ABeCeDa zaštite drva

… premaz, lak ali namaz, do informacij o lesu, do tega kaj je impregnacija in kaj so biocidi.

Preberete si lahko več o tem kaj so površinske barve, lazure in pokrivne barve ali emajli in kakšne so razlike med njimi. Izvedeli boste, da sta za zaščito lesa potrebni tako impregnacija kot tudi površinski premaz in zakaj v Belinki nimamo univerzalnih izdelkov (2 v 1).

Boja, premaz ili lak
Ukratko o drvu
Što je impregnacija?
Koje su razlike između impregnacija Belles, Impregnant i Belbor fix?
Što su biocidi?
Što su površinski premazi?
Što su lazure?
Način rada s »illumino-m«
Što su prekrivajući premazi ili emajli?
Najčešća dilema pri uporabi – što koristiti impregnaciju ili površinski premaz?
Zar ne postoje univerzalni proizvodi (»2 u 1«), gdje su biocidi dodani površinskom premazu?
Razlike između Beltona i Beltopa uv plus


Boja, premaz ili lak

U prvom redu potrebno je objasniti osnovne izraze za proizvode, koji se koriste na području boja i lakova.

»Boja« je najopćenitiji i sasvim sigurno najrašireniji izraz za takvu vrstu proizvoda. Najčešće se i kaže, da drvo ili kakvu drugu površinu »bojimo« ili »prebojimo«. Slabost izraza boja je u tome, da može značiti kako vrstu proizvoda, tako i ton boje. Ljudi često neodgovarajuće koriste i izraz »lak« odnosno »lakiranje«,koji u industrijskoj terminologiji zapravo znači bezbojni premaz odnosno nanošenje bezbojnoga premaza.

Dakle, odgovarajući je izraz »premaz«, koji također ima opće značenje i pokriva sve vrste proizvoda, s kojima trguju proizvođači boja i lakova. Iz tog pojma dolazi i izraz »premazivanje«, što je zapravo sinonim pojmova »bojanje« i »lakiranje«, samo što je radi gore navedenih objašnjenja suštinski razlučniji.

Pročitajte više o drugim vrstama premaza kao što su impregnacije, lazure ili prekrivajući premazi.

Ukratko o drvu

Drvo je prirodni kompozitni materijal, koji je u prvom redu sastavljen od celuloze, hemiceluloze i lignina. Drvo ima brojna uporabna svojstva: žilavo je, tvrdo i elastično, prirodno je lijepo i raznovrsno, te jednostavno za obradu. Drvo je trajan materijal i ima dobra izolacijska svojstva.

Ipak, usprkos svojim vrlo dobrim svojstvima, izuzetno je neotporno na vanjske utjecaje, osjetljivona UV zračenje (sunce može promijeniti boju drva, a ujedno rastvara lignocelulozu), vlagu (uzrokuje dimenzijske promjene drva) i biološke nametnike.

Belinka nudi idealnu zaštitu drva od svih nabrojenih čimbenika.


Što je impregnacija?

Impregnacija je premaz, koji sadržava biocide i time sprječava nastanak nametnika u drvu.

Rijeđi je od površinskog premaza, jer je njegova namjena da što dublje prodire u drvo i time temeljito štiti drveni element od nametnika.

Impregnaciju obvezno treba koristiti za premazivanje svih drvenih elemenata, koji se nalaze na otvorenome ili u vlažnim prostorijama. Belinka proizvodi tri različite impregnacije, a to su: Belles (na osnovi organskih otapala), Impregnant (na osnovi vode) i Belbor fix (koji je namijenjen zaštiti krovnih konstrukcija).

Impregnacije same po sebi ne osiguravaju cjelovitu zaštitu drva. Nakon nanošenja impregnacije drvo obvezno treba premazati još i površinskim premazom, koji će ga štititi od klimatskih utjecaja.


Koje su razlike između impregnacija Belles, Impregnant i Belbor fix?

Sve Belinkine impregnacije sadrže biocide te su namijenjene preventivnoj zaštiti drva od drvnih nametnika.

Bolje i dublje upijanje zaštitnog sredstva u drvo znači bolju zaštitu. Drvo izloženo vremenskim uvjetima potrebno je nakon impregniranja premazati jednim od površinskih premaza.

