Belton

Belton е тенкослојна лазура што го штити дрвото од временски влијанија, истовремено го обојува и ја облагородува неговата површина.

  • тенкослојна лазура што
  • го штити дрвото од временски влијанија
  • за надвор и за внатрешни простории
  • завршниот изглед на површината има малку матов изглед

Со него ќе ги заштитите надворешните делови напокривот, фасадни облоги, огради, градинарски куќички, мебел за градини и други дрвени елементи за надвор и за внатрешни простории, кога сакате по бојадисувањето структура на дрвото да остане видлива, а завршниот изглед на површините да е малку матов. Го произведуваме во 20 стандардни тонови на бои.

Кога дрвото е изложено на временси влијанија или е вградено во влажни простории пред да го премачкате со Belton импрегнирајте го со Belles.

За да избегнете потемнување на површините при обновата на премазот, додајте му на обоениот Belton најмногу до 30 % безбоен и со така подготвената мешаница премачкајте ја површината на дрвото.


Предупредување

Безбојниот Belton не е погоден за заштита на дрво надвор. Ако сакате на дрвото што е излжено на временски влијанија да му го зачувате природниот изглед, тогаш заштитете го со Beltop uv plus.


Карта на бои

(Нијанситесеинформативни.)