Abeceda ochrany dreva

V abecede ochrany dreva nájdete viaceré informácie o ochrane dreva.

Vysvetlíme výrazy, ako sú farba, náter alebo lak a poskytneme informácie o dreve, o tom, čo je impregnácia a čo sú biocídy.

Môžete si tu prečítať viac o tom, čo sú povrchové farby, lazúry a krycie farby alebo emaily a aké sú medzi nimi rozdiely. Dozviete sa, že na ochranu dreva je potrebná impregnácia aj povrchový náter a prečo Belinka neponúka univerzálne výrobky (2 v 1).

Farba, náter alebo lak
Krátko o dreve
Čo je impregnácia?
Aké sú rozdiely medzi impregnáciami Base a Impregnant?
Čo sú biocídy?
Čo sú povrchové nátery?
Čo sú lazúry?
Spôsob zosvetlenia Illuminou
Čo sú krycie farby alebo emaily?
Čo mám teda použiť – impregnáciu alebo povrchový náter?
Nemáte nejaký univerzálny výrobok (2 v 1), kde by už povrchový náter obsahoval biocídy?
Rozdiely medzi Lasurom a Toplasurom uv plus


Farba, náter alebo lak

Najskôr musíme vysvetlit‘ základné výrazy pre výrobky, ktoré sa používajú v oblasti farieb a lakov.

„Farba“ je najobecnejší a možno aj najrozšírenejší výraz pre výrobky tohto druhu. Často tiež hovoríme, že drevo alebo nejaký iný povrch „natrieme farbou“. Nevýhodou výrazu farba je, že môže znamenat‘ tak druh výrobku ako aj jeho farebný odtieň. Často sa tiež nesprávne používa výraz „lak“ alebo „lakovat“, ktorý v terminológii nášho oboru znamená bezfarebný náter, respektíve jeho aplikáciu.

Vhodnejší je teda výraz „náter“, ktorý je práve tak obecný a označuje všetky druhy výrobkov, ktoré výrobcovia farieb a lakov ponúkajú.

Prečítajte si viac aj o iných druhoch náterov, ako sú impregnácie, lazúry a krycie farby.


Krátko o dreve

Drevo je prírodný kompozitný materiál, zložený predovšetkým z celulózy, hemicelulózy a lignínu.

Má viaceré úžitkové vlastnosti: okrem toho, že je odolné, pevné a elastické, je aj prirodzene krásne, rozmanité a l’ahko spracovatel’né. Drevo je trvalé a má tiež vynikajúce izolačné vlastnosti.

Napriek týmto dobrým vlastnostiam je drevo v kontakte s vonkajšími vplyvmi zranitel’né, citlivé na UV lúče (slnko mení farbu dreva a rozpúšt’a jeho lignocelulózu), vlhkost‘ (spôsobuje zmeny rozmerov) a biologických škodcov.

Belinka svojimi výrobkami ponúka ideálnu ochranu dreva pred týmito všetkými nebezpečenstvami.


Čo je impregnácia?

Impregnácia je náter, ktorý obsahuje biocídy a zabraňuje tak vývinu škodcov v dreve.

Je redšia ako povrchový náter, pretože je dôležité, aby prenikla čo najhlbšie do dreva a dôkladne tak ošetrila drevo a chránila ho pred škodcami.

Impregnáciu musíme aplikovat‘ na všetky drevené výrobky, ktoré budú umiestnené vonku alebo vo vlhkých miestnostiach. Belinka vyrába 2 rôzne impregnácie: Base (s organickými rozpúšt’adlami), Impregnant (na báze vody).

Impregnácia sama o sebe neposkytuje dostatočnú ochranu. Po aplikácii impregnácie musíme drevo vždy natriet‘ ešte povrchovým náterom, ktorý ho bude chránit‘ pred poveternostnými vplyvmi.


Aké sú rozdiely medzi impregnáciami Base a Impregnant?

Všetky Belinkine impregnácie obsahujú biocídy a sú určené na preventívnu ochranu dreva pred drevokaznými škodcami.

