Jak začít s natíráním?

Potom co jsme vybrali kvalitní dřevo a zajistili správnou montáž dřevěných prvků, je čas začít natírat.

Ale jak? Více se dozvíte v kapitole Jak začít s natíráním.

Dozvíte se něco o výběru správného nátěru, jak se připravit na práci, jaké pomůcky použít, jak připravit povrch, jaká je doporučená tloušťka nátěru a jaké klimatické podmínky jsou pro práci nejvhodnější.

Jak vybrat správný nátěr?
Příprava
Jaké pomůcky potřebuji k natírání?
Jak připravit povrch?
Jaká musí být tloušťka nátěru?
Jaké musí být klimatické podmínky při natírání?


Jak vybrat správný nátěr?

Vhodný nátěr nebo kombinaci nátěrů vybereme podle toho, kde se dřevo bude nacházet a jaký je jeho požadovaný konečný vzhled.

Požadujeme-li zachování viditelnosti struktury dřeva, zvolíme lazuru. Chceme-li silné intenzivní barevné tóny, které dřevo překryjí, zvolíme krycí barvu.

Chceme-li nátěr, který bude šetrný k životnímu prostředí i k našemu zdraví, volíme nátěry na vodní bázi. Vzhledem k tomu, bude-li dřevo vystaveno vlhkosti, zvolíme ještě vhodnou impregnaci.


Příprava

Před natíráním musíme překrýt všechny části výrobku, které nechceme natírat.

Použijeme předepsané ochranné prostředky.

Doporučujeme řídít se pokyny na balení a při náročnější práci také technickými informacemi výrobce. Míchat můžeme pouze stejné výrobky.


Jaké pomůcky potřebuji k natírání?

Pri natírání dřeva výrobky, které obsahují organická rozpouštědla, ….

… zvolíme štětce z přírodních štětin, pro natírání vodními výrobky zvolíme štětce s roztřepenými syntetickými štětinami nebo krátkosrsté velurové válečky.

Pokud budeme brousit zaschlý vodní nátěr, doporučujeme použít brusný papír pro akrylové nátěry.

img2629[1]
Pri natírání dřeva výrobky, které obsahují organická rozpouštědla, zvolíme štětce z přírodních štětin.

img1498[1]
Pro natírání vodními výrobky zvolíme štětce s roztřepenými syntetickými štětinami nebo krátkosrsté velurové válečky.


Jak připravit povrch?

Pro dosažení nejlepších výsledků je třeba povrch před natřením vhodně připravit.

Před nánosem musí být dřevo suché. Dřevěné výrobky, které koupíme nebo nám je vyrobí truhlář, bývají již obroušené. Pro nejlepší konečný vzhled musí být povrch co nejhladší. Pokud tomu tak není, povrch dodatečně zbrousíme. Poté musíme povrch důkladně odprášit. Můžeme to udělat štětcem, vhodným hadrem nebo povrch vyfoukáme vzduchem.

Pokud odprašujeme stejným štětcem, kterým budeme později natírat, musíme jej po odprašování důkladně vyčistit. Před natíráním musí být dřevěný povrch i pomůcky (štětec, váleček) čisté a bez nepřilnavých částic, které by mohly zhoršit přilnavost nátěru.


Jaká musí být tloušťka nátěru?

Nátěr je překážka mezi okolím a materiálem, který natíráme, a proto je jeho tloušťka nerozlučně spjata s jeho účinností.

Tloušťka vrstvy závisí na zvoleném nátěru. Nátěr nesmí být ani příliš silný ani příliš tenký.

Naneseme-li nátěr v příliš tlusté vrstvě, může se začít sloupávat. Příliš tenké nánosy nátěru však rychle degradují, neposkytují dřevu dostatečnou ochranu a dřevo se proto rychleji kazí. Pro dosažení správné tloušťky nátěru je proto klíčové řídit se pokyny o doporučené spotřebě na balení každého výrobku.
Layout 1


Jaké musí být klimatické podmínky při natírání?

Nejvhodnější teplota k natírání je mezi 20 a 25°C a relativní vlhkost vzduchu 60-65%.

Vyhněte se natírání na přímém slunci a při nízkých teplotách, protože při nízkých teplotách nátěry schnou déle a při vyšších se doba schnutí zkracuje. Důležitá je také vlhkost vzduchu a natíraného materiálu. Nátěry nesmíme aplikovat na vlhké, mokré nebo zledovatělé povrchy.

Natírání při nízkých teplotách
Při natírání je třeba brát ohled na nízké teploty a specifické klimatické podmínky. Na podzim je vlhkost větší, teploty vzduchu jsou nižší, a proto jsou nižší i teploty podkladu, na který barvu nanášíme. Proto v měsících, kdy se teploty pohybují okolo bodu mrazu, natírání nedoporučujeme.

V případě, že dřevo přetřít musíte, doporučujeme takto učinit během dne, kdy je ovzduší o něco teplejší a podklad uschne. Kvůli nízkým teplotám a zvýšené vlhkosti se doba schnutí nátěru značně prodlužuje. Druhý resp. třetí nátěr nanášíme teprve po několika dnech resp. po úplném zaschnutí podkladu.

Míru zaschnutí nátěru můžeme snadno zjistit brusným papírem. Další vrstvu naneseme, pokud se nátěr dobře brousí (práší). Pokud se při broušení brusný papír »zadělává«, musíme s aplikací další vrstvy ještě počkat.
Při nízkých teplotách zvláště nedoporučujeme pracovat s nátěry na vodní bázi. V době natírání a schnutí musí být teplota dřevěné plochy a vzduchu nejméně 10°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

Natírání v horkých dnech
Nejvhodnější doba k natírání je jaro a podzim, kdy teploty nejsou tak vysoké a vlhkost je přiměřená.

V létě, kdy jsou teploty relativně vysoké, se vyhněme natírání dřeva, které je vystaveno přímému slunci. Kvůli vysokým denním teplotám je vysoká také teplota dřeva. Rozpouštědlo se rychle vypařuje, proto tvorba filmu není ideální, což zhoršuje ochranu dřeva (menší penetrace) a zkracuje životnost nátěru.

Pokud se přesto rozhodnete dřevo natírat v letních měsících, doporučujeme tak učinit buď brzy ráno, nebo večer, kdy jsou teploty vzduchu o něco nižší a ochladí se tak i dřevo.

Vlhkost vzduchu při natírání
Podíl vlhkosti ve vzduchu má podstatný vliv na dobu schnutí nátěrů. Při zvýšené vlhkosti, nátěry schnou déle. Za normálních klimatických podmínek doporučujeme mezi jednotlivými vrstvami počkat 1 den, aby spodní vrstva zcela uschla. Za deštivého počasí však bude lepší, vyčkáte-li mezi nánosy jednotlivých vrstev déle.

Natíráme-li nátěry na vodní bázi, musíme obzvlášť dávat pozor na zvýšenou vlhkost. Za deště, před a po bouřce resp. dokud se ze země vypařuje voda, dosahuje vlhkost vzduchu běžně 85%. Za takových podmínek natírání vodními nátěry nedoporučujeme.