Belinka Oil Food Contact

Belinka Oil Food Contact është një produkt impregnimi biologjik i bazuar në vajra vegjetale dhe minerale të rafinuara, me vajra aromatikë të shtuar, që përdoret për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të mëdha dhe me lustër të drurit në ambiente të brendshme. Ai është i përshtatshëm për sipërfaqet që janë në kontakt me ushqimet ose të planifikuara për përgatitjen dhe shërbimin e ushqimeve.

  • impregnimi biologjik pa ngjyrë
  • për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të drurit që janë në kontakt me ushqimet
  • impregnimi thithet në thellësi nga druri dhe bën që sipërfaqja të largojë ujin

Ai përdoret për impregnimin dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të mëdha dhe me lustër të drurit që përdoren për përgatitjen dhe shërbimin e ushqimeve (banak kuzhine, tavolinë, tavolina me rrota për shërbimin etj.)

Sipërfaqet e mbuluara me Belinka Oil Food Contact duhet të trajtohen më pas përsëri me të njëjtin produkt. Intervali i nevojshëm për mirëmbajtjen varet nga lloji i drurit, ngarkesa mekanike dhe ekspozimi ndaj lagështisë. Për njësitë e kuzhinës që ekspozohen shpesh ndaj lagështisë aplikimi i trajtimit duhet të jetë më i shpeshtë.

Vajrat Belinka janë të prodhuar me përbërës natyralë dhe nuk janë të dëmshëm për shëndetin dhe mjedisin.


Paralajmërim

Veshjet e bëra me vaj duhet të zhyten në ujë ose të digjen pas përdorimit, në rast të kundërt mund të shkaktohet një djegie spontane.