ABeCeda zaštite drveta

Pod ABeCedom zaštite drveta nalazite celu hrpu informacija o zaštiti drveta.

Od objašnjenja izraza šta su boja, premaz, lak ili namaz, do informacija o drvetu, i do toga šta je impregnacija i šta su biocidi.

Možete pročitati nešto više o tome šta su površinske boje, lazure i pokrivne boje ili emajli i kakve su razlike između njih. Saznaćete da su za zaštitu drveta potrebni kako impregnacija tako i površinski premaz i zašto u Belinki nemamo univerzalne proizvode (2 u 1).

Boja, premaz, lak ili namaz
O drvetu ukratko
Šta je impregnacija?
Koje su razlike između impregnacija Belles, Impregnant i Belbor fix?
Šta su biocidi?
Šta su površinski premazi?
Šta su lazure?
Način posvetljivanja s illumino
Šta su pokrivne boje ili emajli?
Dakle, šta da koristim – impregnaciju ili površinski premaz?
Zar nemate univerzalne proizvode (2 u 1), u kojima bi biocidi bili dodati površinskom premazu?
Razlike između Beltona i Beltopa uv plus


Boja, premaz, lak ili namaz

Najpre je potrebno objasniti osnovne izraze za proizvode koji se koriste na području boja i lakova.

»Boja« je najopštiji i verovatno najrasprostranjeniji izraz za proizvode ove vrste. Najčešće kažemo da drvo ili neku drugu površinu »farbamo« ili »prefarbamo«. Mana izraza boja je u tome što znači kako vrstu proizvoda, tako i ton boje. Ljudi često neadekvatno koriste i izraz »lak« odnosno »lakiranje«,koji u farbarskoj terminologiji znači bezbojni premaz odnosno nanošenje bezbojnog premaza. »Namaz« je izraz, koji je samo greškom zalutao na područje boja i lakova. Verovatno zbog svoje sličnosti sa izrazom »premaz«.Namaz je nešto što pre ili kasnije možemo namazati nožem ili kašikom i to najčešće na hleb.

Adekvatniji izraz je, dakle, »premaz«, koji je uopšten i pokriva sve vrste proizvoda koje nude proizvođači boja i lakova. Od njega takođe potiče izraz »premazivanje«, koji je zapravo sinonim izraza »farbanje« i »lakiranje«, samo što je zbog gore pomenutog adekvatniji po značenju.
Pročitajte o drugim vrstama premaza, kao što su impregnacije, lazure i pokrivne boje.


O drvetu ukratko

Drvo je prirodni kompozitni materijal koji se sastoji pre svega od celuloze, hemiceluloze i lignina.

Poseduje brojna korisna svojstva: pored toga što je žilavo, čvrsto i elastično, naravno, lepo je i raznovrsno, a takođe, jednostavno za obradu. Drvo je trajno i ima dobra izolaciona svojstva.
Uprkos svojim vrlo dobrim svojstvima, neotporno je na spoljašnje uticaje, osetljivo je na UV zračenje(sunce menja boju drveta i rastvara lignocelulozu), vlagu (uzrokuje promene dimenzije drveta) i biološke štetočine.
Belinka sa svojim proizvodima nudi idealnu zaštitu drveta od svih nabrojanih faktora.


Šta je impregnacija?

Impregnacija je premaz koji sadrži biocide i time sprečava nastanak štetočina u drvetu.

Ređi je od površinskog premaza, jer je njegov značaj u tome da što dublje prodre u drvo i time temeljno štiti drveni element od štetočina.

Potrebno ju je koristiti za sve drvene elemente koji se nalaze na otvorenom ili u vlažnim prostorijama. U Belinki imamo tri različite impregnacije, i to Belles (sa organskim rastvaračima), Impregnant (na bazi vode) i Belbor fix (namenjen zaštiti krovnih konstrukcija).

Impregnacije same po sebi ne obezbeđuju celovitu zaštitu drveta. Posle nanošenja impregnacije drvo uvek moramo premazati još i površinskim premazom, koji će ga štititi od klimatskih uticaja.


Koje su razlike između impregnacija Belles, Impregnant i Belbor fix?

Sve impregnacije od Belinke sadrže biocide i služe za preventivnu zaštitu drveta od štetočina.

