Belinka Oil Paraffin

Belinka Oil Paraffin përdoret për mbrojtjen e elementeve të drurit në sauna. Ai rrit rezistencën ndaj papastërtive dhe lagështisë. Është i përshtatshëm për mbrojtjen e të gjitha llojeve të drurit.

  • impregnimi pa ngjyrë
  • përdoret për mbrojtjen e elementeve të drurit në sauna
  • nuk thahet, është pa ngjyrë, pa aromë dhe pa shije

Belinka Oil Paraffin nuk formon një shtresë mbrojtëse në sipërfaqen e drurit, prandaj rekomandohet që të kontrolloni dhe të rinovoni sipërfaqet e lyera me vaj. Intervali i nevojshëm për mirëmbajtjen varet nga lloji i drurit, ngarkesa mekanike dhe ekspozimi ndaj lagështisë. Rekomandohet që ta freskoni sipërfaqen disa herë në vit me të njëjtin produkt.