Kako započeti premazivanje?

Nakon izbora odgovarajuće kvalitete drva, te nakon toga pravilne ugradnje, vrijeme je za početak radova.
No, pitanje je kako? Više o tome možete pročitati u poglavlju »Kako započeti premazivanje«.
Saznati ćete sve o tome kako izabrati prave premaze, kako se pripremiti za rad, kakav se alat za to koristi, zatim kako treba pripremiti površinu, do toga kolika je preporučljiva debljina premaza te kakvi su klimatski uvjeti najprikladniji za premazivanje.
Ko smo izbrali kakovosten les in poskrbeli za pravilno vgradnjo lesa, je čas, da se lotimo premazovanja. Toda kako? Več o tem si preberite v poglavju Kako se lotimo premazovanja.

Kako izabrati pravi premaz?
Priprema za rad
Kakav alat je potreban za premazivanje?
Kako pripremiti površinu?
Kakva mora biti debljina premaza?
Kakšni morajo biti klimatski pogoji za premazovanje?


Kako izabrati pravi premaz?

Obzirom na okoliš u kojem će se drvo nalaziti, te na željeni izgled drva, potrebno je izabrati odgovarajući premaz ili kombinaciju premaza.
Ako želite da struktura drva nakon premazivanja ostane vidljiva, treba izabrati lazurni premaz. Ako želite jake, intenzivne tonove boje, koji će prekriti drvo, treba izabrati prekrivajući premaz. Ako želite koristiti okolišu i zdravlju ugodan premaz, treba izabrati proizvode na osnovi vode. A obzirom na činjenicu hoće li drveni element biti izložen vlazi, treba se odlučiti i za odgovarajuću impregnaciju.


Priprema za rad

Prije premazivanja potrebno je zaštititi sve one dijelove elemenata koje ne želite premazati.
Pri tome treba koristiti propisana osobna zaštitna sredstva.
Svakako preporučujemo poštivanje uputa na ambalaži, a pri zahtjevnijim zahvatima čak i tehničke informacije proizvođača. Samo se isti proizvodi međusobno mogu miješati.


Kakav alat je potreban za premazivanje?

Pri premazivanju drva s proizvodima koji sadrže organska otapala za nanošenje treba izabrati kistove od prirodnih vlakana, dok za nanošenje proizvoda na osnovi vode treba koristiti kistove s rascjepljenim sintetičkim dlakama ili kratkodlake valjke od velura.

Orodje za uporabo premazov, ki vsebujejo organska topila
Alat za premazivanje drva s proizvodima koji sadrže organska otapala.

Orodje za delo z vodnimi premazi
Alat za premazivanje drva s proizvodima na osnovi vode.

Pri brušenju osušenih površina premazanih proizvodima na osnovi vode, preporučujemo uporabu brusnih papira za akrilne premaze.


Kako pripremiti površinu?

Konačni rezultat će biti najbolji, ako se prije premazivanja površina prikladno pripremi.
Drvo mora prije premazivanja biti suho. Drveni elementi su pretežno već pobrušeni, bez obzira jesu li kupljeni ili su izrađeni kod stolara. Za dobar završni izgled potrebno je da površina drva bude što glatkija. Ako tomu nije tako, površinu treba dodatno pobrusiti. A zatim je treba dobro očistiti od prašine. To se može učiniti već sa kistom, prikladnom krpom ili se može poslužiti zrakom pod pritiskom.
Ako to radite s istim kistom, kojim ćete kasnije premazivati, morate ga temeljito očistiti od prašine. Prije početka premazivanja površina drva, kao i alat (kist ili valjak) moraju biti čisti i bez ikakvih odlomljenih djelića, koji bi mogli oslabiti prijem premaza.


Kakva mora biti debljina premaza?

