Brezplačni klic

080 10 88

ABC zaščite lesa

… premaz, lak ali namaz, do informacij o lesu, do tega kaj je impregnacija in kaj so biocidi.

Preberete si lahko več o tem, kaj so površinske barve, lazure in pokrivne barve ali emajli in kakšne so razlike med njimi. Izvedeli boste, da sta za zaščito lesa potrebni tako impregnacija kot tudi površinski premaz in zakaj v Belinki nimamo univerzalnih izdelkov (2 v 1).

Barva, premaz, lak ali namaz
O lesu na kratko
Kaj je impregnacija?
Kdaj uporabim Belles in kdaj Impregnant Active?
Kaj so biocidi?
Kaj so površinski premazi?
Kaj so lazure?
Izbira barvnega tona in niansiranje – Belton
Izbira barve in niansiranje – Interier
Izbira barve in niansiranje – Exterier
Izbira barve in niansiranje – Illumina
Način svetlenja z Illumino
Naj uporabim, impregnacijo ali površinski premaz?
Ali nimate univerzalnih izdelkov (2 v 1), kjer bi bili biocidi dodani že v površinskem premazu?
Obstojnost premaza – Belton in Beltop UV Plus.
Obnavljanje premaza – Belton in Beltop UV Plus.


Barva, premaz, lak ali namaz

Najprej je treba pojasniti osnovne izraze za izdelke, ki se uporabljajo na področju barv in lakov.
Barva je najsplošnejši in verjetno najbolj razširjen izraz za tovrstne izdelke. Najpogosteje tudi rečemo, da les ali kako drugo površino »barvamo« ali »prebarvamo«. Slabost izraza barva je v tem, da lahko pomeni tako vrsto izdelka, kot tudi barvni ton. Ljudje pogosto neustrezno uporabljamo tudi izraz »lak« oziroma »lakiranje«, ki v barvarski terminologiji pomeni brezbarven premaz oziroma nanašanje brezbarvnega premaza. »Namaz« je izraz, ki zgolj pomotoma zaide na področje barv in lakov. Verjetno zaradi svoje podobnosti z izrazom »premaz«. Namaz je nekaj, kar slej ko prej lahko namažemo bodisi z nožem ali z žlico in najpogosteje na kruh.

Bolj ustrezen izraz je torej »premaz«, ki je prav tako splošen in pokriva vse vrste izdelkov, ki jih ponujamo proizvajalci barv in lakov. Iz njega tudi izhaja izraz »premazovanje«, ki je pravzaprav sopomenka izrazov »barvanje« in »lakiranje«, le da je zaradi zgoraj razloženega pomensko ustreznejši.

Preberite več o drugih vrstah premazov, kot so impregnacije, lazure in pokrivne barve.


O lesu na kratko

Les je naravni kompozitni material, ki je sestavljen predvsem iz celuloze, hemiceluloze in lignina. Ima številne uporabne lastnosti: poleg tega, da je žilav, trden, elastičen, naravno lep in raznolik, je tudi enostaven za obdelavo. Les je trajen in ima dobre izolacijske lastnosti. Kljub svojim zelo dobrim lastnostim je ranljiv za zunanje vplive, občutljiv je na UV sevanje (sonce lesu spremeni barvo in razkraja lignocelulozo), vlago (povzroči dimenzijske spremembe lesa) in biološke škodljivce. Belinka s svojimi izdelki nudi idealno zaščito lesa pred vsemi naštetimi dejavniki.


Kaj je impregnacija?

Impregnacija je premaz, ki vsebuje aktivne biocide in s tem preprečuje nastanek škodljivcev v lesu. Je redkejši od površinskega premaza, saj je pri njem bistveno, da se čim globlje vpije v les in s tem temeljito zaščiti leseni element pred škodljivci.

Potrebno jo je uporabiti za vse lesene elemente, ki se nahajajo zunaj ali v vlažnih prostorih. V Belinki imamo na voljo dve različni biocidni impregnaciji, in sicer Belles (z organskimi topili) in Impregnant Active (na vodni osnovi).

Impregnacije same po sebi ne zagotavljajo lesu celovite zaščite. Po nanosu impregnacije moramo les vedno premazati še s površinskim premazom, ki ga bo ščitil pred vremenskimi vplivi. Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.


Kdaj uporabim Belles in kdaj Impregnant Active?

