Još nešto pre premazivanja?

U poglavlju pod nazivom „Još nešto pre premazivanja“ saznaćete kakvo drvo morate izabrati i koliko je važna pravilna ugradnja drveta odnosno konstrukcijska zaštita drveta.

Kakvo drvo izabrati?

Prvi korak za dugotrajnu zaštitu drvenog elementa je nesumnjivo izbor kvalitetnog drveta, po mogućnosti, prvorazrednog kvaliteta. Drvo mora biti posečeno u određeno doba godine (zimi, kada drvo miruje i zbog toga u njemu nema mnogo sokova), zatim treba biti pravilno sečeno, obrađeno i suvo.

Pravilna ugradnja odnosno konstrukcijska zaštita drveta

Konstrukcijska zaštita znači da već prilikom ugradnje drveta treba poštovati određene preporuke i tako produžujemo njegov životni vek.

Drvo treba da bude ugrađeno tako da ne bude u direktnom kontaktu sa zemljom, odnosno podlogom (odstojnici na nogicama baštenskog nameštaja), da se voda i sneg ne zadržavaju na vodoravnim površinama (površine treba da budu zaobljene), da bude što manje poprečnih odnosno čeonih rezova direktno izloženih vremenskim uticajima (treba da budu dodatno mehanički zaštićeni).
Adekvatnom ugradnjom odnosno tzv. konstrukcijskom zaštitom drvenog elementa sprečavamo zaostajanje vlage na drvetu i time smanjujemo mogućnost razvoja drvenih štetočina na kritičnim tačkama i time i propadanje drveta.

lesena korita
Primer dobre konstrukcijske zaštite na drvenim žardinjerama.

zaščita ob ograji
Primer dobre konstrukcijske zaštite na drvenoj ogradi.

zaščita ob ograji
Primer dobre konstrukcijske zaštite na drvenoj ogradi.