Belinka Oil Interier

Belinka Oil Interier është një bojë e bazuar në vajra vegjetale të modifikuara me parafina të shtuara, i cili përdoret për trajtimin përfundimtar të sipërfaqeve dhe mirëmbajtjen e elementeve të drurit në ambiente të brendshme, si p.sh. panele muri dhe mobilie.

  • impregnimi pa ngjyrë
  • për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të drurit në ambiente të brendshme
  • formon një shtresë të hollë mbi sipërfaqe që ofron një mbrojtje cilësore dhe një sipërfaqe të lëmuar dhe të këndshme
  • një sipërfaqe me vaj e largon ujin dhe thahet me shpejtësi
  • e përeshtatshme për lyerjen e lodrave të fëmijëve

Ai përdoret për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e elementeve të mëdha të drurit në ambiente të brendshme, si p.sh. panelet e veshjeve të murit dhe mobilie të brendshme kur kërkohet një sipërfaqe e plotë dhe e butë pa përdorimin e lyerjeve tradicionale. Ai është i përshtatshëm edhe për mbrojtjen e mobilieve të fëmijëve (certifikata EN 71-3; siguria për lodrat e fëmijëve).

Ne rekomandojmë ta pastroni me një pecetë të thatë dhe ta trajtoni sipërfaqen rregullisht me të njëjtin produkt. Intervalet e trajtimit varen nga ekspozimi mekanik i elementit të drurit.