Oba izdelka ščitita les pred istovrstnimi škodljivci (insekti, glive modrivke in glive trohnivke). Belles navadno uporabimo takrat, ko se odločimo za zaščito lesenih površin z izdelki, ki vsebujejo organska topila (Beltop UV Plus ali Belton). Kadar pa želimo les zaščititi z vodnimi lazurami (Exterier), pa les predhodno impregniramo z Impregnant Activom. V primeru, da uporabimo kot impregnacijo Belles, nato pa se odločimo za zaščito z vodno lazuro, moramo pred nanašanjem vodne lazure površine res dobro osušiti (najmanj 3-dnevno sušenje pri normalnih pogojih). Ker je Impregnant Active vodna impregnacija, odsvetujemo delo z njim pri temperaturah nižjih od 10°C. Takrat za impregnacijo uporabimo Belles. Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.


Kaj so biocidi?

Biocidi so sredstva za uničevanje škodljivih živih organizmov. Delimo jih na fungicide (zaščita pred glivami, bakterijami, mikroorganizmi) in insekticide (zaščita pred insekti v vseh njihovih razvojnih stopnjah).

Belinkina skupina izdelkov z biocidi je namenjena preventivni zaščiti lesa (Belles, Impregnant Active), v primeru, da so ga že napadli škodljivci pa tudi njegovemu zdravljenju (Belocid Plus in Fentin).

Biocidne impregnacije vsebujejo aktivne biocidne snovi. Te so zasnovane tako, da prodirajo čim globlje v les in tam delujejo s svojimi učinkovinami – biocidi. Glede na to, kateremu lesnemu škodljivcu je namenjen posamezen premaz, smo zanj izbrali ustrezno vrsto biocida – insekticid ali fungicid oziroma kombinacijo obeh. Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.


Kaj so površinski premazi?

Površinski premazi les ščitijo pred vremenskimi in mehanskimi vplivi, hkrati pa les tudi dekorativno obarvajo. Delimo jih na lazure (ki so polprosojne in ohranjajo strukturo lesa vidno) in pokrivne barve (ki povsem prekrijejo les).

img1461[1]

Prikaz  lesene deščice, ki je premazana z lazuro (zgoraj) in lesene deščice, ki je premazana s pokrivno barvo (spodaj).


Kaj so lazure?

Lazure so polprosojni površinski premazi, ki ohranjajo strukturo lesa vidno, ščitijo les pred vremenskimi in mehanskimi vplivi, hkrati pa ga dekorativno obarvajo. Prav tako les ščitijo pred maščobami, navadno so odporni na blaga čistila in blage kemikalije. Enostavne so za nanašanje. Pomembni lastnosti lazur sta paropropustnost in enostavno obnavljanje. Belinkine lazure so BeltonBeltop UV PlusInterier in Exterier.

Pri lazurah je potrebno posebno pozornost posvetiti priporočeni porabi posameznega izdelka, saj lahko samo z upoštevanjem navodil za uporabo izdelkov pričakujemo kakovostno in dolgotrajno zaščito lesa.

Les se prvo leto po montaži prilagaja na mikroklimo okolja, se zato razteza in krči – torej z okolico »diha«. Na površini premaza nastanejo majhne, navadno očem nevidne razpoke. Zato je potrebno eno leto po prvem premazovanju ves vremensko izpostavljen les še enkrat premazati z izbrano lazuro.


Izbira barvnega tona in niansiranje – Belton

Barvni ton tankoslojnega Beltona na lesu je odvisen od vrste in obdelave lesa, uporabe in barve impregnacije ter od števila nanosov. Na bolj grobi, slabše brušeni površini lesa je barvni ton izrazitejši kot pri gladki površini. Kadar je les impregniran z brezbarvno impregnacijo je barvni ton manj izrazit. Pri nanašanju Beltona preko obarvane impregnacije, je končni izgled izbranega barvnega tona Beltona odvisen od obarvanosti impregnacije. Vsaka vrsta lesa ima svojo naravno barvo in specifično vpojnost. Končni izgled izbranega barvnega tona je na različnih vrstah lesa različen. Priporočamo, da preden začnete premazovati, končni izgled izbranega barvnega tona Beltona preizkusite na deščici, ki naj bo iz enakega lesa in enako obdelana kot les, ki ga nameravate zaščititi. Močnejši in bolj intenziven barvni ton dosežemo z večkratnim premazovanjem.

Pri Beltonu lahko izbiramo med 17 standardnimi barvnimi toni. Več barvnih tonov lahko pripravimo z mešanjem različnih nians med seboj. Pri tem pa moramo biti pozorni, da mešamo med seboj zgolj isti izdelek v različnih barvnih tonih.

