Meni

Pravno obavještenje


 

Na web lokaciji nalaze se opšte informacije o kompaniji Belinka – Belles, d.o.o. i njenim pridruženim kompanijama, informacije o poslovanju navedenih kompanija i njihovim proizvodima. Ovo obavještenje se odnosi na svako lice koje posjeti web lokaciju; molimo vas da ga pažljivo pročitate. Prilikom pristupa web lokaciji www.belinka.com, korisnik potvrđuje da prihvata uslove koji su ovdje navedeni i da se sa njima slaže.

 

Opšti uslovi i odredbe

BELINKA-BELLES General terms and conditions

 

Podaci o kompaniji

Ime kompanije: BELINKA-BELLES proizvodnja kemičnih izdelkov, d.o.o.

Registarski broj: 5487846000

Poreski broj: SI 85413534

Broj upisa: 11227700, Sodni register, Okrožno sodišče v Ljubljani

Sjedište kompanije: Ljubljana

Adresa kompanije: Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana – Črnuče

Broj telefona: +386 (0)1 588 62 99

Faks: +386 (0)1 588 63 03

E-pošta: belles@belinka.si

 

Pravne informacije

Sva prava su zadržana. Obavještenje se odnosi na matičnu stranicu i na sve podstranice na web lokaciji www.belinka.com. Sve informacije i sav materijal (tekst i slike) na web lokaciji www.belinka.com zaštićeni su autorskim i srodnim pravima i/ili pravima industrijske svojine koja su u vlasništvu kompanije Belinka – Belles, d.o.o. i/ili njenih pridruženih kompanija. Korisnici mogu da koriste web lokaciju www.belinka.com isključivo u lične, nekomercijalne svrhe. Zabranjena je upotreba web lokacije www.belinka.com na bilo koji drugi način, a naročito u komercijalne svrhe.

 
Ograničena upotreba informacija i materijala

Sve informacije i materijal (tekst i slike) koji su objavljeni na web lokaciji www.belinka.com mogu se reprodukovati isključivo u nekomercijalne svrhe, uz zadržavanje svih navedenih upozorenja o autorskim i srodnim pravima i/ili pravima industrijske svojine. Navedene informacije i materijal ne smiju se kopirati, reprodukovati ili na drugi način distribuirati u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog odobrenja kompanije Belinka – Belles, d.o.o. i/ili njenih pridruženih kompanija.

Svaka reprodukcija ili dio sadržaja web lokacije moraju biti označeni znakom kompanije Belinka – Belles, d.o.o., u skladu sa pravilima korporativnog identiteta – sva prava su zadržana. Web lokacija www.belinka.com takođe sadrži informacije trećih lica i veze ka web lokacijama trećih lica, pri čemu kompanija Belinka – Belles, d.o.o. nije odgovorna za njihov sadržaj i ne može dati nikakve garancije u vezi sa njima. Ukoliko posjećujete i koristite navedene povezane web lokacije, odgovornost kompanije Belinka – Belles, d.o.o. u potpunosti je isključena.

Kompanija Belinka – Belles, d.o.o. može izmijeniti ovo pravno obavještenje u bilo kom trenutku i ono će biti obavezujuće za korisnike u trenutno važećem obliku; stoga se korisnicima preporučuje da se detaljno upoznaju sa njegovim sadržajem prilikom svake posjete web lokaciji www.belinka.com. Zabranjena je upotreba web lokacije www.belinka.com koja je u suprotnosti sa ovdje navedenim pravilima. Korisnik koji koristi veb lokaciju www.belinka.com u suprotnosti sa ovdje navedenim pravilima u potpunosti je odgovoran za svoje postupke.

 
Pravna odgovornost

Sve informacije i sav materijal na web lokaciji www.belinka.com isključivo su namijenjeni u informativne svrhe. Kompanija Belinka – Belles, d.o.o. je posvećena pružanju tačnih, ažuriranih i kompletnih podataka na veb lokaciji www.belinka.com, ali ne može garantovati njihovu tačnost i potpunost i ne preuzima nikakvu odgovornost u tom pogledu.

Korisnici koriste web lokaciju www.belinka.com i sadržaj objavljen na toj web lokaciji na sopstvenu odgovornost. Ni kompanija Belinka – Belles, d.o.o., ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je doprinijelo kreiranju i dizajniranju web lokacije ili još uvijek sarađuje na njenom ažuriranju, nisu odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati prilikom pristupa informacijama na ovim web lokacijama, prilikom njihovog korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ili za bilo koju grešku ili propust u pogledu njihovog sadržaja.

Kompanija Belinka – Belles, d.o.o. nije odgovorna za štetu (uključujući štetu uzrokovanu virusima) koju bi korisnik mogao da pretrpi na svom softveru, mobilnom telefonu ili bilo kom drugom uređaju i/ili aplikaciji koja se koristi za pristup navedenoj web lokaciji, kao posljedicu posjete ili korišćenja web lokacije www.belinka.com. Pored toga, kompanija Belinka – Belles, d.o.o. nije odgovorna za bilo koju vrstu štete koja može biti posljedica upotrebe ili nemogućnosti upotrebe web lokacije www.belinka.com. Kompanija Belinka – Belles, d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku izmijeni web lokaciju www.belinka.com na bilo koji način i bez obzira na razlog, bez prethodnog obavještavanja, i ne preuzima odgovornost za bilo kakve posljedice tih modifikacija.