Lepšia a hlbšia absorpcia ochranného prostriedku do dreva znamená aj lepšiu ochranu. Na drevo, ktoré bude neskôr exponované poveternostným vplyvom, treba po naimpregnovaní naniesť niektorý z povrchových náterov.

Impregnačné základy Base a Impregnant obsahujú okrem biocídov aj živice. Homogenizujú povrch dreva, a preto sú tieto výrobky ideálnym podkladom pre povrchové nátery, najmä lazúry. Drevo chránia pred drevokazným hmyzom a hubami spôsobujúcimi práchnivenie a modranie dreva. Obidva výrobky sú bezfarebné, preto nemajú vplyv na konečný farebný odtieň lazúry. Base sa obyčajne používa, ak na povrchovú ochranu drevených výrobkov použijeme výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel (Toplasur uv plus alebo Lasur). Ak bude drevo ošetrené vodnými lazúrami (Exterier), treba ho najskôr naimpregnovať Impregnantom.


Čo sú biocídy?

Biocídy sú prostriedky na ničenie škodlivých organizmov.

Rozdel’ujeme ich na fungicídy (ochrana pred plesňami, baktériami, mikroorganizmami) a insekticídy (ochrana pred hmyzom vo všetkých fázach jeho vývoja).

Skupina výrobkov od Belinky obsahujúca biocídy je určená na preventívnu ochranu dreva (Base, Impregnant) a v prípade, že drevo bolo už napadnuté škodcami a musíme ich teda zahubit‘ (Belocid).

Biocídy sú špeciálne prostriedky, ktoré zvyčajne pridávame do impregnácií, ktoré sú koncipované tak, aby prenikli čo najhlbšie do drhttps://belinka.com/sk/vyrobky/impregnant/eva a tam pôsobili pomocou svojich účinných látok – biocídov. Druh biocídu je pre jednotlivý náter vybraný podl’a toho, proti ktorému lesnému škodcovi je určený – insekticíd alebo fungicíd resp. kombinácia oboch.


Čo sú povrchové nátery?

Povrchové nátery chránia drevo pred poveternostnými a mechanickými vplyvmi a zároveň drevo dekoračne zafarbujú.
Rozdel’ujú sa na lazúry (ktoré sú polopriesvitné a ponechávajú viditel’nú štruktúru dreva) a krycie farby (ktoré drevo celkom prekryjú).

img1827[1]
Lazúry

img1929[1]
Krycie farby


Čo sú lazúry?

Lazúry sú polopriesvitné povrchové nátery, ktoré ponechávajú viditel’nú štruktúru dreva, chránia drevo pred poveternostnými a mechanickými vplyvmi, a zároveň ho dekoračne zafarbujú.

Chránia ho aj pred mastnotami, zvyčajne sú odolné proti jemnejším čistiacim prostriedkom a chemikáliám. Ľahko sa nanášajú. Dôležitými vlastnost’ami lazúr sú paropriepustnost‘ a jednoduchá renovácia náteru. Lazúry od Belinky sú: Lasur, Toplasur uv plus, Interier a Exterier.

Pri lazúrach je potrebné venovat‘ zvýšenú pozornost‘ odporučenej spotrebe jednotlivého výrobku, pretože len pri dodržaní pokynov môžeme očakávat‘ kvalitnú a trvalú ochranu dreva.

Drevo sa prvý rok po montáži prispôsobuje mikroklíme okolia, a preto sa rozpína a zmrašt’uje, »dýcha« s okolím. Na povrchu náteru vzniknú malé, bežne neviditel’né praskliny. Preto je potrebné po roku od nanesenia prvého náteru všetky klimaticky exponované časti dreva ešte raz pretriet‘ vybranou lazúrou.


Spôsob zosvetlenia Illuminou

Prvá fáza: Príprava dreva – očistenie kefou, brúsenie, očistenie, odstraňovanie neprídržných častí dreva a starej farby a prípadná oprava podkladu.

