Premazivanje drvenih površina sa uljem

U ovoj sekciji možete pročitati kako se drvene površine premazuju uljem, kako treba pripremiti površinu, kako se ulja nanose. Takođe ćete naučiti kolika je potrošnja, kakva temperatura i vlažnost su potrebni tokom rada i sušenja.

Osim toga, ćete naučiti kako negovati već uljem premazane površine.

Priprema površine pre premazivanja sa uljem?
Nanošenje ulja?
Potrošnja?
Temperatura i vlažnost tokom rada i sušenja?
Nega premazanih površina?
Kako uklonimo višak ulja, koje se osuši na površini?
Ambalaža i čuvanje ulja


Priprema površine pre premazivanja sa uljem

Pre premazivanja, drvo mora biti suvo, pravilno tretirano, bez prašine, masnoće, voska i drugih nečistoća.

Kvalitetno ravnomerno šmirglanje drvene površine je od ključnog značaja u postizanju završne glatkoće, a time i zadovoljavajućeg konačnog izgleda premazanog elementa. Neravnomerno brušenje izaziva razlike u upijanju ulja, što rezultira šarenilom i neujednačenim nivoom sjaja površine. Stoga, za tvrdo drvo, kao što su hrast i tik, preporučujemo šmirglanje sa brusnim papirom granulacije 220, za bukovo drvo od 280 do 320, a za mekše vrste drveta, kao što su topola i smreka, dovoljna je granulacija 180, jer se finijim brusnim papirom ne poboljšava glatkoća površine.

Pre nanošenja ulja, drvo mora biti suvo, u suprotnom, neće upiti ulje, pa zaštita nije adekvatna.


Nanošenje ulja

Ulje treba dobro promešati pre korišćenja. Najlakše se nanosi krpom koja ne ostavlja dlačice.

Moguće je i nanošenje četkom ili valjkom, a neki ga nanose čak i lopaticom, potapanjem ili prskanjem.

Na drvenu površinu naliti ulje i krpom ga ravnomerno razmazati po celoj površini. Nanos ulja neka bude izdašan. Na drvetu ga mora biti dosta, da se ne bi odmah upilo i da bi ostalo na površini. Ulje ostaviti da odstoji od 5 do 20 minuta (u zavisnosti od vrste ulja i drveta). Zatim sav višak ulja ukloniti čistom, suvom, upijajućom krpom ili papirom, obrisati ili ispolirati površinu. Ukoliko sa površine ne uklonimo svo neapsorbovano ulje, šareni sjajni ostaci će se presušiti i pokvariti željeni ravnomerni svilenkasti sjaj. Ulje se zatim suši od 6 do 24 časa, ili duže, u zavisnosti od vrste ulja.

Kod nanošenja potapanjem, drveni element u potpunosti potopiti u ulje, a nakon 10-60 sekundi postaviti ga tako da ulje može da otiče. Čak i u ovom slučaju, posle 5-20 minuta treba obrisati ostatak ulja i ispolirati površinu.
Drvo je dobro zaštićeno kada više ne upija ulje. Za kvalitetnu zaštitu i trajnost drveta, preporučuje se da bar jednom ponovite proces 24 sata posle prvog nanošenja. Kod poroznijih površina ili mekših vrsta drveta, preporučujemo nekoliko nanosa ulja u 24-časovnim intervalima. Između pojedinih nanosa, površinu polirati sunđerom scotch brite ili finim abrazivnim krpama i pažljivo uklanjati prašinu.

Upotrebljene krpe, papir ili druge alatke odmah posle upotrebe očistiti deterdžentom i vodom ili benzinom, whitespirit-om ili nitro razređivačem.

UPOZORENJE

Dok se ulje suši oslobađa se toplina, pa na krpama, sunđerima i papiru, koje smo koristili za nanošenje i brisanje ulja, može doći do preteranog zagrejavanja pa i do samozapaljenja.

U ulje natopljene krpe i druge porozne radne alatke (penaste valjke, sunđere, papir) odmah posle upotrebe treba očistiti, odnosno namočiti u vodi ili spaliti, jer može doći do njihovog samozapaljenja.


Potrošnja

Za što bolju zaštitu, prilikom korišćenja ulja treba obratiti pažnju na propisanu potrošnju odabranog proizvoda koja je navedena na ambalaži.

Potrošnja zavisi od vrste drveta (kod visoko upijajućih vrsta, potrošnja je veća nego kod nisko upijajućih vrsta, kod mekših vrsta drveta potrebno je više nanosa), od kvaliteta obrađene površine (kod slabije izbrušenih površina, za ravnomernu zaštitu, potrošićemo veće količine premaza nego kod glatkih, veoma dobro obrađenih površina) i od stepena osušenosti drveta.


Temperatura i vlažnost tokom rada i sušenja

Ulje se nanosi u temperaturnom intervalu od 15°C do 25°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 40-70%.

Ne preporučuje se nanošenje proizvoda na temperaturama nižim od 15°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha većoj od 75%.

U normalnim uslovima (T = 20°C, relativna vlažnost vazduha od 65%), nanos ulja osuši se u roku od 24 sata. Na nižim temperaturama i/ili većoj vlažnosti vazduha vreme sušenja može biti produženo. Površine su do kraja osušene nakon 7 dana.


Nega premazanih površina

Površine negujemo istim proizvodom kao kod prvog premazivanja. Interval potrebne nege zavisi od vrste drveta, mehaničkih opterećenja i izloženosti vlazi.

Preporučujemo redovnu proveru kvaliteta zaštite koju možete obaviti jednostavnim testom sa kapljom vode. Ako drvo upije kap, zaštita je već potrebna. Mat i dosadan izgled površine takođe sugerišu da bi je trebalo ponovo premazati uljem.

Priprema površine je veoma važna za prekrasan završni izgled, mora se ravnomerno išmirglati i mora se ukloniti sva prašina. Pre nanošenja ulja, drvo treba da bude dobro osušeno. Na takvu površinu nanosi se ulje i, posle određenog vremena, obriše se višak. Postupak se može ponoviti nakon 24 sata, ako je potrebno.


Kako uklonimo višak ulja, koje se osuši na površini?

Kada prilikom rada zaboravimo da uklonimo višak ulja koje se osuši na površini, ona ostaje šarena, sa nejednakim sjajem, a može biti i lepljiva.

Ako želimo da uklonimo osušen sloj ulja sa površine drveta, najpogodniji je nitro razređivač. Pre toga se mora utvrditi da se time ne ispira tanin iz drveta, što bi izazvalo promene boje drveta i šarenilo. Pre ponovnog premazivanja, drvo treba dobro osušiti.


Ambalaža i čuvanje ulja

Sva ulja Belinke pakovana su u ambalaži od 0,5 litra.

Proizvod čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 do 25°C, van domašaja dece. Ostatak ulja dobro zatvoriti i čuvati do datuma isteka roka trajanja.