Zaštitno sredstvo se bolje, dublje upija u drvo, što znači bolju zaštitu. Drvo koje će biti izloženo vremenskim uslovima treba nakon impregnacije premazati još jednim od površinskih premaza.

Impregnaciona sredstva Belles i Impregnant pored biocida sadrže i smole, koje homogenizuju površinu drveta, tako da su ova dva proizvoda idealna podloga za površinske premaze, naročite lazure. Drvo štite od gljivica koje izazivaju truljenje i modrenje i od insekata. Oba proizvoda su bezbojna, zato ne utiču na krajnji izgled boje lazure. Belles se obično koristi kada drvene površine treba da se zaštite proizvodima koji sadrže organske rastvarače (Beltop uv plus ili Belton). Ukoliko drvo treba da se zaštiti vodenim lazurama (Exterier), prethodno mora da se impregnira Impregnantom.

Belbor fix ne sadrži smole, tako da može da se koristi samo za impregnaciju. Njegova funkcija je zaštita drveta krovne konstrukcije od napada insekata i gljivica koje izazivaju truljenje i modrenje. Aktivna komponenta Belbora fix se dobro upija u drvo, nakon 24 sata se u njemu fiksira i ne ispira se. Drvo krovne konstrukcije koje će biti ispod krova i neće biti izloženo vlazi ili vremenskim uslovima biće adekvatno zaštićeno ovim proizvodom. Delove konstrukcije koji su napolju i izloženi vremenskim uslovima, treba premazati još i lazurom sa organskim rastvaračima (Belton ili Beltop uv plus). S obzirom na to da je Belbor fix na vodenoj bazi i ne sadrži smole, podiže vlakna drveta i naglašava neujednačenu površinu drveta. Zato nije pogodan kao podloga za lazure na vidljivim drvenim elementima – izuzetak su vidljivi delovi krovne konstrukcije. Proizvod je blago obojen, što može da utiče na konačan izgled boje lazure.


Šta su biocidi?

Biocidi su sredstva za uništavanje štetnih živih organizama.

Delimo ih na fungicide (zaštita od gljivica, bakterija, mikroorganizama) i insekticide (zaštita od insekata u svim njihovim razvojnim fazama).

Belinkina grupa proizvoda sa biocidima namenjena je preventivnoj zaštiti drveta (Belles, Impregnant, Belbor fix), a u slučaju da su ga već napale štetočine i njegovoj sanaciji (Belocid, Fentin i Algid).

Biocidi su posebna sredstva koja se obično dodaju impregnacijama. Ona su koncipirana tako da prodiru što dublje u drvo i da tamo deluju svojim supstancama – biocidima. Prema drvnoj štetočini treba birati i odgovarajuću vrstu biocida – insekticid ili fungicid, odnosno kombinaciju oba biocida.


Šta su površinski premazi?

Površinski premazi štite drvo od klimatskih i mehaničkih uticaja, a istovremeno dekorativno ukrašavaju drvo.

Delimo ih na lazure (koje su poluprovidne i omogućavaju da struktura drveta ostane vidljiva) i pokrivne boje (koje pokrivaju drvo u potpunosti).

img1461[1]
Lazura – gore, pokrivna boja – izpod


Šta su lazure?

Lazure su poluprovidni površinski premazi, koji omogućavaju da struktura drveta ostane vidljiva, štite drvo od klimatskih i mehaničkih uticaja, a istovremeno ga dekorativno ukrašavaju.

Isto tako drvo štite od masnoća, obično su otporni na blaga sredstva za čišćenje i blage hemikalije. Jednostavne su za nanošenje. Važna svojstva lazura su paropropustljivost i jednostavno obnavljanje. Belinkine lazure su Belton, Beltop uv plus, Interier i Exterier.

Prilikom korišćenja lazura, posebnu pažnju treba posvetiti preporučenoj potrošnji pojedinog proizvoda, jer samo poštovanjem uputstava za korišćenje proizvoda možemo da očekujemo kvalitetnu i dugotrajnu zaštitu drveta.

