Filozofia opätovného použitia

Starostlivosť o drevo je našou vášňou, a preto sú naše výrobky vylepšované s každou generáciou, či už pre používateľa ale i životné prostredie. Chceme byť udržateľní. Naše enviromentálne priority sú dôležitou súčasťou filozofie našej spoločnosti. Staráme sa o životné prostredie tým, že účinne zabraňujeme znečisťovaniu našich rastlín a obmedzujeme – a vylučujeme – všetky činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie. Takto sa naše výrobky stávajú šetrnými k životnému prostrediu. Už vo fáze plánovania nových výrobkov starostlivo overujeme ich vplyv na ľudí a planétu.

Svoju zodpovednosť za životné prostredie a prírodu vyjadrujeme aj prostredníctvom aktivít, ktoré iniciujeme a ktoré podporujú pozitívny vzťah k drevu, spájajú ľudí s prírodou a podporujú zdravý a udržateľný spôsob myslenia. Našim posledným udržateľným projektom je kampaň na opätovné použitie starého dreva, ktoré sme pomenovali #opätovné použitie.

Vedeli ste, že od začiatku civilizácie sa počet stromov na svete znížil o 50 %? Je to zarážajúca skutočnosť, ktorú však môžeme využiť na obrat k lepšiemu: výberom ekologických výrobkov vyrobených zo spracovaného alebo regenerovaného dreva.

Ak sa rozhodnete použiť spracované a regenerované drevo namiesto čerstvo narezaného a spracovaného dreva, konáte podporným spôsobom tak, že pomáhate chrániť prírodné zdroje dreva. Nižší dopyt po čerstvom dreve znamená menej ťažby a odlesňovania, a tým pádom aj udržateľnú ochranu prírody a jej dedičstva. Toto je skutočnosť, ktorú si väčšinou uvedomujeme, ale nemusíme ju brať veľmi vážne. Predstavte si, že osoby s rozhodovacími právomocami pri stavbe domov a obydlí, nábytku a predmetov dennej spotreby, používajú prevažne opracované alebo regenerované drevo. Stromom by potom trvalo dlhšie, aby sa plne rozvinuli a rástli v prírodnom prostredí a predĺžili životnosť lesa, ku ktorému patria.

Hľadanie, preprava a ošetrenie spracovaného dreva majú veľmi malý negatívny vplyv na životné prostredie v porovnaní s procesmi ťažby, prepravy, výroby a spracovania, ktoré sú potrebné pri výrobkoch z čerstvo narezaného dreva, pretože drevo a výrobky zo spracovaného dreva už boli predtým ošetrené. Výsledkom je, že pri použití týchto výrobkov sa uvoľňuje menej chemikálií; a poskytujú udržateľnú ochranu pôde, moriam a povodiam riek, a samozrejme ľuďom a zvieratám.

Drevo je takmer nadčasová surovina, ktorá potrebuje lásku a ochranu, aby nám mohla verne slúžiť počas mnohých rokov. A práve preto by drevo malo byť znovuobjavené a opätovne použité. Používanie regenerovaného dreva vo vašom dome alebo privádzanie výrobkov a predmetov z už ošetreného dreva nie je len o tom, ako byť ohľaduplný k životnému prostrediu, ale aj o rozprávaní nádherného príbehu o udržateľnej prírode, v ktorej ste hlavným hrdinom.

V Belinke sa podelíme o štyri príbehy pomocou Belinkiných ambasádorov, ktorí odporúčajú opätovné použitie vyradeného alebo použitého dreva. Pri tejto spolupráci sa značka Belinka dostane ešte bližšie k posledným trendom v enviromentálnej ochrane a zachovaní už použitého dreva. A tým bližšie k trvalo udržateľnému rozvoju životného prostredia pre ľudí a planétu.