Olejovanie drevených povrchov

V tejto časti si môžete prečítať bližšie informácie o olejovaní drevených povrchov.

Dozviete sa ako správne pripraviť povrch na olejovanie, ako sa používajú oleje a aké podmienky by ste pri olejovaní drevených povrchov mali dodržiavať.

Okrem toho sa tiež dozviete ako by ste sa mali starať o naolejované drevené povrchy.

Ako správne pripraviť povrch pred olejovaním?
Nanášanie oleja
Spotreba
Teplota a vlhkosť pri nanášaní a schnutí
Ošetrovanie naolejovaných povrchov
Ako odstrániť prebytočný olej, ktorý sa drží na povrchu?
Balenie a skladovanie olejov


Ako správne pripraviť povrch pred olejovaním?

Pred natieraním musí byť drevo suché, vhodne opracované a odprášené, bez mastnoty, voskov a iných nečistôt.

Kvalitné rovnomerné brúsenie dreveného povrchu má kľúčový význam pre dosiahnutie konečného hladkého povrchu a tým uspokojivého konečného vzhľadu naolejovaného predmetu. Nerovnomerné brúsenie spôsobuje nerovnomerné vsiaknutie oleja, čo sa prejaví vo forme fľakatosti a nerovnomernom stupni lesku. Preto pre tvrdšie druhy dreva ako sú dub a teak, odporúčame brúsenie brúsnym papierom zrnitosti 220; pre buk 280 – 320; pre mäkšie druhy dreva ako sú topoľ a smrek, stačí zrnitosť 180, pretože jemnejším brúsnym papierom nebude povrch hladší.

Pred nanášaním oleja musí byť drevo dobre vysušené, pretože v opačnom prípade olej nemôže vsiaknuť a ochrana nebude dostatočná.


Nanášanie oleja

Olej pred nanášaním dobre premiešame. Najlepšie sa olej nanáša handrou, ktorá nezanecháva vlákna. Možné je aj nanášanie so štetcom alebo valčekom, niekto ho nanáša dokonca špachtľou, striekaním alebo ponáraním.

Olej nalejeme na povrch dreva a handrou ho rovnomerne roztrieme po celom povrchu. Vrstva oleja musí byť výdatná. Na dreve ho musí byť toľko, aby ihneď nevsiakol, ale aby zostal na povrchu. Olej necháme vsakovať 5 – 20 minút (závisí od druhu oleja a dreva). Potom zvyšok oleja odstránime čistou, suchou a nasiakavou handrou alebo nasiakavým papierom a povrch utrieme alebo vyleštíme. Ak z povrchu neodstránime všetok prebytočný olej, môže nevsiaknutý olej zaschnúť na povrchu dreva, vytvoriť fľaky a pokaziť tak želaný rovnomerný hodvábny lesk. Olej schne 6 – 24 hodín alebo dlhšie, závisí to od druhu oleja. Pri nanášaní ponáraním, ponoríme celý drevený predmet do oleja a po 10 – 60 sekundách ho postavíme tak, aby z neho olej stiekol. Aj v tomto prípade po 5 – 20 minútach zotrieme zvyšok oleja a povrch vyleštíme.

Drevo je vtedy dobre ochránené, keď už nenasáva viac oleja. Pre kvalitnú ochranu a lepšiu odolnosť dreva odporúčame pri prvom nanášaní po 24 hodinách postup aspoň ešte raz zopakovať. Pri viacej pórovitých povrchoch, resp. mäkších druhoch dreva odporúčame viacej vrstiev oleja v 24 hodinových intervaloch. Medzi nanesením jednotlivých vrstiev povrch prebrúsime špongiou scotch bride alebo jemnými abrazívnymi hubkami a starostlivo odstránime prach. Použité handry, papier a iné pomôcky ihneď po použití umyjeme mydlom a vodou alebo priemyselným liehom alebo nitro riedidlom.

UPOZORNENIE

Pri schnutí olejov sa uvoľňuje teplo. Pri nasiaknutých handrách, hubkách a papieroch, ktoré sme použili na nanášanie a utieranie oleja, môže dôjsť k nadmernému zohriatiu, čo môže spôsobiť samovznietenie.

Olejom nasiaknuté handry a iné pórovité pracovné pomôcky (penové valčeky, hubky, papier) je potrebné ihneď po použití umyť, resp. namočiť do vody alebo spáliť, v opačnom prípade môže dôjsť k ich samovznieteniu.


Spotreba

Pre dobrú ochranu je potrebné dodržať predpísanú spotrebu vybraného výrobku, ktorá je uvedená na balení.

Spotreba závisí od druhu dreva (pri viac nasiakavých druhoch je spotreba väčšia ako pri menej nasiakavých druhoch, pri mäkších druhoch dreva je potrebný väčší počet vrstiev), od kvality opracovania povrchu (pri horšie obrúsených povrchoch pre plnohodnotnú ochranu spotrebujeme väčšie množstvo náteru ako pri hladkých, veľmi dobre opracovaných povrchoch) a od stupňa vyschnutia dreva.


Teplota a vlhkosť pri nanášaní a schnutí

Olej nanášame pri teplote od 15°C do 25°C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 40 – 70%.

Nanášanie výrobku neodporúčame pri teplote nižšej ako 15°C a relatívnej vlhkosti vzduchu vyššej ako 75%.

Pri normálnych podmienkach (T = 20°C, relatívna vlhkosť vzduchu 65%) vrstva oleja zaschne po 24 hodinách. Pri nižšej teplote a/alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia môže predĺžiť. Povrch je celkom suchý po 7 dňoch.


Ošetrovanie naolejovaných povrchov

Povrchy ošetrujeme rovnakým výrobkom ako pri prvom olejovaní.

Interval ošetrovania závisí od druhu dreva, mechanického zaťaženia a vystavenia vlhkosti. Odporúčame pravidelnú kontrolu kvalitu ochrany, ktorú vykonáme testom pomocou kvapky vody. Ak kvapka vsiakne do dreva, je potrebné drevo ošetriť. Aj matný vzhľad povrchu poukazuje na to, že je potrebné znovu povrch naolejovať.

Pre lepší konečný vzhľad je znova dôležitá príprava povrchu. Musíme ho rovnomerne prebrúsiť a odstrániť všetok prach. Drevo musí byť pred nanášaním oleja dobre vyschnuté. Na takto pripravený podklad nanesieme olej a po určitom čase prebytočný olej odstránime. Podľa potreby postup po 24 hodinách zopakujeme.


Ako odstrániť prebytočný olej, ktorý sa drží na povrchu?

Ak pri nanášaní zabudneme odstrániť prebytočný olej a ten na povrchu zaschne, povrch zostane fľakatý, nerovnomerne lesklý, niekedy aj lepivý.

Ak chceme zaschnutú vrstvu oleja z povrchu dreva odstrániť, je na to najvhodnejšie nitro riedidlo. Pred tým je však potrebné zistiť, či sa tým z dreva neodstránia triesloviny, čo by spôsobilo zmenu farby dreva a fľakatosť. Drevo je potrebné pred ďalším olejovaním nechať celkom vyschnúť.


Balenie a skladovanie olejov

Všetky oleje od Belinky sú balené v dózach po 0,5 litra.

Výrobky skladujeme v originálnom obale pri teplote 5 – 25°C, mimo dosahu detí. Zvyšok oleja vzduchotesne uzatvoríme a skladujeme do dátumu spotreby.