Olejování dřevěných povrchů

V této sekci si můžete přečíst, jak se oleje přes lakovaného dřeva.

Dozvíte se, jak se připravit na povrch, když nejprve začneme mazání, jak se používá olej, co je a co použití teploty a vlhkosti jsou nezbytné při porodu a sušení.

Kromě toho se také dozvíte, jak pečovat má olejované povrchové úpravy.

Příprava povrchu
Nanášení oleje
Spotřeba
Teplota a vlhkost při nanášení a schnutí
Péče o naolejované povrchy
Rada
Balení a skladování olejů


Příprava povrchu

Kvalitní rovnoměrné zbroušení dřevěného povrchu má klíčový význam pro dosažení konečné hladkosti a tím i uspokojivého konečného vzhledu prvku ošetřovaného olejem.

Nerovnoměrné zbroušení způsobuje nerovnoměrné vsakování oleje, což se projevuje jako skvrnitost a nerovnoměrný stupeň lesku. Pro tvrdší druhy dřeva, jako jsou dub a týk, proto doporučujeme broušení brusným papírem s granulací 220; pro buk 280-320; pro měkčí druhy dřeva, jako je topol nebo smrk, postačí granulace 180, neboť bychom jemnější granulací nedosáhli větší hladkosti povrchu.

Dřevo musí být před nanášením oleje zcela suché; v opačném případě se olej nevsákne a ochrana nebude dostatečná.


Nanášení oleje

Olej před nanášením dobře promícháme. Běžný olej nanášíme hadříkem, který nezanechává vlákna. Můžeme nanášet také štětcem nebo válečkem nebo dokonce špachtlí, stříkáním či máčením.

Na povrch dřeva nalijeme olej a rovnoměrně jej rozetřeme po celém povrchu. Nános oleje musí být vydatný, aby se olej ihned nevsákl, ale zůstal na povrchu. Olej necháme vsakovat 5-20 minut (v závislosti na druhu oleje a dřeva). Poté zbytek oleje setřeme čistým, suchým a savým hadříkem nebo savým papírem a povrch utřeme nebo vyleštíme. Pokud z povrchu neodstraníme veškerý nadbytečný olej, mohou skvrny zaschnout a zkazit tak rovnoměrný hedvábný lesk. Olej schne 6-24 hodin nebo déle, podle druhu oleje.

Při nanášení oleje máčením dřevěný výrobek celý ponoříme a po 10-60 vteřinách jej postavíme tak, aby z něj olej stékal. I v tomto případě po 5-20 minutách zbytek oleje setřeme a vyleštíme.

Dřevo je dobře chráněno v okamžiku, kdy už nenasává olej. Pro kvalitní ochranu a lepší odolnost doporučujeme při prvním nanášení po 24 hodinách postup alespoň jednou zopakovat. U poréznějších povrchů, resp. u měkčích druhů dřeva doporučujeme více nánosů oleje ve 24hodinových intervalech. Mezi jednotlivými nánosy povrch obrousíme houbičkou Scotch Bride nebo jemným abrazivním hadříkem a pečlivě odstraníme veškerý prach.

Použité hadříky, papír a jiné pomůcky ihned po použití umyjeme mýdlem a vodou nebo benzínem, bílým lihem či nitro ředidlem.


Spotřeba

Vzhledem k celá řadě faktorů ovlivňujících spotřebu oleje se spotřeba těžko určuje.

Závisí na druhu dřeva (u savějších druhů je spotřeba větší než u méně savých druhů, u měkčích druhů aplikujeme více nátěrů), kvalitě zpracování povrchu (u hůře zbroušených povrchů spotřebujeme pro plnohodnotnou ochranu větší množství nátěru než u hladkých, dobře zbroušených povrchů) a na suchosti dřeva. Když se olej přestane vsakovat do dřeva, je dřevo kvalitně chráněno.


Teplota a vlhkost při nanášení a schnutí

Olej nanášíme v teplotním rozmezí 15 až 25 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 40-70 %.

Nanášení výrobku nedoporučujeme při teplotách nižších než 15 °C a relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 75 %.

Za normálních podmínek (T = 20 °C, relativní vlhkost vzduchu 65 %) schne nános oleje 24 hodin. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí může prodloužit. Povrch je zcela vyschlý po 7 dnech.


Péče o naolejované povrchy

Povrch ošetřujeme stejným výrobkem jako při prvním olejování. Interval péče závisí na druhu dřeva, mechanickém zatížení a vystavení vlhkosti.

Doporučujeme pravidelně kontrolovat kvalitu ochrany, kterou testujeme pomocí kapky vody. Pokud se kapka vsákne do dřeva, je třeba dřevo ošetřit. Matný vzhled povrchu také poukazuje na to, že je třeba znovu naolejovat.

Pro žádoucí konečný vzhled je opět důležitá příprava povrchu. Musíme jej rovnoměrně přebrousit a odstranit prach. Dřevo musí být před nanášením suché. Na takto připravený povrch naneseme olej a po nějaké době zbytek oleje setřeme. Dle potřeby postup po 24 hodinách opakujeme.


Rada

Pokud zapomeneme setřít nadbytečný olej a ten pak na povrchu zaschne, zůstanou nám na povrchu skvrny nerovnoměrného lesku, někdy i lepivé.

Chceme-li zaschlou vrstvu oleje odstranit z povrchu, je k tomu nejvhodnější nitro ředidlo. Předtím je však třeba zjistit, zda se tím ze dřeva nesmývají třísloviny, což by způsobilo změnu barvy dřeva a skvrnitost. Dřevo musí před dalším olejováním zcela uschnout.


Balení a skladování olejů

Všechny oleje značky Belinka jsou baleny v dózách po 0,5 litru.

Výrobky skladujeme v původních obalech při teplotách 5 až 25 °C, mimo dosah dětí. Zbytek oleje těsně uzavřeme a skladujeme do data spotřeby.