazna alternativa petrokemičnim topilom.
  • Dodatki na biološki osnovi: Čeprav se uporabljajo v manjših količinah, imajo ti dodatki pomembno vlogo pri izboljšanju ekoloških lastnosti barv in premazov.

Obnovljivi viri prispevajo k okoljski trajnosti

Uporaba obnovljivih surovin namesto surovin, ki temeljijo na fosilnih gorivih, prinaša številne prednosti. Obnovljivi viri, kot so rastline, biomasa, alge in gozdni proizvodi, se lahko sčasoma obnovijo, kar zagotavlja dolgoročno okoljsko trajnost. Pri pridobivanju in predelavi fosilnih goriv se sprošča veliko toplogrednih plinov, ki prispevajo h globalnemu segrevanju. Obnovljivi materiali imajo običajno manjši ogljični odtis in z zmanjšanjem emisij prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb.

Zagotavljanje pristnosti na biološki osnovi: Metode datiranja ogljika

Vsebnost ogljika v materialih na biološki osnovi je mogoče potrditi s tehniko radiokarbonskega datiranja, ki je splošno znana kot metoda ogljika-14. Ta metoda pomaga razlikovati med sestavinami, pridobljenimi iz živih organizmov, in sestavinami, pridobljenimi iz fosilnih virov. Ogljik-14 naravno obstaja v majhnih količinah v živih organizmih. Postopoma razpada, dokler ga ni mogoče zaznati, kar nam omogoča razlikovanje med biološkimi materiali in tistimi, ki izvirajo iz fosilov. Standardi, kot sta EN 16640 in ASTM D-6866, zagotavljajo natančnost teh analiz in potrjujejo vsebnost bioloških sestavin v izdelkih.

Proti trajnostni prihodnosti

Vključevanje bioloških materialov v industrijo barv in premazov predstavlja pomemben korak k okolju prijaznejši prihodnosti. Z opuščanjem fosilnih goriv in uporabo obnovljivih alternativ prispevamo k ohranjanju okolja in ustvarjamo bolj trajnostno prihodnost za prihodnje generacije.

Kontakt:

Helios TBLUS, d.o.o.
Količevo 65
1230 Domžale – SI
TEL: +386 (0)1 588 62 99
FAX: +386 (0)1 588 63 03
Belinka.com/sl