Meni

Právní upozornění


 

Tyto webové stránky obsahují všeobecné informace o Belinka – Belles, d.o.o. a jejích přidružených společnostech, činnosti zmíněných společností a jejich produktech. Upozornění se vztahuje na všechny návštěvníky těchto webových stránek; pozorně si ho, prosím, pročtěte. Použitím webových stránek www.belinka.com uživatel potvrzuje, že akceptuje podmínky uvedené v tomto dokumentu a souhlasí s nimi.

 

Všeobecné obchodní podmínky

BELINKA-BELLES General terms and conditions

 

Údaje o společnosti

Název společnosti: BELINKA-BELLES proizvodnja kemičnih izdelkov, d.o.o.

Registrační číslo: 5487846000

DIČ: SI 85413534

Číslo záznamu: 11227700, Companies Register, District Court in Ljubljana

Sídlo: Ljubljana

Obchodní adresa: Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana – Črnuče

Telefon: +386 (0)1 588 62 99

Fax: +386 (0)1 588 63 03

E-mail: belles@belinka.si

 

Právní upozornění

Všechna práva vyhrazena. Upozornění se týká domovské stránky a všech podstránek webových stránek www.belinka.com. Veškeré informace a materiály (texty a obrázky) na webových stránkách www.belinka.com jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími a/nebo právy průmyslového vlastnictví společnosti Belinka – Belles, d.o.o. a/nebo jejích přidružených společností. Uživatelé mohou používat webové stránky www.belinka.com výhradně k osobním, a ne obchodním účelům. Použití webových stránek www.belinka.com jakýmkoli jiným způsobem, zejména pro komerční účely, je zakázáno.

 
Omezené použití informací a materiálů

Veškeré informace a materiály (texty a obrázky) zveřejněné na webových stránkách www.belinka.com lze použít pouze pro nekomerční účely, a při dodržení všech uvedených varování vztahujících se k autorským právům a právům s nimi souvisejícím a/nebo právům průmyslového vlastnictví. Zmíněné informace a materiály nelze kopírovat, reprodukovat či jinak šířit pro komerční účely bez výslovného písemného povolení od společnosti Belinka – Belles, d.o.o. a/nebo jejích přidružených společností.

Každá reprodukce obsahu webových stránek nebo jejich částí musí být označena logem Belinka – Belles, d.o.o. v souladu s pravidly firemní identity – všechna práva vyhrazena. Webové stránky www.belinka.com také obsahují informace o třetích stranách a spojení na webové stránky třetích stran, a v takovém případě není společnost Belinka – Belles, d.o.o. odpovědná za jejich obsah a nemůže v tomto ohledu poskytovat žádné záruky. V případě návštěvy a používání zmíněných webových stránek prostřednictvím odkazů je odpovědnost společnosti Belinka – Belles, d.o.o. zcela vyloučena.

Belinka – Belles, d.o.o. může toto právní upozornění kdykoli změnit, přičemž pro uživatele by mělo být zavazující v aktuálně platné formě; proto uživatelům doporučujeme se s jeho obsahem důkladně seznámit při každé návštěvě webových stránek www.belinka.com. Používání webových stránek www.belinka.com v rozporu se zde uvedenými pravidly je zakázáno. Uživatel, který použije webové stránky www.belinka.com v rozporu se zde uvedenými pravidly, je za své činy plně odpovědný.

 
Omezená odpovědnost

Veškeré informace a materiály na webových stránkách www.belinka.com jsou pouze informativní povahy. Belinka – Belles, d.o.o. se zavazuje poskytovat na webových stránkách www.belinka.com přesné, aktualizované a úplné údaje, jejich přesnost a úplnost však nemůže zaručit a nenese v tomto ohledu žádnou odpovědnost.

Uživatelé používají webové stránky www.belinka.com a na nich zveřejněný obsah na svou vlastní odpovědnost. Belinka – Belles, d.o.o. ani žádná jiná právnická či fyzická osoba, která přispívá k tvorbě a vzhledu webových stránek nebo spolupracuje na jejich aktualizaci, není odpovědná za případné škody, ke kterým může dojít během přístupu, používání nebo neschopnosti používat informace na těchto webových stránkách, ani za jakékoli chyby či nedostatečné informace v jejich obsahu.

Belinka – Belles, d.o.o. není odpovědná za škody (včetně škod způsobených viry), které může uživatel utrpět na svém softwaru, mobilním telefonu či jiném zařízení a/nebo aplikaci používaných k přístupu na zmíněné webové stránky v důsledku návštěvy webových stránek www.belinka.com nebo jejich používání. Belinka – Belles, d.o.o. navíc není odpovědná za jakýkoli jiný typ škody, k níž může dojít v důsledku používání nebo neschopnosti používat webové stránky www.belinka.com. Belinka – Belles, d.o.o. si kdykoli, jakýmkoli způsobem a bez ohledu na důvod vyhrazuje právo na změnu webových stránek www.belinka.com bez předchozího upozornění, a nenese odpovědnost za žádné následky těchto změn.