Meni

Zaštita pčelinjaka

I pčelama je potreban sopstveni dom. Istina je da je njihov uži dom panj, iako im pčelari obično postavljaju pravu kuću – drveni pčelinjak u koji stavljaju košnice.

Najčešći materijal za pčelinjake je drvo. To je prirodan građevinski materijal koji pod vremenskim uticajima može prilično da propadne i zato ga moramo zaštititi. Korišćenjem kvalitetnih premaza možemo da povećamo životni vek drveta do 7 puta.

Konstrukcija pčelinjaka treba da spreči prejak kontakt sa vlagom
Zaštita od drvnih štetočina i prvi sloj lazure.
Posle ugradnje i treći sloj
Prva godina posle ugradnje – osvežavajući premaz
Koliko brzo moramo da obnovimo premaz na pčelinjaku?
Kako obnavljamo?
Pobrinimo se za sigurnost pčela
Zaštita košnica
Kada u izgrađen i premazan pčelinjak možemo da naselimo pčele?
Upotreba proizvoda koji sadrže organske rastvarače
Biocidi i pčele


Konstrukcija pčelinjaka treba da spreči prejak kontakt sa vlagom

Prilikom projektovanja pčelinjaka brinemo o tome da drvo bude pravilno ugrađeno.

Zaostajanje vode na pojedinim elementima, direktan kontakt drveta sa zemljom, vodoravno postavljeni drveni oplatni elementi i uske nadstrešnice bitno utiču na postojanost drveta i skraćuju njegov životni vek.

Zaštita od drvnih štetočina i prvi sloj lazure

Za izgradnju pčelinjaka biramo najkvalitetnije i najzdravije drvo, koje pre ugradnje mora biti adekvatno osušeno.

Preporučujemo vam da prilikom zaštite upotrebite Belinkine premaze na bazi vode. Njihova postojanost je porediva sa lazurama koje sadržavaju organske rastvarače (Beltop uv plus, Belton). Prednost vodenih lazura je u tome što se brže suše i prilikom rada nema neprijatnog mirisa. Razlika je u tome što ih nanosimo alatom odgovarajućim za vodene premaze (sintetička vlakna, nerđajući materijali), da temperatura prilikom nanošenja i sušenja ne sme da bude niža od 10 °C, a relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %. Zato ne preporučujemo premazivanje na otvorenom u rano proleće ili u kasnu jesen. Prednost tih premaza je u tome da zbog kraćeg sušenja, pčele možemo naseliti u pčelinjak već posle jednog dana sušenja.

Vodene premaze, uz odgovarajuću pripremu površine, možemo nanositi i preko Beltona ili Beltopa.

Drvo za izgradnju pčelinjaka već u radionici najpre impregniramo sa jednim slojem vodene impregnacije – Impregnant, koji će drvo štititi od štetočina. Posebno dobro impregniramo sve poprečne rezove jer tamo drvo najbolje upija i najbrže ga napadaju štetočine. Kada se impregnacija osuši (posle približno 12 sati), drvo premažemo sa dva sloja vodene lazure Interier.


Posle ugradnje i treći sloj

Efikasnu klimatsku zaštitu postižemo ukoliko posle ugradnje drveta u pčelinjak nanesemo i treći sloj Interiera.

I u tom slučaju moramo posebno dobro premazati sve poprečne rezove drvenih elemenata. Interier stvara površinsku prepreku za biocide, da pčele ne dođu više u kontakt sa njima, a drvo štiti od klimatskih uticaja. Iako je Interier po osnovnoj nameni proizvod koji preporučujemo za zaštitu drveta u unutrašnjosti, možemo ga upotrebiti i za zaštitu klimatski izloženog drveta. Važno je da na površinu nanesemo 3 sloja tog premaza (a ne 2 sloja, kako je napisano na ambalaži).

Druga Belinkina vodena lazura Exterier nije pogodna za zaštitu pčelinjaka jer sadrži konzervans filma koji bi mogao da našteti pčelinje leglo.

Pošto kvalitetna zaštita zavisi od debljine premaza, prilikom rada poštujemo propisanu potrošnju premaza koja je navedena na ambalaži. Kod pretankog premaza zaštita će biti slabija i biće potrebno češće obnavljanje. Ukoliko je premaz predebeo, zbog skupljanja i širenja drveta i vlage može doći do pucanja i ljuštenja premaza.


Prva godina posle ugradnje – osvežavajući premaz

Drvo se pod uticajem vlage i temperature širi i skuplja.

Prve godine se drvo prilagođava mikroklimi okruženja i zato takvih dilatacija ima najviše. Pošto premaz ponekad ne može da prati takve dilatacije, na njegovoj površini nastaju sitne, golom oku nevidljive pukotine. Zato godinu dana nakon ugradnje pčelinjaka drvo premazujemo još 1 tankim slojem izabrane lazure (Interier). Time ispunjavamo sve mikropukotine koje su nastale zbog prilagođavanja drveta mikroklimi.


Koliko brzo moramo da obnovimo premaz na pčelinjaku?

Učestalost obnavljanja zavisi od mikroklime, od pravilne ugradnje drveta, od njegove vrste i kvaliteta, od kvaliteta premaza, od načina premazivanja i debljine premaza. Premaz je najizloženiji propadanju ako je drvo okrenuto ka jugu i zapadu, ako nije pravilno ugrađeno ili ako je postavljeno tako da na njemu zaostaje voda.