Premaz predstavlja pregradu između okoliša i materijala kojeg štiti, zato je njegova debljina neposredno povezana s njegovom djelotvornošću.
Debljina potrebnog sloja ovisi o odabranom premazu. Premaz ne smije biti ni predebel ni pretanak.
Ako se premaz nanosi u predebelom sloju, brzo će se početi ljuštiti. Pretanki nanosi premaza pak prebrzo propadaju, a time ne daju zadovoljavajuću zaštitu te zbog toga drvo brže propada. Da bi postigli odgovarajuću debljinu premaza, ključno je poštivanje uputa o preporučenoj potrošnji koja se nalazi na ambalaži svakog proizvoda.

img1810[1]

Ključno je poštivanje uputa o preporučenoj potrošnji koja se nalazi na ambalaži svakog proizvoda.


Kakvi moraju biti klimatski uvjeti za premazivanje?

Najprikladnije temperature za premazivanje drva su one između 20 i 25°C , pri relativnoj vlažnosti od 60-65%.
Potrebno je izbjegavati premazivanje na neposrednom suncu i pri niskim temperaturama, jer se tada premazi duže suše, dok se kod visokih temperatura sušenje znatno skraćuje. Isto tako, važna je vlažnost okoliša kao i samog materijala koji se premazuje. Premazi se ne smiju nanositi na vlažne (temperatura rošenja), mokre ili zaleđene površine.

Premazivanje pri niskim temperaturama

Pri radu s premazima treba uvažavati niske temperature i specifične klimatske uvjete. Ako su temperature zraka dulje vrijeme niske, posljedično su niže i temperature podloge na koju se nanosi premaz. Zbog toga, u zimskim mjesecima, kada su temperature blizu temperature ledišta, ne preporučujemo rad sa premazima.
U slučaju da drvo iz nekog razloga morate premazati, savjetujemo vam da radite usred dana, kada se zrak barem malo ugrije, a podloga osuši. Zbog niskih temperatura i povećane vlažnosti zraka vrijeme se sušenja znatno produžuje. Drugi, odnosno treći sloj premaza, nanosi se tek nakon nekoliko dana, odnosno kada se podloga potpuno osuši.
Stupanj osušenosti premaza može se jednostavno ispitati uz pomoć brusnog papira. Ako se pri brušenju premaz lijepo brusi (odnosno diže se prašina), onda slobodno premažite slijedeći sloj premaza. U slučaju da se pri brušenju brusni papir zaprlja (nedovoljno osušenim premazom), onda s premazivanjem slijedećeg sloja treba malo pričekati.
Rad s premazima na osnovi vode pri niskim temperaturama osobito ne savjetujemo, jer pri radu i u vrijeme sušenja temperatura drvenog elementa koji se premazuje, ali i zraka mora biti najmanje 10 °C, dok relativna vlažnost zraka mora biti niža od 80 %.

Premazivanje u ljetnim danima

Najprikladnije vrijeme za rad s premazima je proljeće ili jesen, kada temperature još nisu tako visoke, a i vlažnost zraka je odgovarajuća.
Ljeti se temperature znatno povisuju, a zrak je suh. U tom razdoblju treba izbjegavati premazivanje drva koje je izloženo izravnom suncu. Zbog visokih dnevnih temperatura i temperatura drva vrlo je visoka. Otapalo brzo hlapi, te zbog toga stvaranje filma nije idealno, što dodatno slabi zaštitu drva (manja penetracija).
Ako ćete se unatoč tome odlučiti na premazivanje drva u ljetnim mjesecima, savjetujemo vam da se posla prihvatite rano ujutro ili navečer, kada su temperature zraka nešto niže, a i sam materijal je hladniji.sušena.

Vlažnost zraka pri premazivanju

Udjel vlage u zraku značajno utječe na vrijeme sušenja premaza. Kada ima više vlage, premazi se suše dulje. U normalnim klimatskim uvjetima savjetujemo, da između nanošenja pojedinih slojeva pričekate 1 dan, tako da se donji sloj u potpunosti osuši: Pri kišnom vremenu bolje je da međuvrijeme između pojedinih slojeva dodatno produžite.
Pri povišenoj vlažnosti zraka treba biti osobito pažljiv, posebno ako premazujete s premazima na osnovi vode. Kada pada kiša ili se sprema nevrijeme, odnosno neposredno nakon nevremenadok iz zemlje još isparava voda, vlaga u zraku obično prelazi vrijednost od 85 %. Tada nikako ne preporučujemo premazivanje s premazima na osnovi vode.