Pravno obavještenje


Na web lokaciji nalaze se opšte informacije o kompaniji Helios TBLUS, d.o.o. i njenim pridruženim kompanijama, informacije o poslovanju navedenih kompanija i njihovim proizvodima. Ovo obavještenje se odnosi na svako lice koje posjeti web lokaciju; molimo vas da ga pažljivo pročitate. Prilikom pristupa web lokaciji www.belinka.com, korisnik potvrđuje da prihvata uslove koji su ovdje navedeni i da se sa njima slaže.

Opšti uslovi i odredbe

HELIOS TBLUS – General terms and conditions

Podaci o kompaniji

Ime kompanije: Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.

Registarski broj: 5043212000

Poreski broj: SI 45984794

Broj upisa: 10447300, Sodni register, Okrožno sodišče v Ljubljani

Sjedište kompanije: Količevo

Adresa kompanije: Količevo 65, 1230 Domžale

Broj telefona: +386 (0)1 588 62 99

Faks: +386 (0)1 588 63 03

E-pošta: belles@belinka.si

Pravne informacije

Sva prava su zadržana. Obavještenje se odnosi na matičnu stranicu i na sve podstranice na web lokaciji www.belinka.com. Sve informacije i sav materijal (tekst i slike) na web lokaciji www.belinka.com zaštićeni su autorskim i srodnim pravima i/ili pravima industrijske svojine koja su u vlasništvu kompanije Helios TBLUS, d.o.o. i/ili njenih pridruženih kompanija. Korisnici mogu da koriste web lokaciju www.belinka.com isključivo u lične, nekomercijalne svrhe. Zabranjena je upotreba web lokacije www.belinka.com na bilo koji drugi način, a naročito u komercijalne svrhe.

 
Ograničena upotreba informacija i materijala

Sve informacije i materijal (tekst i slike) koji su objavljeni na web lokaciji www.belinka.com mogu se reprodukovati isključivo u nekomercijalne svrhe, uz zadržavanje svih navedenih upozorenja o autorskim i srodnim pravima i/ili pravima industrijske svojine. Navedene informacije i materijal ne smiju se kopirati, reprodukovati ili na drugi način distribuirati u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog odobrenja kompanije Helios TBLUS, d.o.o. i/ili njenih pridruženih kompanija.

Svaka reprodukcija ili dio sadržaja web lokacije moraju biti označeni znakom kompanije Helios TBLUS, d.o.o., u skladu sa pravilima korporativnog identiteta – sva prava su zadržana. Web lokacija www.belinka.com takođe sadrži informacije trećih lica i veze ka web lokacijama trećih lica, pri čemu kompanija Helios TBLUS, d.o.o. nije odgovorna za njihov sadržaj i ne može dati nikakve garancije u vezi sa njima. Ukoliko posjećujete i koristite navedene povezane web lokacije, odgovornost kompanije Helios TBLUS, d.o.o. u potpunosti je isključena.

Kompanija Helios TBLUS, d.o.o. može izmijeniti ovo pravno obavještenje u bilo kom trenutku i ono će biti obavezujuće za korisnike u trenutno važećem obliku; stoga se korisnicima preporučuje da se detaljno upoznaju sa njegovim sadržajem prilikom svake posjete web lokaciji www.belinka.com. Zabranjena je upotreba web lokacije www.belinka.com koja je u suprotnosti sa ovdje navedenim pravilima. Korisnik koji koristi veb lokaciju www.belinka.com u suprotnosti sa ovdje navedenim pravilima u potpunosti je odgovoran za svoje postupke.

 
Pravna odgovornost

Sve informacije i sav materijal na web lokaciji www.belinka.com isključivo su namijenjeni u informativne svrhe. Kompanija Helios TBLUS, d.o.o. je posvećena pružanju tačnih, ažuriranih i kompletnih podataka na veb lokaciji www.belinka.com, ali ne može garantovati njihovu tačnost i potpunost i ne preuzima nikakvu odgovornost u tom pogledu.

Korisnici koriste web lokaciju www.belinka.com i sadržaj objavljen na toj web lokaciji na sopstvenu odgovornost. Ni kompanija Helios TBLUS, d.o.o., ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je doprinijelo kreiranju i dizajniranju web lokacije ili još uvijek sarađuje na njenom ažuriranju, nisu odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati prilikom pristupa informacijama na ovim web lokacijama, prilikom njihovog korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ili za bilo koju grešku ili propust u pogledu njihovog sadržaja.

Kompanija Helios TBLUS, d.o.o. nije odgovorna za štetu (uključujući štetu uzrokovanu virusima) koju bi korisnik mogao da pretrpi na svom softveru, mobilnom telefonu ili bilo kom drugom uređaju i/ili aplikaciji koja se koristi za pristup navedenoj web lokaciji, kao posljedicu posjete ili korišćenja web lokacije www.belinka.com. Pored toga, kompanija Helios TBLUS, d.o.o. nije odgovorna za bilo koju vrstu štete koja može biti posljedica upotrebe ili nemogućnosti upotrebe web lokacije www.belinka.com. Kompanija Helios TBLUS, d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku izmijeni web lokaciju www.belinka.com na bilo koji način i bez obzira na razlog, bez prethodnog obavještavanja, i ne preuzima odgovornost za bilo kakve posljedice tih modifikacija.