Belinka Oil Food Contact

Belinka Oil Food Contact е био импрегнација врз база на рафинирани растителни и минерални масла со додатни ароматични масла што се употребува за заштита и одржување на големи и фурнирани дрвени површини во затворен простор. Соодветно е за површини кои се во контакт со храна или се наменети за подготовка или сервирање на храна.

  • безбојна био импрегнација
  • за заштита и одржување на дрвени површини што доаѓаат во контакт со храна
  • импрегнацијата се апсорбира длабоко во дрвото ја и ја прави површината отпорна на вода

Се употребѕва за импрегнација и одржување на големи и фурнирани дрвени површини што се употребуваат за подготовка и сервирање на храна (кујнскa работна површина, маса, количка за послужување, итн.).

Површините премачкани со Belinka Oil Food Contact подоцна треба да се премачкаат со истиот производ. Потребниот временски интревал на одржување зависи од видот на дрво, механичката оптеретеност и изложеноста на влажност. Кујнските елементи кои се често изложени на влажност мора да се премачкуваат почесто.

Belinka oils се направени од природни состојки и не претставуваат опасност за здравјето и околината.


Предупредување

Крпите потопени со масло мора да се накиснат во вода или да се изгорат по употребата, бидејќи во спротивно можно е спонтано да се запалат.