Illumina

Illumina е лазурен премаз за посветлување на темни лазури.

  • прекрива (посветлува) темни лазури
  • не е погодна за употреба како самостоен премаз
  • врз illumina може да нанесете која било светла нијанса
  • погодна за употреба надвор

Премазот ја прекрива темната површина и ја приближува нејзината нијанса до природната боја на чамово дрво. Структурата на дрвото се имитира со правилен начин на работа. Врз вака посветлена површина потоа се нанесува избраната светла нијанса на Beltop лазура. Illumina e погодна за употреба надвор.


Предупредување

Illumina е производ што бара вешти раце и внимание при нанесувањето. На пример, елементи што се составени од повеќе делови (такви се капаците на прозорци) претставуваат голем предизвик. При премачкување на такви елементи треба многу да се внимава на течењето (слевање) на премазот, зашто местата на кои производот се слевал и веќе се исушил не може да се поправат. Поголемо внимание треба да им се обрне и на временските услови при нанесувањето на при сушење. Идеални услови за премачкување со illumina се температури меѓу 15 и 25 °C и релативна влажност на воздухот под 80%. Важно е, исто така и дрвото, односно подлогата да е сува. Во дождливо време е подобро да не се работи со illumina. Да се избегнува и премачкување на силно сонце.


Карта на бои

(Нијанситесеинформативни.)