Brezplačni klic

080 10 88

Reuporabi filozofija

Skrb za les je Belinkina strast. Zato so naši izdelki z vsako generacijo bolj prijazni uporabnikom in okolju. V Belinki želimo delovati trajnostno. V skladu s tem vodilom smo oblikovali tudi naše usmeritve v okoljski politiki. Svojo ekološko naravnanost pa opredeljujemo kot pomemben del vodenja. Skrb za okolje izvajamo tako, da v svojih obratih učinkovito preprečujemo onesnaževanje ter omejujemo in izločamo vse morebitne okoljsko negativne vplive naše dejavnosti. Zato so naši izdelki okolju prijazni. Tudi pri načrtovanju novih izdelkov že v razvojni fazi vedno natančno preverimo njihov vpliv na ljudi in naravo.

Svojo odgovornost do okolja in narave izražamo tudi kot pobudniki aktivnosti in projektov, ki promovirajo vrednote pozitivnega odnosa do lesa, povezovanja ljudi z naravo in spodbujanja zdravega in ekološkega načina razmišljanja. Naš najnovejši trajnostni projekt je gibanje za ponovno uporabo starega lesa, ki smo ga poimenovali #reuporabi.

Ste morda vedeli, da se je od začetka naše civilizacije in kulture število dreves na svetu zmanjšalo za približno 50%? Strašljiva statistika, ki pa jo lahko skupaj pomagamo obrniti na bolje: z izbiro okolju prijaznih izdelkov iz predelanega ali na novo uporabljenega lesa.

Če se namesto izdelkov iz sveže posekanega in obdelanega lesa odločite za uporabo predelanega oziroma na novo uporabljenega lesa, pomagate ohranjati naravne lesne vire in delujete trajnostno. Manj povpraševanja po svežem lesu pomeni manj sečnje, manj krčenja gozdov in s tem tudi trajnostno ohranjanje narave in njene dediščine. To osnovno dejstvo, ki se ga sicer večinoma zavedamo, a ga po navadi ne jemljemo dovolj zares, preprosto pomeni, da ko se graditelji hiš, domov, naselij, oblikovalci pohištva …,  investitorji, arhitekti, gradbeniki in vsi, ki imamo radi les in lesene izdelke,  odločimo za uporabo predelanega ali na novo uporabljenega lesa, imajo drevesa v naravnem okolju, več časa, da se v celoti razvijejo, zrastejo in s tem podaljšajo življenjsko dobo gozda, katerega del so.

Iskanje, prevoz in obdelava predelanega lesa ima namreč izjemno majhen negativen vpliv na okolje v primerjavi s postopki sečnje, transporta, izdelave in obdelave, ki so potrebni za izdelke iz sveže posekanega lesa, saj so bili les in leseni izdelki iz predelanih virov v preteklosti že obdelani. Zato uporaba tega lesa in teh lesenih izdelkov v okolje sprošča neprimerno manj kemikalij, trajnostno varuje naša tla, morja, porečja, seveda pa tudi živali in ljudi, ki tu živimo.

Les je skoraj brezčasna surovina, ki potrebuje ljubezen in zaščito, da nam zvesto služi dolga leta. Zato ga ponovno spoznajmo in (re)uporabimo. Ko v svojem domu uporabite ponovno predelan les, ali vanj vnesete lesene izdelke in predmete iz že obdelanega lesa, vanj ne vnesete le okolju prijaznega materiala, ampak tudi dobro zgodbo, trajnostne narave, katere glavni protagonist ste vi.

V Belinki bomo z vami delili štiri zgodbe s pomočjo Belinkine skupine ambasadorjev, ki spodbujajo reuporabo zavrženega oziroma rabljenega lesa. Belinka v sodelovanju z njimi ohranja še tesnejši stik z najsodobnejšimi trendi v zaščiti, ohranjanju in reuporabi lesa. S tem pa tudi trajnostnega razvoja okolja v katerem živimo in planeta na katerem bivamo.