Reupotrebi filozofija

Briga o drvetu je naša strast i zbog toga naši proizvodi sa svakom novom generacijom postaju ekološki prihvatljiviji i jednostavniji za upotrebu. Želimo da budemo održivi. Zato smo razvili sopstvenu politiku zaštite životne sredine. Naši ekološki prioriteti važan su deo filozofije naše kompanije. Brigu o životnoj sredini vodimo tako što efikasno sprečavamo pojavu zagađenja u našim fabrikama i ograničavamo – i otklanjamo – sve aktivnosti koje mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu. To naše proizvode čini ekološki prihvatljivim. Još u fazi planiranja novih proizvoda, pažljivo proveravamo njihov uticaj na ljude i planetu.

Odgovornost prema životnoj sredini i prirodi izražavamo kroz aktivnosti koje preduzimamo, a koje promovišu pozitivan stav prema drveću, povezuju ljude sa prirodom i podstiču zdrav i održiv način razmišljanja. Naš najnoviji održivi projekat je kampanja za ponovnu upotrebu starog drveta koju smo nazvali #reupotrebi.

Da li ste znali da se od nastanka civilizacije, broj drveća širom sveta smanjio za oko 50%? To je zastrašujuća činjenica, ali možemo je iskoristiti da stvari okrenemo nabolje: izborom ekološki prihvatljivih proizvoda napravljenih od prerađenog ili obnovljenog drveta.

Svojom odlukom da koristite prerađeno i obnovljeno drvo umesto sveže posečenog i obrađenog drveta, pomažete u očuvanju prirodnih resursa drveta i zalažete se za održivost. Manja potražnja za svežim drvetom podrazumeva manju seču i krčenje šuma, a pored toga i održivo očuvanje prirode i njenog nasleđa. To je činjenica koje smo uglavnom svesni, ali je možda ne shvatamo dovoljno ozbiljno. Zamislite da izvođači radova prilikom izgradnje kuća, domova i naselja, za izradu nameštaja i predmeta za svakodnevnu upotrebu koriste uglavnom prerađeno i obnovljeno drvo. Drveće bi tada imalo više vremena da se potpuno razvije i raste u prirodnom okruženju i tako produži život šume kojoj pripada.

Pronalaženje, transport i obrada prerađenog drveta ima veoma mali negativan uticaj na životnu sredinu u poređenju sa sečom, transportom, proizvodnjom i procesima obrade sveže posečenog drveta, zbog toga što su proizvodi od prerađenog drveta kao i samo drvo prethodno već bili obrađeni. Prema tome, upotreba ovih proizvoda manje oslobađa štetne materije i tako pruža održivu zaštitu tla, mora, slivova reka i naravno ljudi i životinja.

Drvo je gotovo vanvremenska sirovina kojoj je potrebna ljubav i zaštita, kako bi mogla verno da nas služi dugi niz godina. Zbog toga treba biti ponovo otkrivena i korišćena. Upotrebom obnovljenog drveta u domaćinstvu ili proizvoda i predmeta od već obrađenog drveta, ne samo da usvajate ekološki prihvatljivo ponašanje, već započinjete da pričate predivnu priču o održivoj prirodi u kojoj ste vi glavni junak.

U kompaniji Belinka uz pomoć naših ambasadora, ispričaćemo četiri priče koje podstiču ponovnu upotrebu odbačenog ili upotrebljenog drveta. Kroz ovu saradnju, Belinka će ostati u toku sa najnovijim trendovima u oblasti zaštite životne sredine, kao i u oblastima očuvanja i ponovne upotrebe drveta. Tako ćemo biti bliži održivom razvoju životne sredine, kako za ljude tako i za planetu.