Impregnacijski temeljni premazi Belles i Impregnant osim biocida sadrže i smolu. Posljednja homogenizira površinu drva, zato su proizvodi idealna podloga za površinske premaze, pogotovo lazure. Drvo štite od truljenja, plavila i insekata. Oba proizvoda su bezbojna, zato ne utječu na konačni izgled nijanse lazure. Belles obično koristimo kada drvne površine želimo zaštititi proizvodima koji sadrže organska otapala (Beltop uv plus ili Belton). Ako drvo želimo zaštititi vodenim lazurama (Exterier), prethodno ga trebamo impregnirati Impregnantom.

Belbor fix ne sadrži smolu, zato ga možemo uvrstiti samo među impregnaciju. Njegova funkcija je zaštita drvenih krovnih konstrukcija od insekata, plavila i truljenja. Aktivna komponenta Belbora fix dobro prodire u drvo te se nakon 24 sata fiksira i ne ispire. Samostalno ga koristimo samo za konstrukcije koje nisu izravno izložene vremenskim utjecajima. Dijelove krovne konstrukcije koji su izloženi vremenskim utjecajima moramo premazati i lazurom koja sadrži organska otapala (Belton ili Beltop uv plus). Budući da je Belbor fix na vodenoj osnovi i ne sadrži smole, podiže drvna vlakna i naglašava neravnomjerno brušenje drva. Zato nije prikladna podloga za lazure na vidljivim drvnim elementima – iznimka su vidljivi dijelovi krovne konstrukcije. Proizvod je lagano obojen, što može utjecati na konačni izgled nijanse lazure.


Što su biocidi?

Biocidi su sredstva za uništavanje štetnih živih organizama.

Dijele se na fungicide (zaštita od gljivica, bakterija, mikroorganizama) i insekticide (zaštita od insekata u svim njihovim razvojnim stadijima).

Belinka ima skupinu proizvoda s dodatkom biocida koja je namijenjena preventivnoj zaštiti drva (Belles, Impregnant, Belbor fix), odnosno u slučajevima kada je drvo već napadnuto, služe za njegovu sanaciju (Belocid, Fentin i Algid).

Biocidi su posebna sredstva, koja se obično dodaju u impregnacije. Ona su koncipirana tako da prodiru što dublje u drvo, te da tamo djeluju sa svojim karakteristikama. Obzirom na potrebu, kome je namijenjen pojedini premaz, tako treba birati odgovarajuću vrstu biocida – insekticid ili fungicid odnosno kombinaciju oba biocida.


Što su površinski premazi?

Površinski premazi štite drvo od klimatskih i mehaničkih utjecaja, a ujedno dekorativno ukrašavaju drvo. Dijele se na lazure (koje su poluprovidne i omogućavaju da struktura drva ostane vidljiva) i prekrivajuće premaze (koje pokrivaju površinu u potpunosti).

img1461[1]
lazura – iznad, prekrivajuči premaz – ispod


Što su lazure?

Lazure su poluprovidni površinski premazi, koji omogućavaju da struktura drva ostane vidljiva, a ujedno štite drvo od klimatskih i mehaničkih utjecaja. Istodobno, dekorativno ga ukrašavaju. Uz sve navedeno, još i štite drvo od masnoća, a prilično su otporni na blaga sredstva za čišćenje i blage kemikalije. Jednostavne su za rukovanje. Važna svojstva lazura su paropropusnost i jednostavno obnavljanje. Belinkine lazure su Belton, Beltop uv plus, Interier i Exterier.

Pri korištenju lazurnih premaza, potrebno je osobitu pozornost posvetiti preporučenoj potrošnji pojedinog proizvoda, jer ćete samo poštivanjem uputa za uporabu postići kvalitetnu i dugotrajnu zaštitu drva.

U prvoj godini od montaže, drvo se prilagođava na mikroklimu okoliša, zato se rasteže i steže – kažemo da »diše« s okolinom. Na površini premaza nastaju malene, obično golim okom nevidljive raspukline. Iz tog je razloga potrebno, godinu dana nakon prvog premazivanju, sve elemente koji su izloženi klimatskim utjecajima ponovno premazati izabranom lazurom.