Brezbarvni Belton ni primeren za zaščito lesa zunaj. Če želimo ohraniti naravno barvo vremensko izpostavljenega lesa, ga zaščitimo z Beltopom UV Plus.

Pri vsakem obnavljanju površina lesa potemni. To lahko ublažimo tako, da obarvanemu Beltonu  dodamo brezbarvnega. Kadar premazujemo les, ki je izpostavljen vremenskim vplivom, lahko obarvanemu Beltonu dodamo največ do 30 % brezbarvnega. Za premazovanje lesa v stavbah to razmerje ni pomembno.


Izbira barve in niansiranje – Interier

Lazura za les znotraj

Barvni odtenek Interierja je odvisen od vrste in obdelave lesa ter števila nanosov. Na bolj grobi podlagi je barva površine temnejša kot na dobro obrušeni gladki podlagi. Močnejši in bolj poln barvni ton dosežemo z večkratnim premazovanjem površine. Pri Interierju lahko izbiramo med 12 barvnimi toni, na nekaterih prodajnih mestih pa je z Belinka mix sistemom moč dobiti Interier v dodatnih 70 barvnih tonih.

Z mešanjem dveh ali večih barvnih tonov med seboj pa lahko sami pripravite še vrsto drugih odtenkov. Če obarvanemu Interierju primešamo brezbarvnega, se intenzivnost barvnega tona zmanjša. Z dodajanjem belega Interierja dobimo lepe pastelne tone, z dodajanjem črnega Interierja pa lazuro temnimo. Pred premazovanjem večje površine lesa s tako pripravljenimi mešanicami različnih barvnih tonov Interierja le-te preizkusimo na takšnem in tako obdelanem lesu, kot bo na površini, ki jo bomo kasneje z mešanico premazovali.

Prikaz, kako vrsta lesa vpliva na končno nianso (vse deščice so premazane z isto nianso lazure).

Izbira barve in niansiranje – Exterier

Lazura za les zunaj

Barvni odtenek Exterierja je odvisen od vrste in obdelave lesa ter števila nanosov. Na bolj grobi podlagi je barva površine temnejša kot na dobro obrušeni gladki podlagi. Močnejši in bolj poln barvni ton dosežemo z večkratnim premazovanjem površine. Pri Exterierju lahko izbiramo med 9 barvnimi toni, na nekaterih prodajnih mestih pa je z Belinka mix sistemom moč dobiti Exterier v dodatnih 70 barvnih odtenkih.

Z mešanjem dveh ali večih barvnih tonov med seboj pa lahko sami pripravimo še vrsto drugih odtenkov. Če obarvanemu Exterierju primešamo naravno prosojnega, se intenzivnost barvnega tona tako pripravljene mešanice zmanjša. Pri tem moramo paziti, da obarvanemu Exterierju ne dodamo prevelike količine brezbarvnega (št. 61). Priporočamo, da obarvani Exterier mešate z naravno prosojnim št. 61 do razmerja 1 del obarvanega : 1 del naravno prosojnega. Z dodajanjem belega Exterierja dobimo lepe pastelne tone, z dodajanjem črnega Exterierja pa lazuro temnimo. Pred premazovanjem večje površine lesa s tako pripravljenimi mešanicami različnih barvnih tonov Exterierja mešanice preizkusimo na takšnem in tako obdelanem lesu kot bo na površini, ki jo bomo z mešanico premazovali.

Naravno prosojni Exterier št. 61 ni primeren kot vrhnji premaz čez temne lazure, niti za premazovanje temnejših vrst lesa, saj posebni UV absorberji in nano-filtri lahko povzročijo mlečni videz površine.


Izbira barve in niansiranje – Illumina

S pomočjo Illumine si lahko privoščimo zelo širok izbor novih nians, ko si zaželimo spremembe.

Illumina je v prvi vrsti namenjena svetlitvi lesa. Zato bodo rezultati najboljši, če bomo za končni premaz izbrali svetlo nianso lazure. Pri temnejših niansah težje dosežemo enakomeren videz površine, sledi čopiča pa so opaznejše. Upoštevati moramo tudi to, da bo niansa izbrane končne lazure, nanesene čez Illumino, rahlo drugačna, kot če to isto lazuro nanašamo na še nepobarvan les.


Način svetlenja z Illumino

Prva faza: Priprava lesa – krtačenje, brušenje, čiščenje in odstranjevanje odstopajočih delcev lesa in stare barve ter morebitno popravilo obloge.

