Base

Base е безцветна импрегнационна намазка, предназначена за основна превантивна защита на дърво.

  • превантивно защитава дървото от потъмняване, инсекти и гъбички
  • съдържа най-съвременни биоциди
  • подобрява закрепването на окончателните намазки

Съдържа най-съвременни биоциди и предпазва дървото от биологични вредители, потъмняване, гъбички и инсекти.

Употребява се като първо нанасяне за защита на дървото, което посредствено или непосредствено е подложено на атмосферни влияния и деформации. Превантивно защитава дървото от потъмняване и натрошаване, едновременно с това предотвратява появата на горски инсекти. Освен биоциди Base съдържа смоли, затова също е универсална основа, която подобрява залепването на следващите намазки.

Base по принцип не се употребява самостоятелно, освен за защита на конструктивно дърво, а във всички останали случаи се препоръчва да се защити допълнително с една от повърхностните намазки на Belinkа, които защитават дървото от атмосферни влияния и УВ лъчи, като едновременно с това образува преграда, така че биоцидите да останат в дървото и да не осъществяват непосредствен контакт с околната среда.


Предупреждение

Не се препоръчва употребата на Base в обитаеми помещения, освен на по-малки повърхности (напр. прозорци, врати) и във влажни помещения, които не са предназначени за продължително задържане на хора в тях (мазета, бани).