Drvo se prve godine posle montaže prilagođava mikroklimi okruženja, zato se rasteže i steže – dakle »diše« sa okolinom. Na površini premaza nastaju male, obično golim okom nevidljive pukotine. Zbog toga je potrebno godinu dana posle prvog premazivanja, sve elemente koji su izloženi klimatskim uticajima premazati još jednom izabranom lazurom.


Način posvetljivanja s illumino

Prva faza: Priprema drveta – četkanje, brušenje, čišćenje i odstranjivanje odstupajućih delića drveta i stare boje i eventualna popravka obloge.


Pre premazivanja Illuminom.

Druga faza: Nanošenje premaza Belinke Belles – illumine

Treća faza: Farbanje izabranom nijansom lazure (u našem slučaju to je Beltop br. 8)


Šta su pokrivne boje ili emajli?

To su površinski premazi, koji drvo (ili metal) dekorativno boje i štite od klimatskih i drugih uticaja.

Posle premazivanja, struktura drveta nije više vidljiva jer pokrivne boje u potpunosti prekrivaju površinu i zato njima možemo premazivati i manje kvalitetno drvo. Pokrivne boje nisu paropropustljive, a njihovo obnavljanje je zahtevnije.

Obično ih nanosimo u kombinaciji sa odgovarajućom osnovnom bojom. Izbor osnovne boje zavisi od vrste podloge koja se premazuje. Belinkina pokrivna boja naziva se Exterier email.


Dakle, šta da koristim – impregnaciju ili površinski premaz?

Pravilan odgovor je – i jedno i drugo.

Impregnacije i površinski premazi nisu substituti, već su komplementarni premazi, što znači da ih koristimo zajedno. Svakoj vrsti drveta sigurno će biti potrebna neka vrsta površinskog premaza (lazura ili pokrivna boja) jer će biti izložena bilo mehaničkim (u unutrašnjosti) bilo klimatskim uticajima (na otvorenom).

Impregnaciju ćemo pored površinskog premaza upotrebiti i u slučajevima kada drvo bude izloženo vremeskim uslovima odnosno vlazi.


Zar nemate univerzalne proizvode (2 u 1), u kojima bi biocidi bili dodati površinskom premazu?

Prilikom upotrebe univerzalnih površinskih premaza koji sadrže biocide a i štite drvo od klimatskih uticaja, biocidi manje prodiru u drvo, a istovremeno ostaju i na površini.

Belinka strogo razdvaja impregnacije i površinske premaze. Drvo najpre treba impregnirati retkim premazom koji prodire duboko u drvo i tako ga efikasno štiti od štetočina. Impregnirano drvo premazujemo još i površinskim premazom koji drvo štiti od vremenskih uticaja. Na taj način stvaramo prepreku i tako postižemo da biocidi deluju tamo gde su potrebni, a istovremeno svojim efektima ne opterećuju okolinu.

Prilikom upotrebe univerzalnih površinskih premaza koji sadrže biocide a i štite drvo od klimatskih uticaja, biocidi manje prodiru u drvo, a istovremeno ostaju i na površini. Korisnik bi došao u neposredan kontakt sa njima, dok bi istovremeno samo drvo bilo slabije zaštićeno od štetočina. Na tu činjenicu bi posebno trebalo upozoriti kada bi takav premaz koristili za premazivanje drveta u prostorijama u kojima boravimo. Tamo upotreba impregnacije obično uopšte nije potrebna.

Ekološki i neekološki princip upotrebe biocida

img1481[1]

    Ekološki princip                               Neekološki princip


Razlike između Beltona i Beltopa uv plus

Svojstva Belton Beltop uv plus
UPOTREBA Fasadno drvo, ograde, …(mekše vrste drveta i dimenzijski manje stabilno drvo) Vrata, prozori, dimenzijski stabilno drvo i vrlo izloženo klimatskim uticajima
UV ZAŠTITA I VREMENSKA POSTOJANOST dobra odlična UV zaštita, ima više transparentnih pigmenata

 

SJAJ mat sjaj
VISKOZNOST rijedak – tekuć (dobro se upija u drvo) Gušći – tiksotropan (ne curi)
PREPORUČENA POTROŠNJA ZA ZAŠTITU NA OTVORENOM 10-12 m2 drveta/1 l (obično 3 sloja) 8-10 m2 drveta/1 l (obično 2 sloja)