Belles

Belles është lyerës i lëngshëm i pangjyrë për impregnim, i dedikuar për mbrojtjen themelore preventive të drurit.

  • mbrojtje preventive e drurit nga nxierja, insektet dhe këpurdhëzat
  • përmban biocidet më moderne
  • përmirëson puthitjen e ngjyrave përfundimtare

Përmban biocidet më moderne dhe e mbron drurin nga dëmtuesit biologjik, nga nxierja, këpurdhëzat dhe insektet.

Belles përdoret si shtresë e parë për mbrojtjen e drurit, i cili është, direkt ose indirekt nën ndikim të kushteve atmosferike dhe shkatërrimit (druri, i cili është në ambiente me lagështi të madhe, druri nga konstruksionet e çative, druri i cili është në kontakt me murin, dritaret, dyert e jashtme dhe të garazheve, polknet, rrethojat e ballkoneve, shtresat fasadore, pjesët e dukshme të verandave, rrethojat e terasave, rrethojat e kopshteve, kasollet e drurit, etj.) në ambientet e mbrendshme e përdorim, kur druri është në rezik nga lagështia dhe dëshirojmë ta mbrojmë nga myku dhe kalbja si dhe për ta parandaluar krijimin e insekteve.

Para përdorimit, Bellesin e përziejmë. E përhapim të patretur me brushë, zhytje apo derdhje në drurin e thatë dhe të pastër. Thahet brenda dy deri më tri orë, mirëpo para shpërndarjes së lyerësve tjerë rekomandojmë të prisni së paku dymbëdhjetë orë.


Paralajmërim

Gjatë punës duhet mbrojtur me rroba dhe dorëza mbrojtëse, në ambiente të mbyllura duhet pasur kujdes të ajrosim. Gjatë punës përdorim pajisje personale mbrojtëse. Keni kujdes gjatë përdorimit të biocidit. Para përdorimit gjithnjë lexoni etiketën dhe udhëzimet mbi prodhimin.