Politika privatnosti podataka


 

Grupacija Helios (u daljem tekstu: rukovalac/kontrolor, kontakt: Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija, adresa e-pošte: gdpr@helios-group.info poštuje privatnost naših korisnika i obavezuje se da će pažljivo štititi podatke prikupljene putem popunjavanja obrazaca na mreži u skladu sa važećim zakonom.

 

Na određenim mestima na našoj veb lokaciji, korisnici nam mogu dobrovoljno poveriti svoje lične podatke (ime, adresu, adresu e-pošte itd.) Grupacija Helios, koristi i čuva lične podatke sve do završetka procesa koji je bio svrha za njihovo prikupljanje ili do povlačenja saglasnosti. Odgovarajućim tehničkim i organizacionim postupcima za obezbeđivanje ličnih podataka, sprečićemo neovlašćen pristup ličnim podacima ili njihovo objavljivanje.

 

U slučaju da je korisnik popunio obrazac za kontakt na našoj veb lokaciji, navedene informacije koristićemo samo u svrhu korespondencije. Nažalost, ukoliko korisnik ne želi da nam pruži podatke za kontakt, nećemo moći da odgovorimo na njegovo pitanje.

 

U slučaju da korisnik prihvati da prima naše biltene, slaćemo ih na njegovu adresu e-pošte sve do otkazivanja. Klikom na vezu za odjavljivanje koja se nalazi na dnu svakog pristiglog biltena, korisnik može u bilo koje vreme da otkaže njegov prijem. Korisnik takođe može u bilo koje vreme da otkaže prijem biltena slanjem poruke na adresu e-pošte: gdpr@helios-group.info sa naslovom: GDPR – Belinka – Serbia.

 

U slučaju kada je korisnik saglasan sa korišćenjem njegovih podataka u svrhu ciljanog oglašavanja na platformama Facebook ili Google, korisnik na taj način omogućava rukovaocu da koristi napredne opcije ciljanog oglašavanja putem medija na mreži. Ukoliko korisnik želi da povuče saglasnost za korišćenje njegovih podataka na ovaj način, to može učiniti u bilo kom trenutku promenom postavki u dodatnim podešavanjima kolačića. U tom slučaju, period zadržavanja podataka zavisi od otkazivanja od strane korisnika.

 

U slučaju da je korisnik popunio obrazac za registraciju na našoj veb lokaciji, informacije koje su nam pružene koristićemo samo u svrhu pregleda i upotrebe dokumenata koji su dostupni registrovanim korisnicima, do otkazivanja od strane korisnika.

 

Grupacija Helios povremeno poverava određene zadatke vezane za obradu prikupljenih ličnih podataka ugovornim partnerima sa kojima ima zaključen ugovor o obradi ličnih podataka. Ovi partneri mogu da obrađuju prikupljene podatke u ime grupacije Helios samo u predefinisane svrhe i u skladu sa važećim zakonom. U slučaju kada grupacija Helios koristi softverske alatke ili skladišti lične podatke na serverima izvan Evropske unije u druge svrhe, kao meru zaštite koristi odobrene standardne ugovorne odredbe kao deo ugovora sa pružaocem ovih usluga.

 

Korisnik može u bilo kom trenutku da zahteva od grupacije Helios pristup svojim podacima i njihovu ispravku (sa tim u vezi i ograničenje obrade), prenosivost podataka (u slučaju lične saglasnosti ili ugovora) ili brisanje njegovih ličnih podataka (što se ne primenjuje na podatke neophodne za sprovođenje ugovora, za vreme trajanja tog ugovora). Korisnik može u bilo kom trenutku povući datu saglasnost za obradu ličnih podataka ili staviti prigovor na korišćenje njegovih podataka u svrhu direktnog marketinga. Da bi to učinio, korisnik treba poslati obaveštenje sa naslovom/tekstom: GDPR – Belinka – Serbia na našu adresu e-pošte: gdpr@helios-group.info ili poštom na adresu: Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre njenog otkazivanja. Slično tome, svaki subjekt podataka ima pravo da podnese žalbu direktno Povereniku za zaštitu podataka ukoliko smatra da se obradom njegovih ličnih podataka krši važeći zakon.