Interier

Interier е лазурен премаз врз додна основа, посебно наменет за дрво во внатрешни простории.

  • oтпорeн на маснотии, на пот и на благи средства за чистење
  • поголема механичка отпорност
  • нема непријатна миризба
  • 9 нијанси на бои
  • MIX

Богатиот и разнолик избор на тонови на боите со свилест сјај ја нагласува структурата на дрвото. Belinka Interier нема непријатна миризба, го штити дрвото и го облагородува.

Неопходно е премазите за дрво во внатрешни простории да бидат отпорни на многу различни влијанија. Затоа при развојот на Belinka Interier обративме особено внимание токму на издржливоста и постојаноста на производот на тие влијанија. Допирот со потни раце или раце намачкани со крем штетно дејствува врз повеќето премази, додека Interier е отпорен и на таков вид влијанија; истово се однесува и за благите средства за чистење. За дрвото во простории е, исто така, важно да има поголема издржливост на механички влијанија и притоа да е и достатно еластично. Interier се покажал одлично и при тестирањето на својствата од таков вид.

Interier е тестиран според стандардот EN 71-3 и му е издадена потврда дека е примерен за премачкување на детски играчки.Карта на бои

(Нијанситесеинформативни.)