Druhá fáza: Nanesenie náteru Belinka Illumina

Tretia fáza: Natieranie vybraným odtieňom lazúry.


Čo sú krycie farby alebo emaily?

Sú to povrchové nátery, ktoré drevo (alebo kov) dekoračne zafarbujú a chránia pred poveternostnými a inými vplyvmi.

Štruktúra dreva po natretí už nie je viditel’ná, pretože krycie farby povrch celkom prekryjú. Preto s nimi môžeme pretriet‘ aj menej kvalitné drevo. Krycie farby nie sú paropriepustné a obnovenie náteru je pri nich náročnejšie.

Zvyčajne ich nanášame v kombinácii s vhodným základom. Vol’ba základu závisí od podkladu, ktorý natierame. Krycou farbou od Belinky je Exterier email.


Čo mám teda použiť – impregnáciu alebo povrchový náter?

Oba.

Impregnácie a povrchové nátery nie sú zamenitel’né, ale sa dopĺňajú, čo znamená, že ich vždy používame v kombinácii jedného s druhým. Každé drevo potrebuje nejaký druh povrchového náteru (lazúru alebo krycí náter), pretože bude vystavené mechanickým (v interiéri) alebo poveternostným vplyvom (v exteriéri).

Impregnáciu použijeme spolu s povrchovým náterom v prípade, ak bude drevo vystavené vplyvom počasia alebo vlhkosti.


Nemáte nejaký univerzálny výrobok (2 v 1), kde by už povrchový náter obsahoval biocídy?

V Belinke dôsledne rozlišujeme impregnácie a povrchové nátery.

Drevo najskôr impregnujeme riedkym náterom, ktorý hlboko prenikne do dreva a tým ho účinne chráni pred škodcami. Impregnované drevo potom ešte pretrieme povrchovým náterom, ktorý ochráni drevo pred poveternostnými vplyvmi. Tým zapečatíme impregnáciu a zabezpečíme pôsobenie biocídov tam, kde sú potrebné. Zbytočne tak nezat’ažujú životné prostredie.

Ak by sme použili univerzálne povrchové nátery, ktoré obsahujú biocídy a zároveň chránia drevo pred poveternostnými vplyvmi, do dreva by sa nedostalo potrebné množstvo biocídov a tieto by však zároveň zostali na povrchu. Spotrebitel‘ by s nimi prichádzal do kontaktu, drevo by však bolo horšie chránené pred škodcami. Na tento fakt je potrebné zvlášt‘ upozornit‘ v prípade, ak chceme takýto výrobok použit‘ na natieranie dreva v obytných miestnostiach. Tam použitie impregnácie zvyčajne nie je vôbec potrebné.

Ekologický a neekologický princíp použitia biocídov
img1481[1]
Ekologický princíp                         Neekologický princíp


Rozdiely medzi Lasurom a Toplasurom uv plus

VLASTNOSŤ Lasur  (tenkovrstvá lazúra) Toplasur uv plus (hrubovrstvá lazúra)
použitie fasádne obklady,
ploty,… (mäkšie druhy
dreva a rozmerovo
menej stabilné drevo)
dvere, okná, rozmerovo
stabilné drevo a drevo
viacej vystavené poveternostným vplyvom
uv ochrana
a klimatická
odolnosť
dobrá
(obsahuje UV filtre a
vode odolné látky)
pre extrémne klimatické podmienky
(tiež obsahuje UV
absorbéry, vosky a
lapače voľných radikálov)
lesk jemný mat lesklý
viskozita redší – tekutejší (dobre
vsakuje do dreva)
hustejší – tixotropný
(nesteká)
odporúčaná spotreba na použitie v eteriéri 10–12 m2 dreva/1 l (zvyčajne 3 vrstvy) 8–10 m2 dreva/1 l (zvyčajne 2 vrstvy)
6-10 m2 dreva / 1 l – bezfarebný Toplasur uv plus(zvyčajne 3 vrstvy)