Druga faza: Nanos premaza – Illumine

Tretja faza: Barvanje  z izbranim odtenkom lazure (v našem primeru je to Beltop  št. 8)

Illumina je površinski premaz, ki les (ali kovino) dekorativno obarva ter zaščiti pred vremenskimi in drugimi vplivi. Po premazovanju struktura lesa ni več vidna, saj pokrivne barve površino povsem prekrijejo, zato z njimi lahko premazujemo tudi manj kakovosten les. Pokrivne barve niso paropropustne, njihovo obnavljanje je zahtevnejše. Ponavadi jih nanašamo v kombinaciji s primernim temeljem. Izbira temelja je odvisna od podlage, ki jo premazujemo.


Naj uporabim impregnacijo ali površinski premaz?

Pravilni odgovor je – oboje. Impregnacije in površinski premazi niso substituti, temveč so komplementarni premazi, kar pomeni, da jih uporabljamo skupaj. Vsak les bo zagotovo potreboval neko vrsto površinskega premaza (lazuro ali pokrivno barvo), saj bo izpostavljen bodisi mehanskim (v notranjosti) ali vremenskim vplivom (v zunanjosti). Impregnacijo bomo poleg površinskega premaza uporabili takrat, ko bo les izpostavljen vremenskim pogojem oziroma vlagi.


Ali nimate univerzalnih izdelkov (2 v 1), kjer bi bili biocidi dodani že v površinskem premazu?

Če bi uporabili univerzalne površinske premaze, ki vsebujejo biocide in ščitijo les pred vremenskimi vplivi, bi se biocidi manj vpili v les, hkrati pa bi ostali tudi na površini. V Belinki smo impregnacije in površinske premaze strogo ločili. Les najprej impregniramo z redkim premazom, ki prodre globoko v les in ga s tem učinkovito ščiti pred škodljivci. Impregniran les premažemo še s površinskim premazom, ki les ščiti pred vremenskimi vplivi. S tem ustvarimo zaporo in tako dosežemo, da biocidi delujejo tam, kjer so potrebni, hkrati pa s svojimi učinki ne obremenjujejo okolice. Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Ekološki in neekološki princip uporabe biocidov

img1481

Ekološki princip                    Neekološki princip

 

Obstojnost premaza – Belton in Beltop UV Plus

Obstojnost premaza in njegovo obnavljanje sta odvisna od vrste dejavnikov, kot so vrsta lesa, način njegove obdelave, število nanosov ter od izpostavljenosti lesa vremenskim in drugim vplivom. Zunaj, na zelo izpostavljenih legah (na južni strani, visoko v hribih, pri lesu, ki ni konstrukcijsko zaščiten), je priporočljivo vsako leto preveriti, koliko je premaz že iztrošen. Praviloma zadošča obnavljanje premaza po 2 do 3 letih.

V notranjih prostorih so intervali obnavljanja premazov daljši.


Obnavljanje premaza – Belton in Beltop UV Plus

Ker je les naraven material in se zaradi vlage in temperature v prvem letu prilagaja mikroklimi, na površini premaza nastanejo majhne, očem običajno nevidne razpoke. Zato je treba eno leto po prvem premazovanju vremensko izpostavljene elemente še enkrat premazati s tankim slojem izbrane lazure.

Pred premazovanjem lesene površine očistimo z vodo z dodatkom detergenta in jih dobro osušimo ali pa jih rahlo obrusimo in odprašimo. Enako ravnamo tudi takrat, ko želimo premaz samo osvežiti ter na njem ne zaznamo razpok in luščenja.

Če je površina premaza zelo propadla ali so na njej razpoke in se že lušči, je treba površino temeljito obrusiti in dobro odprašiti. V primeru, da je les pust in ga še niso napadli lesni škodljivci, ga zaščitimo enako kot pri prvem premazovanju. Kadar opazimo, da so les napadli lesni škodljivci, je treba te najprej uničiti (glede na vrsto škodljivca uporabimo Belocid Plus ali Fentin), nato pa les premažemo z izbrano lazuro kot pri prvi zaščiti. Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Vzdrževanje premaza v notranjosti pa je običajno manj pogosto. Površine najprej umijemo z vodo, ki ji dodamo detergent, in dobro osušimo ali pa jih rahlo obrusimo (brusni papir granulacije 180 – 220) in odprašimo. Na tako pripravljeno podlago nanesemo 1 tanek sloj lazurnega premaza.