Teisinė informacija


Svetainėje talpinama bendroji informacija apie Helios TBLUS, d.o.o. ir su ja susijusias įmones, minėtų įmonių veiklą ir produktus. Ši informacija taikoma visiems besilankantiems svetainėje. Atidžiai ją perskaitykite. Naudodamas internetinį puslapį www.belinka.com vartotojas patvirtina, kad priėmė čia pateiktas sąlygas ir sutinka jų laikytis.

Bendrosios taisyklės ir nuostatos

HELIOS TBLUS – General terms and conditions

Įmonės duomenys

Įmonės pavadinimas: Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.

Registracijos numeris: 5043212000

Mokesčių mokėtojo numeris: SI 45984794

Įrašo numeris: 10447300, Sodni register, Okrožno sodišče v Ljubljani

Registracijos adresas: Količevo

Veiklos adresas: Količevo 65, 1230 Domžale

Telefonas: +386 (0)1 588 62 99

Faksas: +386 (0)1 588 63 03

El. Paštas: belles@belinka.si

Teisinė informacija

Visos teisės saugomos. Ši informacija galioja pagrindiniam puslapiui ir visiems svetainės www.belinka.com polapiams. Visa informacinė medžiaga (tekstas ir nuotraukos) įmonės svetainėje www.belinka.com yra saugomos autorinių teisių, su jais susijusių įstatymų ir (arba) gamintojo nuosavybės teisių, kurias turi Helios TBLUS, d.o.o. ir (arba) su ja susijusios įmonės. Vartotojai gali naudoti svetainę www.belinka.com tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Naudoti www.belinka.com kitaip, ypač komerciniais tikslais, yra draudžiama.

 
Informacinės medžiagos naudojimo apribojimai

Visa informacinė medžiaga (tekstas ir nuotraukos), paskelbti įmonės svetainėje www.belinka.com gali būti naudojami tik nekomerciniais tikslais, atsižvelgiant į visus pateiktus įspėjimus dėl autorinių teisių, su jais susijusių įstatymų ir (arba) gamintojo nuosavybės teisių. Minėtos informacinės medžiagos negalima kopijuoti, atgaminti ar kitaip platinti komerciniais tikslais be aiškaus raštiško Helios TBLUS, d.o.o. ir (arba) su ja susijusių įmonių įgaliojimo.

Kiekvienas svetainės turinio ar jo dalies kopijavimas vadovaujantis įmonės tapatumo taisyklėmis turi būti pažymėtas Helios TBLUS, d.o.o. ženklu, nurodančiu, kad visos teisės saugomos. Svetainėje www.belinka.com taip pat yra ir trečiųjų šalių informacijos ir nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Helios TBLUS, d.o.o. nėra atsakinga už jų turinį ir negali suteikti jokių su tuo susijusių garantijų. Lankantis minėtose susietose svetainėse ir naudojantis jomis Helios TBLUS, d.o.o. neprisiima jokios atsakomybės.

Helios TBLUS, d.o.o. gali bet kada pakeisti šią teisinę informaciją, kuri privalomai taikoma visiems vartotojams šiuo metu galiojančiu pavidalu. Dėl šios priežasties vartotojams rekomenduojama kas kartą lankantis svetainėje www.belinka.com atidžiai susipažinti su jos turiniu. Naudojantis svetaine www.belinka.com draudžiama elgtis ne pagal čia nurodytas taisykles. Vartotojas svetaine www.belinka.com yra visiškai atsakingas už savo veiksmus.

 
Ribota atsakomybė

Visa informacinė medžiaga svetainėje www.belinka.com yra informacinio pobūdžio. Helios TBLUS, d.o.o. svetainėje www.belinka.com stengiasi teikti naują, tikslią ir išsamią informaciją, tačiau negarantuoja, kad ji negali būti koreguotina bei tikslinama ir dėl to neprisiima su tuo susijusios atsakomybės.

Vartotojai naudojasi svetaineje www.belinka.com paskelbtu turiniu savo pačių atsakomybe. Nei Helios TBLUS, d.o.o., nei joks kitas fizinis ar juridinis asmuo, prisidėjęs kuriant ir rengiant svetainę arba vis dar bendradarbiaujantis su jos kūrėjais dėl atnaujinimų, nėra atsakingas dėl jokios žalos, kuri gali būti padaroma pasiekus šiose svetainėse esančią informaciją, ją naudojant ar negalint jos naudoti, ar dėl bet kokio kito pobūdžio jų klaidų ar turinio spragų.

Helios TBLUS, d.o.o. nėra atsakinga už žalą (įskaitant padarytą virusų), kurią vartotojas gali patirti programinėje įrangoje, mobiliajame telefone ar bet kuriame kitame įrenginyje ir (arba) programoje, naudojamoje svetainei pasiekti, dėl apsilankymo svetainėje www.belinka.com ar naudojimosi ja. Be to, Helios TBLUS, d.o.o. atsakinga už jokio kito pobūdžio žalą, kurios gali atsirasti naudojantis svetaine www.belinka.com ar negalint ja naudotis. Helios TBLUS, d.o.o. pasilieka teisę bet kada keisti svetainę www.belinka.com bet kokiu būdu ir dėl bet kokios priežasties be išankstinio pranešimo ir neprisiima jokios atsakomybės dėl tokio keitimo pasekmių.