Kada je drvo jako izloženo vremenskim uticajima, premaz moramo da obnavljamo već posle nekoliko godina. Ako smo se držali svih gore navedenih uputstava, premaz neće biti nužno obnavljati više godina.


Kako obnavljamo?
Obnavljanje lazurama premazanih drvenih površina je relativno jednostavno.

Površine operemo vodom i deterdžentom ili blago izbrusimo i očistimo od prašine. Na taj način odstranimo svu prašinu i deliće koji slabo prianjaju.
Kada obnavljamo redovno i kada je površina još relativno dobra, na tako pripremljenu površinu nanesemo samo 1 sloj Interiera. U slučaju da smo obnavljanjem zakasnili i premaz je već ispucao ili se čak ljušti, potrebno je temeljno brušenje i bolja zaštita drveta lazurom (2 – 3 sloja Interiera).


Pobrinimo se za sigurnost pčela
Pčele su osetljiva bića i zato je važno kada i kako premazujemo i kada stavljamo košnice u pčelinjak.

Najpovoljnije vreme za premazivanje je rano proleće ili kasna jesen, kada su pčele još odn. već u košnicama. Prilikom prvog premazivanja, odnosno izgradnje pčelinjaka drvene elemente impregniramo Impregnantom. On sadrži biocide koji su potrebni za zaštitu drveta od štetočina, iako mogu da naškode i pčelinjem leglu. Zato je potrebno obratiti pažnju da pčele ne dođu u kontakt sa impregniranim drvenim površinama.

Kada se impregnacija osuši, drvo što pre premazujemo Interijerom. Lazura stvara površinsku prepreku za biocide, da pčele ne dođu više u kontakt sa njima, a drvo štiti od vremenskih uticaja.

Košnice i nastavke košnica nikada ne premazujemo proizvodima koji sadrže biocide.


Zaštita košnica

Unutrašnjost košnica ne štitimo nikakvim premazima.

Od vremenskih uticaja svakako treba zaštititi nastavke košnica. Premaz kojim premazujemo nastavke košnica, ne sme da sadrži materije koje bi mogle bilo kako da naškode pčelama o pčelinjem leglu. Zato za takvo premazivanje nisu pogodni proizvodi koji sadrže biocide ili dodatke koji mogu biti opasni za pčele. Za premazivanje nastavaka košnica i njihovo farbanje, pogodni su Belinkini premazi na bazi vode – Interier (lazura).

Za kvalitetnu zaštitu pre farbanja koje obično ima samo dekorativni efekat, celu površinu nastavka košnice premazati sa 3 sloja Interiera. Kada želimo da zaštitimo spoljašnji izgled košnice, koristimo proizvode bez biocida – dakle, Interier.


Kada u izgrađen i premazan pčelinjak možemo da naselimo pčele?

Ukoliko pri zaštiti pčelinjaka budete koristili Interier, zbog kraćeg sušenja pčele možete naseliti u pčelinjak već posle jednog dana sušenja.


Upotreba proizvoda koji sadrže organske rastvarače

Ukoliko se budete odlučili da za zaštitu novog pčelinjaka koristite Belinkine premaze koji sadrže organske rastvarače, posle toga pčelinjak morate najpre impregnirati Bellesom, koji će drvo štititi od štetočina. I Belles sadrži biocide i zato treba voditi računa o svim gore navedenim preporukama koje važe za Impregnant.

Kada se impregnacija osuši (posle približno 24 časa), drvo premažemo još sa dva sloja lazure Beltopa uv plus ili tri sloja Beltona. Vreme sušenja će se prilikom rada sa premazima koji sadrže organske rastvarače produžiti. Ta dva premaza se pri normalnim uslovima suše jedan dan, a potpuno se osuše posle nedelju dana. Zato je najbolje da pčele naselimo u nov (ili obnovljen) dom posle nedelju dana.


Biocidi i pčele

U želji da zaštitite pčele, sigurno ste već pomislili da li je sigurno koristiti sredstva sa biocidima u neposrednoj blizini pčela.

Na kraju, to su sredstva koja su namenjena uništavanju drvnih štetočina, dakle mogu štetiti i pčelama.

Dok je korišćenje bilo kakvih impregnacija koje sadrže biocide strogo zabranjeno, korišćenje Belinkinih biocidnih sredstava (Impregnant, Belles) na drugim drvenim delovima pčelinjaka pri prvom premazivanju drveta je sigurno. Zašto?

U Belinki uvažavamo tzv. ekološki princip korišćenja biocida. Suština tog principa je da se biocidi nalaze samo u impregnacijama koje se upijaju duboko u drvo i uvek ih premazujemo jednim od površinskih premaza (lazura) koji biocidi ne sadrže. Time postižemo da biocidi deluju tamo gde su potrebni (u drvetu) i sprečavaju razvoj drvnih štetočina, a na drugoj strani sprečavamo da pčele i druga živa bića dođu u kontakt sa njima.

Prilikom prve zaštite pčelinjaka se naravno možete odlučiti i za drugu mogućnost i uopšte ne koristite impregnacije, a morate da budete pripremljeni za to da će drvo možda napasti gljivice. Posebno neprijatan je napad gljivica plavki koje daju tamnu boju drvetu koje je ofarbano svetlim nijansama. Ova pojava biće značajno manje uočljiva ako se budete odlučili za upotrebu tamnije nijanse lazure.