Način rada s »illumino-m«

Prva faza: Priprema drva – četkanje, brušenje, čišćenje od prašine i uklanjanje neučvršćenih djelića drva i starog premaza te prema potrebi možebitni popravak obloge.

 

Druga faza: Nanos premaza »Belinka Belles – illumina-e

Treća faza: Premazivanje s izabranom nijansom lazure (u našem slučaju, to je Beltop br. 8)


Što su prekrivajući premazi ili emajli?

To so površinski premazi, koji drvo dekorativno oboje, te štite od klimatskih i drugih utjecaja.

Nakon premazivanja, struktura drva više nije vidljiva, jer prekrivajući premazi pokrivaju cijelu površinu, zato se s njima može premazivati manje kvalitetno drvo. Prekrivajuće boje nisu paropropusne, a njihovo je obnavljanje zahtjevnije.

Najčešće se nanose u kombinaciji s prikladnom temeljnom bojom. Izbor temeljne boje ovisi o vrsti podloge, koja se premazuje. Linija Belinkinih prekrivajućih premaza naziva se Exterier email.


Najčešća dilema pri uporabi – što koristiti impregnaciju ili površinski premaz?

Pravilni odgovor je – oboje.
Impregnacije i površinski premazi ne isključuju jedno s drugim, već se radi o komplementarnim premazima, što znači da ih treba koristiti zajedno. Svaka vrsta drva zasigurno treba neku vrstu površinskog premaza (lazuru ili prekrivajuću boju), jer će sigurno biti izloženo mehaničkim (unutar zgrade) ili klimatskim utjecajima (na otvorenome).

Impregnaciju treba uporabiti, pored površinskog premaza u slučajevima kada će drveni element biti izložen atmosferskim uvjetima odnosno vlazi.


Zar ne postoje univerzalni proizvodi (»2 u 1«), gdje su biocidi dodani površinskom premazu?

Prilikom uporabe univerzalnih površinskih premaza, koji sadrže biocide, a i štite drvo od klimatskih utjecaja, biocidi manje prodiru u drvo, odnosno ostaju čak na površini.

Poduzeće Belinka strogo razlikuje impregnacije od površinskih premaza. Drvo najprije treba impregnirati s rijetkim premazom, koji prodire duboko i time ga djelotvorno štiti od nametnika. Tako impregnirano drvo treba premazati još i površinskim premazom, koji štiti drvo od klimatskih utjecaja. Kombinacijom sredstava stvara se zapreka kojom postižemo da biocidi djeluju tamo gdje su potrebni, a ujedno svojim učincima ne opterećuju okoliš.

Prilikom uporabe univerzalnih površinskih premaza, koji sadrže biocide, a i štite drvo od klimatskih utjecaja, biocidi manje prodiru u drvo, odnosno ostaju čak na površini. Tako potencijalni korisnik dolazi u neposredan kontakt s njima, dok je istodobno samo drvo slabije zaštićeno od nametnika. Na tu činjenicu posebno treba upozoriti kada se takav premaz koristi za premazivanje drva u prostorijama za boravak. Na tim mjestima zapravo, uporaba impregnacija uopće nije potrebna.

Ekološki in neekološki princip uporabe biocidov
img1481[1]
Ekološki princip                             Neekološki princip


Razlike između Beltona i Beltopa uv plus

 

SVOJSTVA Belton   Beltop uv plus
UPORABA  Fasadno drvo, ograde, …
(mekše vrste drva
i dimenzijski manje
stabilno drvo)
 vrata, prozori,
dimenzijski stabilno drvo,
te za korištenje pri jačim klimatskim uvjetima
 UV ZAŠTITA I VREMENSKA POSTOJANOST dobra (sadržava UV fi ltre i vodo – odbojne tvari) za ekstremne klimatske uvjete (sadržava i UV apsorbere, voskove i hvatače slobodnih radikala)
SJAJ lagano matiran  sjajan
VISKOZNOST  rijeđi – tekuć (dobro se upija u drvo) gušći – tiksotropan (ne curi s kista)
PREPORUČENA POTROŠNJA ZA ZAŠTITU DRVA NA OTVORENOME 10-12 m2 drva/1 l (uobičajeno za 3 sloja) 8-10 m2 drva/1 l (uobičajeno za 2 sloja)