Filozofia opätovného použitia

Starostlivosť o drevo je našou vášňou, a preto sú naše výrobky vylepšované s každou generáciou, či už pre používateľa ale i životné prostredie. Chceme byť udržateľní. Naše enviromentálne priority sú dôležitou súčasťou filozofie našej spoločnosti. Staráme sa o životné prostredie tým, že účinne zabraňujeme znečisťovaniu našich rastlín a obmedzujeme – a vylučujeme – všetky činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie. Takto sa naše výrobky stávajú šetrnými k životnému prostrediu. Už vo fáze plánovania nových výrobkov starostlivo overujeme ich vplyv na ľudí a planétu.

Svoju zodpovednosť za životné prostredie a prírodu vyjadrujeme aj prostredníctvom aktivít, ktoré iniciujeme a ktoré podporujú pozitívny vzťah k drevu, spájajú ľudí s prírodou a podporujú zdravý a udržateľný spôsob myslenia. Našim posledným udržateľným projektom je kampaň na opätovné použitie starého dreva, ktoré sme pomenovali #OPÄTOVNÉPOUŽITIE.

Tohtoročnou kampaňou #OPÄTOVNÉPOUŽITIE so sloganom Je čas osviežiť všetky drevené povrchy zdôrazňujeme, že spoločnosť Belinka je synonymom špičkovej ochrany a zvýraznenia prirodzenej krásy dreva. Preto sme do kampane zaradili širokú škálu produktov pre rôzne drevené povrchy: Belinkové oleje na drevo, Interier a Exterier lazúry na drevo na vodnej báze a jeden z našich najpredávanejších produktov – Lasur tenkovrstvovú lazúru na drevo, ktorú Woody použil v animácii na oživenie svojho domova a prípravu na jarnú sezónu.

Ak sa rozhodnete použiť spracované a regenerované drevo namiesto čerstvo narezaného a spracovaného dreva, konáte podporným spôsobom tak, že pomáhate chrániť prírodné zdroje dreva. Nižší dopyt po čerstvom dreve znamená menej ťažby a odlesňovania, a tým pádom aj udržateľnú ochranu prírody a jej dedičstva.

Drevo je takmer nadčasová surovina, ktorá potrebuje lásku a ochranu, aby nám mohla verne slúžiť počas mnohých rokov. A práve preto by drevo malo byť znovuobjavené a opätovne použité. Používanie regenerovaného dreva vo vašom dome alebo privádzanie výrobkov a predmetov z už ošetreného dreva nie je len o tom, ako byť ohľaduplný k životnému prostrediu, ale aj o rozprávaní nádherného príbehu o udržateľnej prírode, v ktorej ste hlavným hrdinom.

V Belinke sa podelíme o štyri príbehy pomocou Belinkiných ambasádorov, ktorí odporúčajú opätovné použitie vyradeného alebo použitého dreva. Pri tejto spolupráci sa značka Belinka dostane ešte bližšie k posledným trendom v enviromentálnej ochrane a zachovaní už použitého dreva. A tým bližšie k trvalo udržateľnému rozvoju životného prostredia pre ľudí a planétu.